ทัวร์ไต้หวัน

ไปเที่ยวด้วยกัน (by ตลาดทัวร์ แมกกาซีน จำกัด ใบอนุญาตเลขที่:11/09157 ) เราให้บริการรับจัดนำเที่ยวในต่างประเทศ ในราคาเป็นกันเอง อาทิเช่น บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์ไต้หวันวันหยุด ทัวร์ไต้หวันปีใหม่
สนใจโทร 02-184-6990,02-235-9399 มือถือ 24 ชม. 064-491-9639, 064-639-6426


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน บิน(XW)

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน บิน(XW)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผ...


รหัสทัวร์ :: TW_XW00020
01 มิ.ย. 2562 - 29 ส.ค. 2562

Nok Scoot
5,651 Views
เริ่มต้น 11,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน (IT)

เมืองไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไท...


รหัสทัวร์ :: TW_IT00005
01 พ.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562

Tigerair
5,600 Views
เริ่มต้น 11,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน บิน(XW)

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน บิน(XW)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของห...


รหัสทัวร์ :: TW_XW00021
30 มี.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562

Nok Scoot
4,896 Views
เริ่มต้น 12,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน บิน(IT)

ทัวร์ไต้หวัน ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน บิน(IT)

เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป (New Taipei City) จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี(PingxiLine) อยู่ระหว่างสถานีซือเฟิ่นและสถานีต้าหัว (Dahua Station) ชื่อ “ซือเฟิ่น” ตั้งตามชื่อของครอบคร...


รหัสทัวร์ :: TW_IT00007
21 มี.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562

Tigerair
8,458 Views
เริ่มต้น 13,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI ทุยานเย๋หลิ่ว 5วัน 3คืน บิน(SL)

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI ทุยานเย๋หลิ่ว 5วัน 3คืน บิน(SL)

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI ทุยานเย๋หลิ่ว 5วัน 3คืน บิน(SL) สนามบินเถาหยวน ไถจง บ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านใบชา ไถจง ไถจง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ...


รหัสทัวร์ :: TW_SL00007
02 พ.ย. 2561 - 23 มี.ค. 2562

Thai Lion Air
4,595 Views
เริ่มต้น 13,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน 3คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน 3คืน (IT)

เถาหยวน ผูหลี่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ แวะชิมชา หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ขนมพายสัปปะรด อุทยานเหยหลิ่ว ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมิ...


รหัสทัวร์ :: TW_IT00006
09 พ.ย. 2561 - 23 มี.ค. 2562

Tigerair
1,311 Views
เริ่มต้น 15,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6วัน 4คืน บิน(SL)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6วัน 4คืน บิน(SL)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6วัน 4คืน บิน(SL) สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟ...


รหัสทัวร์ :: TW_SL00008
05 พ.ย. 2561 - 25 มี.ค. 2562

Thai Lion Air
4,725 Views
เริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน 5วัน 3คืน บิน(BR)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน 5วัน 3คืน บิน(BR)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน 5วัน 3คืน บิน(BR) ไต้หวัน สนามบินเถาหยวนหนานโถว วัดจงไถ่ถาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อทุยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี นั...


รหัสทัวร์ :: TW_BR00012
22 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562

Eva Air
4,582 Views
เริ่มต้น 19,888 บาท/ท่าน
ทัวรไต้หวัน อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไม้ 5วัน 3คืน บินอีวีเอ แอร์(BR)

ทัวรไต้หวัน อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไม้ 5วัน 3คืน บินอีวีเอ แอร์(BR)

TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ชมสีสันของงานดอกไม้ระดับโลกเมืองไถจง ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา บนเรือยอร์ชแบบส่วนตัว อาบน้ำแร...


รหัสทัวร์ :: TW_BR00013
26 ม.ค. 2562 - 21 เม.ย. 2562

Eva Air
3,589 Views
เริ่มต้น 20,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน 4วัน 3คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน 4วัน 3คืน (CI)

หมู่บ้านฮิโนกิ เมืองเจียอี้ อุทยานอารีซัน ป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ เมืองไทจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ชิมชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ไทเป แวะชิมพายสัปประรด ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหม...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00018
17 พ.ย. 2561 - 02 เม.ย. 2562

China Airline
2,182 Views
เริ่มต้น 23,500 บาท/ท่าน