������������������������������������

ไปเที่ยวด้วยกัน (by ตลาดทัวร์ แมกกาซีน จำกัด ใบอนุญาตเลขที่:11/09157 ) เราให้บริการรับจัดนำเที่ยวในต่างประเทศ ในราคาเป็นกันเอง อาทิเช่น บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์ไต้หวันวันหยุด ทัวร์ไต้หวันปีใหม่
สนใจโทร 02-184-6990,02-235-9399 มือถือ 24 ชม. 064-491-9639, 064-639-6426


ทัวร์ไต้หวัน  ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน (IT)

ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซิหลิน...


รหัสทัวร์ :: TW_IT00001
22 มิ.ย. 2561 - 18 ต.ค. 2561

Tigerair
5,648 Views
เริ่มต้น 12,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน

สัมผัสอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี ทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการเจ้าพ่อกวนอู เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เหย่หลิว จิ่วเฟิ้น...


รหัสทัวร์ :: TW_SL00005
16 พ.ค. 2561 - 23 ต.ค. 2561

Thai Lion Air
5,639 Views
เริ่มต้น 13,555 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน  ไทยเป แช่น้ำแร่ ปังเวอร์ 4วัน 3คืน บินไชน่า แอร์ไลน์(CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทยเป แช่น้ำแร่ ปังเวอร์ 4วัน 3คืน บินไชน่า แอร์ไลน์(CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทยเป แช่น้ำแร่ ปังเวอร์ แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ชิมชาอู่หลง หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ว...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00011
13 ก.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561

China Airline
9,456 Views
เริ่มต้น 13,555 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน (XW)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน (XW)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่า...


รหัสทัวร์ :: TW_XW00017
27 มิ.ย. 2561 - 24 ต.ค. 2561

Nok Scoot
6,271 Views
เริ่มต้น 13,988 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4วัน 3คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4วัน 3คืน (IT)

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัด บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพ...


รหัสทัวร์ :: TW_IT00002
04 พ.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561

Tigerair
2,235 Views
เริ่มต้น 13,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง เหย่หลิว สิงโตคำราม 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง เหย่หลิว สิงโตคำราม 5วัน 3คืน

สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลงเดินทางสู่เมืองผิงซี ซึ่งเป็นเมืองที่มีเทศกาลโคมไฟผิงซีช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรานำท่านอนุสรณ์สถา...


รหัสทัวร์ :: TW_SL00004
13 มิ.ย. 2561 - 23 ต.ค. 2561

Thai Lion Air
36 Views
เริ่มต้น 14,500 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง นั่งรถไฟฟ้าตะลุยเมืองไทเป 4วัน 3คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง นั่งรถไฟฟ้าตะลุยเมืองไทเป 4วัน 3คืน (IT)

หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดปลาไทเป ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน...


รหัสทัวร์ :: TW_IT00003
16 มิ.ย. 2561 - 19 ต.ค. 2561

Tigerair
1,030 Views
เริ่มต้น 14,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเหย่หลิว 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเหย่หลิว 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทราชมทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้าน...


รหัสทัวร์ :: TW_FD00001
19 เม.ย. 2561 - 18 ต.ค. 2561

Air Asia
5,654 Views
เริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบาย ไทเป 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบาย ไทเป 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป 101 อนุสรสถานเจียงไคเช็ค พิเศษ เมนูปลาประธานาธิบดี+เสต็กจานร้อน+SEEAFOOF...


รหัสทัวร์ :: TW_SL00002
20 เม.ย. 2561 - 23 ต.ค. 2561

Thai Lion Air
6,188 Views
เริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน รัก รสแซบ ช้อปปิ้งจัดเต็ม ไหว้พระขอพรวัดดังไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน รัก รสแซบ ช้อปปิ้งจัดเต็ม ไหว้พระขอพรวัดดังไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

อุทยานแห่งชาติเย่หลิ วัดซงซานฉือโย่ว ตลาดหลางคืนเหราเหอ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง มิตซุย เอ้าท์เล็ต...


รหัสทัวร์ :: TW_BR00005
07 ก.ค. 2561 - 03 พ.ย. 2561

Eva Air
6,582 Views
เริ่มต้น 17,777 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน แช่น้ำร้อนภาในห้องพัก ด้วยราคาสุดได้ใจ 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน แช่น้ำร้อนภาในห้องพัก ด้วยราคาสุดได้ใจ 4วัน 3คืน

พาทุกท่านนั่งรถไฟชมสวนสนพันปี เข้าชมความงามของธรรมชาติที่อุทยานอาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา พร้อมทั้งเข้านมัสการเทพเจ้ากวนอู เข้าชมอุทยานหินเหย่หลิว ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ชมหอที่ระลึกเจี...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00009
02 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561

China Airline
3,236 Views
เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน บินสบายไป ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน

ทัวร์ไต้หวัน บินสบายไป ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน

ชมอุทานลีซาน หมู่บ้านโบณราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมอุทยานอาลีซาน พิศษแชาออนเซ็นส่วนตัว...


รหัสทัวร์ :: TW_SL00003
18 เม.ย. 2561 - 17 ต.ค. 2561

Thai Lion Air
7,361 Views
เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน วันเดอร์ฟูล ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน วันเดอร์ฟูล ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 4 คืน

ไหว้พระขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชมธรรมชาติ อุทยานเย่หลิ่ว นั่งกระเช้าเหมาคง ตึงไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งจัดเต็ม ตลาดซีเหมินติง มิตซุย เอ้าท์เล็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น...


รหัสทัวร์ :: TW_BR00004
19 พ.ค. 2561 - 27 ต.ค. 2561

Eva Air
5,859 Views
เริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย่หลิว 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย่หลิว 5วัน 4คืน

นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เพื่อนำท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพสิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค เดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนว...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00008
06 มิ.ย. 2561 - 13 ธ.ค. 2561

China Airline
3,264 Views
เริ่มต้น 22,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ลั่นเลย 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ลั่นเลย 4วัน 3คืน

เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ชมฟาร์มแกะชิงจิ้งที่สวยงาม รับพลังธรรมชาติ ณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ชมอุท...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00010
04 เม.ย. 2561 - 20 ต.ค. 2561

China Airline
29 Views
เริ่มต้น 22,999 บาท/ท่าน