ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3วัน 2คืน สายการบิน (TG)

9,854
SAVE 1,000.-
5% OFF
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3วัน 2คืน สายการบิน (TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าแม่ดอกไม้สีทองหรือกำฟ้าเหลิงเหลิง องค์เจ้าแม่ที่คอยช่วยเหลือในเรื่องของความสงบสุข ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขที่ วัดสามเซียน Sam Tai Tze เป็นวัดที่ไหว้ครบจบในจุดเดียว ซึ่งจะมีเทพหลัก 3 องค์ ปักไต่ หมานโหม่ ไชซินเอี้ย

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Avenue of Stars - A Symphony of Lights
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.30 น.     พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  พบเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารการเข้าเมือง และทำการเช็คอินตั๋ว
10.45 น.      บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน TG628 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง   (ที่มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง)
14.30น.    ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit Bจากนั้นนำท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกงนำท่านเดินทางสู่ อะเวนิว ออฟ สตาร์ส Avenue of Stars ที่มีการประทับตราลายมือดาราที่เคยประทับไว้ที่บริเวณพื้น ย้ายมาไว้บนขอบราวจับเลียบทางเดินริมน้ำตลอดแนว เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นชัด และถ่ายรูปคู่กับรอยพิมพ์ดาราโดยมีวิวตึกริมอ่าววิคตอเรียเป็นฉากพร้อมเพลิดเพลินกับวิวสุดอลังการของอ่าววิคตอเรียนำท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) 
ที่พัก  Penta Hotel / Harbour Plaza 8 Degrees Hotel หรือเทียบเท่า
วัดสามเซียน เจ้าแม่ดอกไม้สีทอง - วัดปักไต่ - เขาวิคตอเรียพีค - หาดรีพัลส์เบย์ – ย่านโอลด์ทาวน์เซ็นทรัล – ต่ายกู๋น - ถนนควีนส์โรด
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
      จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าแม่ดอกไม้สีทองหรือกำฟ้าเหลิงเหลิง องค์เจ้าแม่ที่คอยช่วยเหลือในเรื่องของความสงบสุข ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขที่ วัดสามเซียน Sam Tai Tze เป็นวัดที่ไหว้ครบจบ​ในจุดเดียว​ ซึ่งจะมีเทพหลัก​ 3​ องค์​ ปักไต่ หมานโหม่​ ไชซินเอี้ย และมีเทพนาจา​ เปาวุนจิน ​เจ้าแม่ดอกส้มสีทอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดปักไต่ Pak Tai Temple วัดเก่าแก่ย่านหว่านไจ๋ ที่วัดจะมีเทพไม้แกะสลักองค์โตอยู่ตรงด้านหน้า และมีพระจีนซิ่มทงจี๋ พระองค์เล็กถือใบพัดด้านซ้าย เชื่อกันว่าสามารถเปลี่ยนใจให้คนที่ไม่รักเรา กลับมารักเราได้จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง โดยรถโค้ชบน ยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุดและห้ามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทั้ง 360 องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเชื่อว่า ณ บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง นำท่านเริ่มขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นนำท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังฆจาย ได้ จากนั้นนำท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี  หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้  จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนั้นให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง
กลางวัน กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) พิเศษ !! ลิ้มรสอาหารระดับ Michelin
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านโอลด์ทาวน์เซ็นทรัล เป็นถนนสายเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยร้านค้าขั้นนำตลอดเส้นทางมีตึกสูงสง่าเรียงรายอยู่หลายตึก มีประวัติศาสตร์ ศิลปะ อาหารและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของฮ่องกง และเป็นอีกหนึ่งที่ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมา เพราะเป็นย่านที่สามารถเดินเที่ยวชมเมืองได้แทบทุกซอกทุกมุมและมีจุดฮิตมากมายที่ต้องเข้ามาเช็คอิน หรือถ่ายรูปกับภาพบนฝาผนังตามทางที่เป็นภาพวาดสีสัน จากนั้นนำท่านเดินทางถ่ายรูปกับ ต่ายกู๋น (Tai Kwun) ศูนย์กลางมรดกและศิลปะ ซึ่งปรับปรุงมาจาก สำนักงานตำรวจเก่า Central Police Station ให้เป็นศูนย์กลางมรดกและศิลปะชั้นนำ จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ และบอกเล่าเรื่องราวถึงคนฮ่องกง เป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ที่เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานได้ถึง 3 แห่ง คือ สถานีตำรวจกลาง อาคารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นระหว่าง ปีค.ศ. 1862-1864 เป็นสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลสมัยอังกฤษปกครอง ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นอาคารนิทรรศการ ร้านค้า และคาเฟ่ ตรงข้ามสถานีตำรวจกลางจะมีหอพักตำรวจ เป็นอาคาร 4 ชั้น มีขอบหน้าต่างทรงโค้งแบบตะวันตกสวยงาม เป็นที่นิยมมาถ่ายรูปกับตัวอาคารอย่างมาก,  สำนักงานคณะผู้พิพากษากลาง มีการปลูกต้นไม้และวางเก้าอี้ให้ผู้คนมานั่งพัก ชมความแตกต่างระหว่างอดีตและปัจจุบัน, เรือนจำวิคตอเรีย เป็นสถานที่เคยขังนักโทษจริงในอดีตที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานกว่าร้อยปี ที่สามารถเข้าไปเดินในคุกได้ ซึ่งในปัจจุบันถูกเลิกใช้งานอย่างถาวรแล้วจากนั้นให้ท่านอิสระที่ ถนนควีนส์โรด (Queen’s Road) ถนนสายเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยร้านค้าขั้นนำ และร้านอาหารที่ขึ้นชื่อตลอดเส้นทาง ในส่วนของการช้อปปิ้งที่นี่มีร้านแบรนด์เนมมากมาย เช่น  Longchamp, Coach, Topshop, H&M, Marks & Spencer, Cotton on และอื่น ๆ อีกมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
ที่พัก Penta Hotel / Harbour Plaza 8 Degrees Hotel หรือเทียบเท่า
วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น (5)
      นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆเข้ามา
ตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามตำนานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนำไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทำการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายที่กำลังจะเข้ามา และนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ชึ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดขึ้น
กลางวัน กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
  นำท่านเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตานำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก  หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ  อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึก หรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย
19.05 น.   บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายเที่ยวบินที่ TG639
20.45 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ฮ่องกง


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG628 (10.45 น. - 14.30 น. ) Thai Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG639 (19.05 น. - 20.45 น. ) Thai Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ