ทัวร์จอร์เจีย ซุปตาร์ คัดเคซอ คอเคซัส 7 วัน 5 คืน

244
ทัวร์จอร์เจีย ซุปตาร์ คัดเคซอ คอเคซัส 7 วัน 5 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ Freedom Square ชมเมืองริมทะเลสาบ เมืองเซวาน ชมอดีตพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์มีเนีย วิหารการ์นี ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ Freedom Square พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จอร์เจีย


วันเดินทาง

ส. 15 ต.ค. - ศ. 21 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

TTNGE_XJ00008

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) XJ908 (01.30น. - 08.00น.) Air Asia X สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) XJ909 (09.15 น. - 20.10 น.) Air Asia X สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ