ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวชมปราสาทแห่งลุ่มน้ำลัวร์ 12 วัน 9 คืน

271
ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวชมปราสาทแห่งลุ่มน้ำลัวร์ 12 วัน 9 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ยอดฮิตติดอันดับ 3 ของประเทศฝรั่งเศส นำท่านชม ชาโตชองบอร์ด มหาปราสาทแห่งลุ่มน้ำลัวร์ แม่น้ำสายยาวที่สุดของฝรั่งเศส 1,013 กิโลเมตร

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 12 ต.ค. - 23 ต.ค. 65 123,000 111,000 99,000 - - 20,000

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG940 (00.05 น. - 07.10 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG931 (13.40 น. - 05.55 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 26 มื้อ