บัตรโดยสารรถบัสในตัวเมืองโอกินาว่าและบัตรรถไฟโมโนเรล

 Highlight

บัตรโดยสารรถบัสโอกินาว่าและบัตรรถไฟโมโนเรล

 • เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ในโอกินาว่าได้อย่างง่ายดายแม้คุณจะไม่มีรถเป็นของตัวเองก็ตาม
 • นั่งรถบัสจาก 4 บริษัทรถบัสในเกาะหลักของโอกินาว่าได้อย่างไม่จำกัด
 • จับคู่กับบัตรรถไฟโอกินาว่าโมโนเรล (Yui Rail) เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของคุณ!
 • ผู้ที่ขับรถไม่เป็นก็สามารถสัมผัสความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้จากทุกมุมของเกาะโอกินาว่า

 อัตราค่าบริการ
ประเภทบัตร ราคา
บัตรโดยสารรถบัสสำหรับ 1 วัน 757 บาท
บัตรโดยสารรถบัสสำหรับ 3 วัน 1,463 บาท
บัตรโดยสารรถบัสสำหรับ 1 วันและบัตรรถไฟโมโนเรลสำหรับ 1 วัน 898 บาท

 สิ่งที่จะได้รับ
ยืนยันการจองภายใน 48 ชั่วโมง
ยกเลิกแบบมีเงื่อนไข*
แสดงเวาเชอร์ที่พิมพ์มา
ภาษาญี่ปุ่น
ต้องแลกรับบัตร
บัตรแบบระบุวันที่

 ข้อมูลที่ควรทราบ
 • คุณจะได้รับการยืนยันการจองจากระบบแอป "ไปเที่ยวด้วยกัน" ในส่วนของ ข้อความ 1 ฉบับ และอีเมล์ยืนยันจากเราอีก 1 ฉบับ
 • คุณจะได้รับเวาเชอร์ ผ่านทางอีเมล์ 1 ฉบับ
 • หากคุณไม่ได้รับอีเมล์จากเรา ได้โปรดตรวจสอบในโฟลเดอร์จดหมายขยะ ของคุณ
 • เบอร์ติดต่อ สำนักงาน ออฟฟิศในเมืองไทย ได้ที่ 02-184-6990 หรือ Hotline 24 ชั่วโมง : 064-639-1946, 064-639-6426, 097-978-9925

 สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ
บัตรโดยสารรถบัสสำหรับ 1 วัน
 • นั่งรถบัส Ryukyu, รถบัส Naha, รถบัส Okinawa และ รถบัส Toyo ได้ไม่จำกัด 1 วัน

บัตรโดยสารรถบัสสำหรับ 3 วัน
 • นั่งรถบัส Ryukyu, รถบัส Naha, รถบัส Okinawa และ รถบัส Toyo ได้ไม่จำกัด 3 วัน

บัตรโดยสารรถบัสสำหรับ 1 วันและบัตรรถไฟโมโนเรลสำหรับ 1 วัน
 • นั่งรถบัส Ryukyu, รถบัส Naha, รถบัส Okinawa และ รถบัส Toyo ได้ไม่จำกัด 1 วัน
 • นั่งรถไฟโอกินาว่าโมโนเรล (Yui Rail) ได้ไม่จำกัด 24 ชั่วโมงนับจากวันที่คุณเริ่มใช้


 สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ
บัตรโดยสารรถบัสสำหรับ 1 วัน
 • รถบัสหมายเลข 111
 • รถบัสหมายเลข 117
 • รถบัสลีมูซีนสนามบิน
 • รถบัสทัวร์

บัตรโดยสารรถบัสสำหรับ 3 วัน
 • รถบัสหมายเลข 111
 • รถบัสหมายเลข 117
 • รถบัสลีมูซีนสนามบิน
 • รถบัสทัวร์

บัตรโดยสารรถบัสสำหรับ 1 วันและบัตรรถไฟโมโนเรลสำหรับ 1 วัน
 • รถบัสหมายเลข 111
 • รถบัสหมายเลข 117
 • รถบัสลีมูซีนสนามบิน
 • รถบัสทัวร์

 สิ่งที่คุณจะได้พบ
รับบัตรโดยสารรถบัสที่แสนคุ้มค่านี้ไว้แล้วเดินทางง่าย ๆ ไปรอบ ๆ โอกินาว่า! คุณจะได้นั่งรถบัสสายริวกิว (Ryukyu Bus), รถบัสสายนาฮะ (Naha Bus), รถบัสสายโอกินาว่า (Okinawa Bus) และ รถบัสสายโทโย (Toyo Bus) ได้ไม่จำกัด หากคุณเลือกซื้อบัตรนี้ คุณยังสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ไม่จำกัดด้วยบัตรรถไฟโมโนเรลโอกินาว่า (Yui Rail) สำหรับ 1 วันอีกด้วย ซึ่งจะพาคุณเที่ยวไปรอบ ๆ โอกินาว่าได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย! แม้คุณจะไม่มีรถเป็นของตัวเอง คุณก็สามารถเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ในโอกินาว่าได้อย่างง่ายดาย ด้วยบัตรโดยสารสุดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นใบนี้

 เกร็ดความรู้
บัตรรถไฟโมโนเรลสำหรับ 1 วัน
 • โปรดแลกรับบัตรรถไฟโมโนเรลสำหรับ 1 วันภายในหนึ่งอาทิตย์หลังจากวันที่คุณเริ่มใช้บัตรโดยสารรถบัส
 • เมื่อคุณใช้บริการรถไฟโมโนเรล โปรดแสดงบัตรนี้และวันที่คุณขูดเลือก แล้วรับบัตรรถไฟโมโนเรลแยกที่สถานี
 • โปรดอย่าแกะแถบสามเหลี่ยมบริเวณมุมบัตรออก เนื่องจากเจ้าหน้าที่สถานีจะเป็นคนเก็บเองเมื่อคุณนำมาแลกเป็นบัตรรถไฟโมโนเรล
 • บัตรเดียวสามารถแลกบัตรรถไฟโมโนเรลได้หนึ่งใบและสำหรับหนึ่งคนเท่านั้น
 • คุณสามารถนั่งรถไฟโอกินาว่าโมโนเรลได้ไม่จำกัดตลอด 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่คุณไปแลกรับบัตรมา

 วิธีใช้
 • คุณต้องแสดงเวาเชอร์ที่พิมพ์มาและนำไปแลกเป็นบัตร/บัตรโดยสารสำหรับกิจกรรมนี้
 • โปรดแสดงหนังสือเดินทาง สำหรับแลกรับบัตร
 • โปรดทราบ: วันที่คุณทำการจองคือวันที่คุณต้องนำเวาเชอร์ไปแลกรับบัตรโดยสาร
การแลกรับบัตร
สถานที่: JTB Okinawa สาขาสนามบินนาฮะ (Naha Airport) (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ขั้น 1)
เวลาทำการ: 9:00-19:00 น.

วิธีการใช้บัตร
 • บัตรโดยสารรถบัส 1 วันหรือ 3 วัน
 • บัตรนี้มีอายุการใช้งานจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2019
 • เลือกวันที่คุณต้องการใช้บัตร (สำหรับบัตร 1 วัน ขูดเลือก 1 วัน และสำหรับบัตร 3 วัน ขูดเลือก 3 วันติดต่อกัน)
 • บัตรนี้จะไม่สามารถใช้งานได้หากคุณขูดเลือกวันอื่น ๆ
 • บัตรนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะช่วงเวลาที่ปรากฏบนบัตรเท่านั้น

 นโยบายการยกเลิก
 • คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณทำการยกเลิกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันที่คุณจองไว้
 • เมื่อคุณนำไปเวาเชอร์ไปแลกรับบัตรแล้ว คุณจะไม่สามารถทำการยกเลิกได้

 หมายเหตุ
 • ราคาเด็ก: อายุ 6-11 ปี
 • เด็กอายุ 0-5 ปีที่ไม่ต้องการที่นั่งสามารถเข้าร่วมได้ฟรี 1 คนเท่านั้น โปรดซื้อบัตรราคาเด็กเพิ่มเติม หากคุณเดินทางมากับเด็กมากกว่าหนึ่งคน
 • บัตรนี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในญี่ปุ่นที่มีสถานะ “นักท่องเที่ยวชั่วคราว” เท่านั้น
 • หากระบบรถบัสและรถไฟโมโนเรลงดให้บริการตลอดวันเนื่องจากสภาพอากาศ เช่น พายุไต้ฝุ่น คุณจะได้รับเงินคืนสำหรับบัตรที่ไม่ได้ใช้งานที่จุุดบริการนักท่องเที่ยวสนามบินนาฮะ (Naha Airport Tourist Information Center) (อาคารภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ)
 • หากคุณทำบัตรหาย คุณจะไม่ได้รับการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น (รวมถึงกรณีถูกโจรกรรม)
 • บัตรโดยสารรถบัสและบัตรรถไฟโมโนเรลสำหรับ 1 วันสามารถแยกวันใช้ได้
 • โปรดแลกรับบัตรโดยสารรถไฟสำหรับ 1 วันภายในหนึ่งอาทิตย์นับจากวันแรกที่คุณเริ่มใช้บัตรโดยสารรถบัส
 • บัตรนี้ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้
 • ส่วนลดอื่น ๆ ไม่สามารถใช้กับบัตรนี้ได้
 • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

 แผนที่
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน