พบทัวร์ 2 โปรแกรม

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์อิตาลี โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 7วัน 4คืน บิน(EK) : รหัสทัวร์ IT_EK00007
44,900 20 มี.ค. - 01 มิ.ย. 63
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK373 (20.35 น.-00.50 น.)

EK101 (03.45 น.-07.45 น.)
EK96 (20.50 น.-05.30 น.)

EK370 (08.55 น.-18.05 น.)
สุวรรณภูมิ
7วัน 4คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์อิตาลี เมืองมรดกโลก ชิงเกว แตร์เร หอเอนปิซ่า 7วัน 4คืน บิน(EK) : รหัสทัวร์ IT_EK00006
46,900 20 มี.ค. - 01 มิ.ย. 63
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK373(20.35 น.-00.50 น.)

EK101(00.50 น.-03.45 น.)
EK370 (08.55 น.-18.50 น.) สุวรรณภูมิ
7วัน 4คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์อิตาลี ริเวียร่า เเอลป์ 10วัน 7คืน บิน(TG) : รหัสทัวร์ IT_TG00016
115,900 11 ม.ค. - 12 มิ.ย. 63
Thai Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Airways TG940 TG941 สุวรรณภูมิ
10วัน 7คืน
2,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์อิตาลี เจาะลึกอิตาลีตอนใต้ 10วัน 7คืน บิน(TG) : รหัสทัวร์ IT_TG00015
120,900 11 ม.ค. - 13 มิ.ย. 63
Thai Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Airways TG944 TG945 สุวรรณภูมิ
10วัน 7คืน
2,500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 20 มื้อ
จองด่วน