ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ฟูก๊วก ฟินเฟ่อร์ เออมันใช่ V2

284
ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ฟูก๊วก  ฟินเฟ่อร์  เออมันใช่ V2
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ฟูก๊วก ฟินเฟ่อร์ เออมันใช่ V2 ชมเมืองที่ไม่เคยหลับไหล เล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวชวนสนุกระทึกใจที่ ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สนุกเพลิดเพลินนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกชมวิว 360 องศา

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


วันเดินทาง

อา. 05 ก.พ. - พ. 08 ก.พ. 66

รหัสทัวร์

TTNVN_VZ00106

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ980 Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ981 Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ