ทัวร์เเอฟริกา เคปทาวน์ โจฮันเนสเบิร์ก ซันซิตี้ 8วัน 5คืน บิน(KQ)

311
SAVE 1,500.-
2% OFF
ทัวร์เเอฟริกา เคปทาวน์ โจฮันเนสเบิร์ก ซันซิตี้ 8วัน 5คืน บิน(KQ)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

- ร่วมค้นหา Big Five ผู้ยิ่งใหญ่แห่งซาฟารี ณ อุทยานพีลันเนสเบิร์ก - พักซันซิตี้อาณาจักรแห่งความสุขอันขึ้นชื่อ ที่ตั้ง THE PALACE HOTEL โรงแรมหรูในตำนาน - Table Mountain หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก World’s 7 Wonders

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์แอฟริกาใต้

กรุงเทพฯ - เคนยา - โจฮันเนสเบิร์ก
เวลา รายการท่องเที่ยว
22.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 แถว W เคาน์เตอร์สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ (KQ)เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เคนยา - โจฮันเนสเบิร์ก - ซันซิตี้ THE PALACE HOTEL
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.20 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงไนโรบีประเทศเคนยา โดยเที่ยวบินที่KQ887
06.10 น. เดินทางถึง ถึงเมืองไนโรบี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
07.45 น. ออกเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ โดยเที่ยวบินที่ KQ760
13.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
10.55 น. เดินทางถึงเมืองโจฮันเนสเบิร์ก นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ซันซิตี้ หรือ The Lost City เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ (sol Kerzner) ที่ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิตผืนดินอันว่างเปล่า และแห้งแล้งในแคว้น Bophuthatswana กลางอัฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญบันเทิงทุกรูปแบบ บริเวณที่ตั้งของซันซิตี้นี้ คือ ซอล เคิร์ซเนอร์ ก็ได้มาเป็นผู้บันดาลความฝันในอดีตให้กลับกลายมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยการเริ่มสร้างโรงแรมไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ โรงแรมเดอะซันซิตี้ (Sun City Hotel) โรงแรมเดอะคาบานาส (The Cabanas) โรงแรมเดอะคาสเคทส์ (The Cascades) จนในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมที่หรูราคาแพงที่สุดในบรรดาโรงแรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานามว่า เดอะพาเลซ (The Palace or The Palace of The Lost City) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมอัฟริกา และตกแต่งภายในในสไตล์อัฟริกา ที่ตั้งในเขตรัฐอิสระ Bouphuthatswana นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม เดอะพาเลซ โรงแรมที่หรูหราและใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตกแต่งด้วยวัสดุชั้นเยี่ยมจากทั่วโลก ทะเลเทียม สนามกอล์ฟ 18 หลุม สวนสัตว์ คาสิโน ตลอดจนสถานบันเทิงเริงรมย์ สวนป่าอันกว้างใหญ่ และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดประกวดนางงามโลก หรือมิสเวิล์ด จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ Afternoon hign tea ลิ้มรสชาและกาแฟแบบแอฟริกันที่ปรุงสูตรพิเศษหอมกรุ่น ทานกับขนมเค้ก คุกกี้ และแซนวิสระดับพรีเมี่ยม และให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ เช่น
- สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ หรือทะเลน้ำจืดที่เรียกว่า “Valley of Wave” จำลองลักษณะเหมือนทะเลจริงๆแวดล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ ในทุกๆ5นาที จะมีคลื่นเทียมโหมกระหน่ำ เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดไฮไลท์สำคัญ หรือท่านจะเดินข้ามสะพานแห่งกาลเวลา (Bridge of time) สองข้างสะพานมีช้างแกะสลักตัวมหึมารอต้อนรับท่านอยู่บนสะพานแห่งนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมาที่เรียกว่า The lost City ที่เชื่อว่าสูญหายไปจากแผ่นดินไหว ในทุกๆ 1 ชั่วโมงสะพานแห่งนี้จะเขย่าเสมือนเกิดแผ่นดินไหวจริงๆ
- THE MAZE OF THE LOST CITY ที่เปิดทำการเมื่อเดือน กันยายน 2012 มีขนาดกว้างกว่า 1 เอเคอร์ เดินทางข้ามสะพานแขวนยาว 100 เมตร เพื่อเข้าสู่เขาวงกตให้ท่านได้ไขปริศนาสู่ด้านบนของเขาวงกที่ท่านจะได้ชื่นชมภาพอันสวยงามของ Sun City Resort
- โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ดิสโก้เธค คาสิโน 2 แห่ง (The Jungle Casino, Sun City hotel Casino) ที่เปิดต้อนรับท่านตลอด 24 ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก THE PALACE OF THE LOST CITY HOTEL (พัก 1 คืน)
ซันซิตี้ - กิจกรรมส่องสัตว์Pilanesberg National Park - พริทอเรีย
เวลา รายการท่องเที่ยว
  นำท่านเดินทางสู่ แหล่งสงวนพันธ์สัตว์ป่า พิลาเนสเบิร์ก นำท่านนั่งรถชมวิถีชีวิตบรรดาสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยาน ถ้าโชคดีท่านอาจได้พบBig 5 ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า
แบบซาฟารีอย่างแท้จริง จนได้เวลาอันสมควร
นำท่านสู่ ดินแดนแห่งซาฟารี สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายความมันส์ และเพลิดเพลินกับการนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกาใต้ นั้นก็คือ สิงโตเสือดาว, แรด, ควายป่า และช้างป่าท่ามกลางป่าซาฟารีในประเทศแอฟริกาใต้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านสู่ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง “City of Jacarandas” ซึ่งมีมากถึง50,000 ต้น จะออกดอกบานสะพรั่งอวดโฉมทั่วทั้งเมืองในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ที่มาของชื่อเมืองได้มาจากชื่อของ อันเดรียส พริทัวเรียส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของชาวบัวร์ที่พิชิตซูลู ลงได้ในปี 1838 ในสงครามแม่น้ำเลือด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำชม อนุสาวรีย์ Paul Kruger ที่จัตุรัสเชิร์ช (Church Square) ล้อมรอบด้วยรัฐสภาของสาธารณรัฐในอดีต Palace of Justice ธนาคารกลางแห่งแรกของแอฟริกาใต้ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ ชมอาคารรัฐสภา อาคารหินทรายสีแดงโอ่อ่าสง่างาม สร้างเสร็จในปี1913 เป็นที่ประกอบพิธีเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดี เนลสัน แมนเดลา เชิญท่านชมเมืองพริทอเรียแบบพาโนรามา ณ จุดชมวิว พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคารจีน
ที่พัก THE MASLOW TIME SQUARE HOTEL (4*)หรือเทียบเท่า
พริทอเรีย - โจฮันเนสเบิร์ก
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก(Johannesburg) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้แหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดของแอฟริกาใต้ เป็นเขตเมืองใหญ่ติดอัน 40 ของโลก และเป็นหนึ่งในสองเมืองระดับโลกของแอฟริกาที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนำท่านสู่เขตเมือง Sandton ย่านการค้าใหม่ที่เกิดจากการขยายเมืองโจฮันเนสเบิร์กในปี 1969 ปัจจุบันเป็นย่านการค้า การเงิน ศูนย์กลางการเศรษฐกิจ ความบันเทิง อาหารหลากรสทางตอนเหนือของนครโจฮันเนสเบิร์ก และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของนครแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (อาหารพื้นเมือง) ที่ภัตตาคารCarnivore ภัตตาคารเลื่องชื่อเป็นที่รู้จักของนักชิมจากนานาชาติ เสิร์ฟด้วยเมนูบาบีคิวเนื้อสัตว์หลากหลายชนิด เช่น ยีราฟ ม้าลาย คูดู อิมพาล่า จระเข้ ฯลฯ
  นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโจฮันเนสเบิร์ก
......น. ออกเดินทางสู่ เคปทาวน์ โดยเที่ยวบินที่....
......น. เดินทางถึงเคปทาวน์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก นำท่านเข้าที่พัก SOUTHERN SUN CAPE SUN HOTEL (4*)หรือเทียบเท่า
เคปทาวน์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - TABLE MOUNTAIN (ขึ้นกระเช้า) - ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย - ช้อปปิ้ง V&A WATERFRONT
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ (Capetown)เมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ปลายสุดของอัฟริกาใต้ ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติก ด้านหน้าหันหน้าเข้าหามหาสมุทรใหญ่ทั้งสอง ส่วนด้านหลังมีเทือกเขาสูงเป็นกำแพง
นำท่านเดินทางขึ้นสู่ TABLE MOUNTAIN 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก ภูเขาสูงยอดตัดตรงเหมือนกับโต๊ะ ด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง(CABLE CAR) นำท่านสู่จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเคปทาวน์ มีความสูงถึง 1,087 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งบนนี้ท่านสามารถมหาสมุทรแอตแลนติคได้ไกลสุดสายตา**ในช่วงที่มีลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือน**
นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเคปทาวน์ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง เช่น The Houses of Parliament, The cape town city hall, Green Market square, ย่านมาเลย์ที่มีตึกถวสีสันสดใส พร้อมแวะถ่ายรูปริมทะเลที่มีฉากหลังเป็นแนวภูเขาทอดตัวยาวสวยงามดั่งภาะเขียน ชมภายนอกปราสาทกู๊ดโฮป ซึ่งเป็นป้อมปราการของเมืองเคปทาวน์ และถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างสมัยแรกๆของอาณานิคม
นำท่านชมฟาร์มนกกระจอกเทศ (WEST COAST OSTRICH FARM)แหล่งท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบทวีปแอฟริกา ชมวงจรชีวิตการเพาะเลี้ยง การอนุรักษ์สัตว์ปีกใหญ่ที่สุด นับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับคนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานสนุกสนานกับการขี่บนหลังนกกระจอกเทศ ที่นับว่าเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ในบรรยากาศกลางท้องทุ่งแอฟริกาี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันให้ท่านทดลองชิมเนื้อนกกระจอกเทศ ในแบบชาวแอฟริกันแท้ๆ
  จากนั้นนำท่านสู่ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย(Groot Constantia) แหล่งผลิตไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาใต้ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบดัชต์ และยังคงรักษาอาคารบ้านเรือน สมัยเก่าไว้ได้ในสภาพที่ดีเยี่ยม ชิมไวน์รสชาติดี ก่อนเลือกซื้อเป็นของฝากหรือของที่ระลึก
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์(V&A Waterfront)เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่พร้อมด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์ วิคตอง, กุซชี่, พราด้า ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคารจีน
ที่พัก นำท่านเข้าที่พัก SOUTHERN SUN CAPE SUN HOTEL (4*)หรือเทียบเท่า
เคปทาวน์ - CAPE PENNINSULA - ล่องเรือชมแมวน้ำ - ชมเพนกวิน - เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป - นั่งรถรางสู่.. CAPE POINT(* เมนูพิเศษ..กุ้งมังกร และ อาหารไทย)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมความงามของชายฝั่งบริเวณ CAPE PENNINSULAลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา ข้ามยอดเขาอันสวยงามที่มีชื่อเสียงก้องโลก CHAPMAN’S PEAK ท่านจะได้ชมภูมิประเทศที่แปลกตาอันน่าประทับใจ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานทีตั้งของที่พักตากอากาศอันหรูหรานำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน้ำจำนวนมาก ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกันตามธรรมชาติอยู่บริเวณเกาะดุยเกอร์ (Duiker Island) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบทอันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ในบ้านเรา จากนั้นนำท่านชมอีกสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้กันนั่นคือ เหล่านกเพนกวิน ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) ที่มีบ้านเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอยู่บนเชิงเขา หันหน้าออกสู่ท้องทะเลสีคราม เหล่าบรรดานกเพนกวินสัญชาติแอฟริกันตัวน้อยพากันเดินต้วมเตี้ยมอย่างมีความสุขกันอยู่บนหาดโบลเดอร์อันสงบเงียบนี้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมอิริยาบถน่ารักนี้อย่างสนุกสนาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ..เมนูกุ้งมังกร
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE) ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคารขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้เห็นรอยตะเข็บระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติคที่มาบรรจบกันได้อย่างชัดเจนบนผิวน้ำที่แตกต่าง จากนั้นนำท่านขึ้นรถรางเพื่อไปชมทิวทัศน์อันสวยงามที่CAPE POINTจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกตามความเชื่อของนักเดินทางเรือในอดีต ท่านจะได้ชมแหลมแห่งความหวัง CAPE OF GOOD HOPE ที่เป็นที่เลื่องลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้าจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย
ที่พัก SOUTHERN SUN CAPE SUN HOTEL (4*)หรือเทียบเท่า
เคปทาวน์ - ไนโรบี
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม
  ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย
11.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเคปทาวน์
14.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี โดยสายการบินเคนยา แอร์เวย์ เที่ยวบิน KQ783
22.05 น. เดินทางถึงสนามบินไนโรบีประเทศเคนยาเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
23.59 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเคนยา แอร์เวย์ เที่ยวบินที่KQ886
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ)
เวลา รายการท่องเที่ยว
13.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) KQ887 (01.20 น.-06.10 น.)

KQ760 (07.45 น.-10.55 น.)
Kenya Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) KQ783 (14.30 น.-22.05 น.)

KQ886 (23.59 น.-13.30 น.)
Kenya Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ