ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

631
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

Buffet อาหารนานาชาติ เพลิดเพลินนั่งเรือกระด้ง พักบานาฮิลล์ 1 คืน สุดชิคเมืองโบราณ ฮอยอัน สนุกสุดมันส์ สวนสนุกในร่ม

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


วันเดินทาง

ศ. 03 ก.พ. - จ. 06 ก.พ. 66

รหัสทัวร์

PVVN_FD00095

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) ี่ FD634 (07.15 น. - 09.05 น.) Air Asia ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD635 (09.35 น. - 11.20 น.) Air Asia ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ