ทัวร์ยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล 8วัน 5คืน บินการบินไทย(TG)

9,727
SAVE 2,000.-
3% OFF
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล 8วัน 5คืน บินการบินไทย(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

Smart series Eastern Europe 8 Days เที่ยวยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล ชมเมืองเวียนนาประเทศออสเตรีย ชมเมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการี ล่องเรือแม่นำดานูบ ชมเมืองบราติสลาวาประทศสโลวาเกีย ไปกรุงปรากประเทศเช็ก ชมปราสาทปราก ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ เยือนมรดกโลกเมืองตากอากาศริมทะเลสาบ เมืองฮัลล์สตัทท์ ตื่นตากับเมืองซัลบวร์ก บ้านเกิดคีตกวีชื่อดังโมสาร์ท กลับเข้าสู่เมืองเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ แล้วอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนเกไทรเดร้ และ ถนนคาร์ทเนอร์

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป

กรุงเทพมหานคร - สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
21.30 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
กรุงเทพฯ – เวียนนา – บูดาเปสต์
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.20 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทย TG936
07.15 น. สู่สนามบินเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย(ณ เวลาท้องถิ่นประเทศออสเตรีย) เมื่อผ่านพิธีการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เดินทางไปยัง เมืองบูดาเปสต์(Budapest) ประเทศฮังการี (245 กม./ 2.45 ชม.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ถึงบูดาเปสต์ เริ่มต้นดื่มด่ำกับความงามและวิวโค้งน้ำของแม่น้ำดานูบ เที่ยวชมเมืองฝั่ง “บูดา” เข้าชม “ป้อมชาวประมง”(Fisherman’s Bastion) โดยจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวเมืองบูดาเปสต์ได้อย่างงดงามและชัดเจน พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพสวยๆ ของวิวที่ไร้ขีดจำกัด ใกล้กันมีทําเนียบประธานาธิบดี และโบสถ์แมธเธียส ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 700 ปี นำท่านกลับไปยังฝั่ง “เปสต์” เพื่อถ่ายรูปบริเวณลาน “จัตุรัสวีรบุรุษ” สร้างไว้ระลึกถึงการสร้างชาติของชนชาติชาวฮังกาเรียนมีรูปหล่อบรอนซ์ของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่า ที่รวมตัวกันสร้างประเทศส่งต่อมายังรุ่นหลานจนถึงปัจจุบัน จากนั้นท่านจะได้เปลี่ยนอิริยาบถมาชิลล์กับการ ล่องเรือชมความงดงามริมสองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ ของตัวเมืองฝั่งบูดาและเปสต์ (Budapest Legenda Cruise) พร้อมกับฟังเพลงคลอๆ บวกบรรยากาศพื้นเมือง ยามเย็นเป็นการพักผ่อนที่สุดแสนจะพิเศษ โดยจะผ่านจุดที่น่าสนใจของตัวเมือง อาทิ อาคารรัฐสภา ปราสาทบูดา สะพานโซ่ เกาะมาร์กาเร็ต เป็นต้น เก็บภาพความประทับใจในมุมที่เป็นของท่านเอง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Courtyard by Marriott Budapest City Center หรือเทียบเท่า
บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – ปราก – สะพานชาลล์ – เมืองเก่าปราก
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  มุ่งหน้าสู่เมืองบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย (210 ก.ม./ 2 ชม.15 นาที) เมืองที่มักจะถูกมองข้ามหรือเป็นเพียงแค่ทางผ่าน..บราติสลาวา มีดีมากกว่าที่จะผ่านเลย มีปราสาทแห่งกรุง บราติสลาวาที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขาเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ โดยรอบจะมี ศาลาว่าการเมือง ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 สิ่งก่อสร้างที่มีอายุมากที่สุด คือ ประตูเมือง ที่เป็นส่วนหนึ่งของกําแพงเมืองเก่าในยุคกลาง เป็นเมืองที่มีความสวยที่ยังคงความคลาสสิกไว้ไม่เสื่อมคลายและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งแม้แต่ จิอาโคโม่ จิโลแลร์โม่ คาสโนวา นักเขียน นักผจญภัยที่เดินทางไปทั่วยุโรป ยังชื่นชอบ ถึงกับกล่าวไว้ว่า “บราติสลาวา” เป็นเมืองหนึ่งที่สวยที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ไปต่อกันที่เมืองที่น่าหลงใหลยัง กรุงปราก (Prague) (325 ก.ม./3.20 ชม.) เมืองหลวงแห่งสาธารณะรัฐเช็ก เป็นเมืองที่เงียบสงบอยู่ท่ามกลางขุนเขาแต่เปี่ยมล้นไปด้วยเสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงาม สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่บ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึงประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา ให้ท่านได้เดินสัมผัสความเป็นโบฮีเมียอย่างใกล้ชิด ในเมืองมรดกโลกย่านเมืองเก่ากรุงปราก ซึ่งประกอบไปด้วย สะพานชาร์ล แลนด์มาร์กที่สำคัญของเมือง เป็นสะพานหินเก่าแก่ที่  มีรูปหล่อบรอนซ์ที่ใครๆต้องไปชมและที่พลาดไม่ได้ คือตำนานของการลูบแผ่นจารึกทองแดงตรงฐานของรูปปั้น “จอหน์ เนปโปมุค” ที่เชื่อกันว่าใครที่ได้ลูบต้องได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง จนจุดนั้นถูกลูบจนเป็นสีทองแวววาวจากมือของนักท่องเที่ยวนับล้าน จากนั้นไปต่อยังจัตุรัสเมืองเก่าเพื่อชมนาฬิกาดาราศาสตร์ชื่อก้องโลก โดยเมื่อเวลาครบทุกชั่วโมง จะมีเสียงบรรเลงและตุ๊กตาออกมาเริงระบำสวยงาม จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า อาทิ ชวาลอฟสกี้ อัญมณี เครื่องพอร์ซเลน เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel NH Prague City หรือเทียบเท่า
ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ครุมลอฟ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เดินชมเมืองมรดกโลกด้วยความเพลิดเพลินและได้ความรู้จากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เริ่มต้นที่การเข้าชม “ปราสาทปราก” (Prague castle) ที่ถ้าไม่มาก็ถือว่ามาไม่ถึงปราก เป็นพระราชวังหลวงของกษัตริย์แห่งโบฮีเมีย และมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบาโรก นอกจากนี้ภายในปราสาทยังมีมหาวิหารเซนต์วิตุส (St. Vitus cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลวงเก่าแก่ สร้างในรูปแบบแบบโกธิกสุดอลังการแม้จะแค่ชื่นชมจากภายนอก ณ สถานที่แห่งนี้ เหมาะมากๆที่ท่านจะได้มุมสวยๆ ไว้ถ่ายรูปพร้อมกับแคปชั่นเก๋ๆในการลงโซเชียล จากนั้นเดินเยี่ยมชมโดยรอบ อาทิ ที่ทำการรัฐบาล ชุมชนเล่นแร่แปรธาตุ เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังจากที่ท่านได้สัมผัสกับเมืองปราสาทร้อยยอดแล้ว ให้ท่านได้พบกับที่สุดของความโรแมนติคอย่าง “เชสกี้ครุมลอฟ” (Cesky Krumlov)(176 ก.ม./ 2 ชม.25 นาที)  ด้วยเสน่ห์ที่ยังคงรักษาบ้านเรือนให้เหมือนในอดีตและคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และได้รับฉายาว่าเป็นดั่ง “ไข่มุก” แห่งแคว้นโบฮีเมีย ปัจจุบันเมืองนี้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โครงสร้างของเมืองส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบโกธิก, เรเนซองค์ และบาโรก ปราสาทเชสกี้คลุมลอฟถือเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ สาธารณรัฐเช็ก ภายในมีสวนโรโคโคที่มีขนาดใหญ่กว้างขวาง เหมาะแก่การเก็บภาพสวยๆจะเซลฟี่ ถ่ายหมู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือจะเน้นวิว เน้นคน สวยทุกรูป สวยทุกมุมแน่นอน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Mlýn หรือเทียบเท่า
เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – ซัลบวร์ก – ช้อปปิ้งถนนเกไทรเดร้
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เตรียมปอดของท่านให้พร้อมกับการรับอากาศที่บริสุทธิ์ และวิวที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ กับมรดกโลก
เมืองตากอากาศริมทะเลสาบ “ฮัลล์สตัทท์” (Hallstatt) (210 ก.ม./ 2 ชม. 45 นาที) หมู่บ้านชนบทที่สวยงามและได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก มีอายุเก่าก่กว่า 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในภูมิภาค Salzkammergut ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน อิสระให้ท่านได้ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ถ่ายภาพความประทับใจกับแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เดินทางกันต่อไปยังเมืองแห่งเสียงดนตรีซัลบวร์ก (Salzburg) (85 ก.ม./ 1 ชม. 20 นาที)เมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์เพลงเรื่องThe Sound of Music (ค.ศ.1965) เพราะใช้เมืองนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำ และถ่ายภาพกับปราสาทมิราเบลและสวนมิราเบล จากนั้นเยี่ยมชมมรดกโลกเมืองเก่ ซัลบวร์ก กับบ้านเกิดของศิลปินชื่อก้องโลก “โวล์ฟกัง อมาดิอุส โมซาร์ท” อิสระให้ท่านได้ละลายทรัพย์ไปกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าท้องถิ่นที่ ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าชื่อว่า ถนนเกไทรเดร้ (Getreidegasse) ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Wyndham Grand Salzburg Conference Centre หรือเทียบเท่า
ซัลบวร์ก – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์เนอร์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  ถึงเวลาที่ท่านจะได้เข้าใกล้กับเมืองที่มีศิลปกรรมที่ โดดเด่น กรุงเวียนนา (Vienna) ( 295 ก.ม./ 3 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง โดยเริ่มเที่ยวชมจากศาลาว่าการกรุงเวียนนา ที่มียอดแหลมสูงเด่นที่เรียกว่า Rathausmann ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเวียนนา จากนั้นผ่านชมพิพิธภัณฑ์นิวบูร์ก และสวนสาธารณะ สตัดต์ปาร์ก (Stadtpark) สวนสาธารณะประจำเมืองเวียนนา ที่มีรูปหล่อบรอนซ์ของนักดนตรีเอกของโลกมากมาย จากนั้นผ่านชมจัตุรัสสเตฟา(Stephansplatz) เป็นที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen)ที่เป็นโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของออสเตรีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เข้าชมมรดกโลก พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตามพระราชประสงค์ของพระนางมาเรียเทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังเชินบรุนน์ ตัววังมีสีทองเหลืองอร่าม งดงามสมฐานะแม่ยายของกษัตริย์ยุโรป ด้านในวังมีห้องจำนวนมากถึง 1,441 ห้อง อาทิ ห้องทรงพระอักษร ห้องพระราชพิธี ห้องทรงพระสำราญ ท้องพระโรง ห้องบรรทม โดยทุกห้องล้วนตกแต่งด้วยความบรรจงสรรค์สร้างออกมา ด้านนอกจัดสวนในรูปแบบบาโรก และประดับด้วยรูปแกะสลักอย่างงดงาม
  จากนั้นนำคณะเดินทางไปถนนริงสตราเซ่ ถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่ง เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ ๆ เช่น รัฐสภา โรงโอเปร่า พระราชวังเบลวาแดร์ อาคารพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยใกล้กันนั้นมีถนน คาร์ทเนอร์ (Karntnerstrasse) ซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญที่นักช้อปปิ้งตัวยงต้องรู้จักเป็นอย่างดี มีสินค้า   แบรนด์เนม มากมาย ให้ท่านได้ตามหาของที่ถูกใจได้อย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Austria Trend Hotel Ananas หรือเทียบเท่า
เวียนนา – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
10.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อทำการคืนภาษี
14.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937
กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.35+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ เวลา 05.35 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG936 (01.20 – 07.15 น. ) Thai Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG937 (14.35 – 05.35 (+1) น. ) Thai Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ