ทัวร์จอร์เจีย เมืองถ้ำโบราณ สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย 8วัน 5คืน

365
ทัวร์จอร์เจีย เมืองถ้ำโบราณ สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย 8วัน 5คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์จอร์เจีย Gergeti Trinity Church โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัสแห่งจอร์เจีย นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมวิวเมืองบอร์โจมิ และนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา ช้อปปิ้งย่านทบิลิชศูนย์การค้าที่ใหญ่แห่งเมืองทบิลิช Cave house เมืองถ้ำโบราณสมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จอร์เจีย


วันเดินทาง

พ. 19 ต.ค. - พ. 26 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

ITCGE_TK00008

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK069

TK378
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK383

TK068
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ