โปรโมชั่น


ทัวร์พม่า HASHTAG อิ่มบุญ 2วัน 1คืน บิน(FD)

ทัวร์พม่า HASHTAG อิ่มบุญ 2วัน 1คืน บิน(FD)

ทัวร์พม่า HASHTAG อิ่มบุญ 2วัน 1คืน บิน(FD)พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ พระเทพทันใจ เทพกระซิบ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ตลาดสก...


รหัสทัวร์ :: MM_FD00052
05 มี.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562

เริ่มต้น 6,999 บาท/ท่าน
Air Asia
ทัวร์เกาหลี เซจู ทุ่งดอกยูเชหรือทุ่งดอกเรป มีนาคม เมษายน 4วัน 2คืน

ทัวร์เกาหลี เซจู ทุ่งดอกยูเชหรือทุ่งดอกเรป มีนาคม เมษายน 4วัน 2คืน

JEJU SPECIAL SPRING เที่ยวเกาะเซจู ชมอุธยานแห่งชาติอัลลาซาน ชมพิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ไปภูเขาซองอัค สักการะพระวัดซันบังซา สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่จูซังจอลลี เหมือนเสาหืนเกิดจากการ...


รหัสทัวร์ :: KR_ZE00042
01 มี.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562

เริ่มต้น 7,900 บาท/ท่าน
Eastar Jet
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา 3วัน 2คืน บิน(MH)

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา 3วัน 2คืน บิน(MH)

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา 3วัน 2คืน บิน(MH) สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ วัดถ้ำบาตู ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ช้อปิ้งMotsuiOutlet...


รหัสทัวร์ :: MY_MH00005
12 มี.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562

เริ่มต้น 7,999 บาท/ท่าน
Malaysia Airlines
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 4วัน 2คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 4วัน 2คืน (HX)

ไปเซินเจิ้น ตลาดตงเหมิน ช้อปปิ้งสินค้า OTOP วัดกวนอู สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ โชว์ม่านน้ำ 3D วัดแชกง ร้านจิวเวอรี่ กระเช้านองปิง ช้อปปิ้ง Citygate Outlet...


รหัสทัวร์ :: HK_HX00012
05 ธ.ค. 2561 - 27 มี.ค. 2562

เริ่มต้น 9,888 บาท/ท่าน
Hongkong Airlines
ทัวร์ลาว สงกรานต์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน บิน(QV)

ทัวร์ลาว สงกรานต์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน บิน(QV)

ทัวร์ลาว สงกรานต์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน บิน(QV) หลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณพูมาราม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า น้ำตกกวางสี สรงน้ำพระหาดทรายดอนมงคล เล่นน้ำสงกรานต์ หลวงพระบาง...


รหัสทัวร์ :: LA_QV00018
14 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562

เริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน
Lao Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน (IT)

เมืองไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไท...


รหัสทัวร์ :: TW_IT00005
01 พ.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562

เริ่มต้น 11,999 บาท/ท่าน
Tigerair
ทัวร์จีน ซัวเถา เยี่ยมญาติ 5วัน 4คืน บิน(FD)

ทัวร์จีน ซัวเถา เยี่ยมญาติ 5วัน 4คืน บิน(FD)

ทัวร์จีน ซัวเถา เยี่ยมญาติ 5วัน 4คืน บิน(FD) ซัวเถา สักการะพระเจ้าตากสิน เฮียงบูซัว เจ้าพ่อเสือ ไต่ฮงกง ปอเต๊กตึ๊ง แปะฮวยเจียม วัดดอกไม้ขาว ถนนคนเดินเมืองซัวเถา อิสระเยี่ยมญาติตามอัธยาศัย ไม่รวมรถรั...


รหัสทัวร์ :: CN_FD00015
15 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562

เริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน
Air Asia
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน 5วัน 3คืน บิน(BR)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน 5วัน 3คืน บิน(BR)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน 5วัน 3คืน บิน(BR) ไต้หวัน สนามบินเถาหยวนหนานโถว วัดจงไถ่ถาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อทุยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี นั...


รหัสทัวร์ :: TW_BR00012
22 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562

เริ่มต้น 19,888 บาท/ท่าน
Eva Air
ทัวร์เกาหลี LAXARY AUTUMN IN KOREA 5วัน 3คืน บิน(TG) รับส่วนลด 500 ฿

ทัวร์เกาหลี LAXARY AUTUMN IN KOREA 5วัน 3คืน บิน(TG)

ทัวร์เกาหลี LAXARY AUTUMN IN KOREA 5วัน 3คืน บิน(TG) อินชอน เกาหลีใต้ ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง Winter Love Song อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์ วัดชินฮึงซา สวนผลไม้ตาม...


รหัสทัวร์ :: KR_TG00014
10 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562

เริ่มต้น 25,900 บาท/ท่าน
Thai Airways

เที่ยวโซนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์