ทัวร์นครพนม ไหว้พระธาตุ มุกดาหาร 4วัน 2คืน โดยรภตู้

4,572
ทัวร์นครพนม ไหว้พระธาตุ มุกดาหาร 4วัน 2คืน โดยรภตู้
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

วัดพระธาตุพนม วัดพระธาตุเรณู วัดพระธาตุศรีคูณ วัดพระธาตุมหาชัย หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บวงสรวงพญานาค วัดพระธาตุประสิทธิ์ วัดพระธาตุท่าอุเทน วัดพระธาตุนคร พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์นครพนม

กรุงเทพฯ - จ.นครพนม
เวลา รายการท่องเที่ยว
18.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIPรุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.นครพนม
19.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
จ.นครพนม - วัดพระธาตุพนม - วัดพระธาตุเรณูนคร - วัดพระธาตุศรีคูณ - วัดพระธาตุมหาชัย - บ้านลุงโฮ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.30 น. เดินทางถึง จ.นครพนม อิสระให้ท่านได้ทำภาระกิจส่วนตัวรับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของที่พักนำท่านออกเดินทางสู่ อ.ธาตุพนม
  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่ อ.ธาตุพนม
08.00 น. นำท่านนมัสการ วัดพระธาตุพนมพระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันอาทิตย์ ด้วย ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ
10.30 น. นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุเรณูนคร อ.เรณูนครพระธาตุคู่บ้านของชาวเรณูนคร เป็นพระธาตุของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส 
11.30 น. เดินทางไป วัดพระธาตุศรีคูณ อ.นาแกเป็นพระธาตุคู่บุญของชาวเกิดวันอังคาร ตรงกับลักษณะของคนที่เกิดวันอังคารซึ่งจะเป็นนักต่อสู้ มีน้ำอดน้ำทนเป็นเยี่ยม เชื่อว่าหากใครได้ไปสักการะจะได้อานิสงส์ มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็งขึ้น ด้านโชคลาภจะได้รับแจกสิ่งต่างๆ อย่างไม่คาดคิด (พิเศษรับวัตถุมงคลจากทางวัด)
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านครัวนาแก อ.นาแก

13.00 น. เดินทางไป วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปากพระธาตุของผู้เกิดวันพุธ เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ
  นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ตัวเมืองนครพนม
15.30 น. เดินทางไป บ้านลุงโฮภายในหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่จำลองบ้านของประธานธิบดีและวีรบุรุษทางการเมืองชาวเวียดนาม ท่านประธานโฮจิมินห์ที่เคยมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยสมัยสงครามกลางเมืองของเวียดนาม
16.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. นำท่านเดินทางเข้าร่วมงานเลี้ยง รับประทานอาหารเย็น (3)ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว
  ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชมการแสดงเรณูไทผู้ไท
ที่พัก ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ หรือเทียบเท่า
ร่วมพิธีบวงสรวงพญานาค - วัดพระธาตุประสิทธิ์ - วัดพระธาตุท่าอุเทน - วัดมหาธาตุ - พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า - ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.00 น. พร้อมกัน ณ ล๊อบบี้ของโรงแรม ตามเวลานัดหมาย
  นั่งสกายแลป ซอกแซกชิมของอร่อยเมืองมุก ชิมอาหาร เวียดนามเลิศรส อาทิ ก๋วยจั๊บญวณ บาแก็ต ข้าวต้มเครื่องในหมู ขนมเหนียวฯลฯ
07.00 น. นำท่านเดินทางกลับที่พัก
  รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก
  เก็บสัมภาระ Check Out นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านไก่ย่างแม่ผ่องศรี อ.พล หลังอาหาร เดินทางกันต่อ
20.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์นครพนม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) Van
เที่ยวบิน(ขากลับ) Van

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 0 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ