ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Sakura Lover ไทเป ไถจง อาหลีซัน สุริยันจันทรา เย่หลิว 5วัน 4คืน

202
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Sakura Lover ไทเป ไถจง อาหลีซัน สุริยันจันทรา เย่หลิว 5วัน 4คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Sakura Lover ไทเป ไถจง อาหลีซัน สุริยันจันทรา เย่หลิว 5วัน 4คืน จุดชมวิวแห่งชาติเขาชานซาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ เช็คอิน โรงละครแห่งชาติ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค อุทยานธรณีเย่หลิว ไหว้ขอพรที่ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดเจียอี้ ตลาดอี้จง และ ซีเหมินติง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ไต้หวัน


วันเดินทาง

พ. 08 ก.พ. - อา. 12 ก.พ. 66

รหัสทัวร์

ITCTW_FD00002

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) FD230 Air Asia ดอนเมือง/ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD231 Air Asia ดอนเมือง/ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ