������������������������������������

ไปเที่ยวด้วยกัน (by ตลาดทัวร์ แมกกาซีน จำกัด ใบอนุญาตเลขที่:11/09157 ) เราให้บริการรับจัดนำเที่ยวในต่างประเทศ ในราคาเป็นกันเอง อาทิเช่น บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์ไต้หวันวันหยุด ทัวร์ไต้หวันปีใหม่
สนใจโทร 02-184-6990,02-235-9399 มือถือ 24 ชม. 064-491-9639, 064-639-6426


ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน (IT)

เมืองไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไท...


รหัสทัวร์ :: TW_IT00005
01 พ.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562

Tigerair
5,566 Views
เริ่มต้น 11,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน 3คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน 3คืน (IT)

เถาหยวน ผูหลี่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ แวะชิมชา หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ขนมพายสัปปะรด อุทยานเหยหลิ่ว ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมิ...


รหัสทัวร์ :: TW_IT00006
09 พ.ย. 2561 - 23 มี.ค. 2562

Tigerair
1,282 Views
เริ่มต้น 15,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน 4วัน 3คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน 4วัน 3คืน (CI)

หมู่บ้านฮิโนกิ เมืองเจียอี้ อุทยานอารีซัน ป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ เมืองไทจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ชิมชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ไทเป แวะชิมพายสัปประรด ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหม...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00018
17 พ.ย. 2561 - 02 เม.ย. 2562

China Airline
2,171 Views
เริ่มต้น 23,500 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ 4วัน 3คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ 4วัน 3คืน (CI)

ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา พักบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง แวะชิมขนมพายสัปปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทป 101 (ไม่รวมข...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00017
08 พ.ย. 2561 - 21 ก.พ. 2562

China Airline
2,565 Views
เริ่มต้น 24,900 บาท/ท่าน