���������������������������������

บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์ฮ่องกงวันหยุด
ทัวร์ฮ่องกงปีใหม่ สนใจโทร 02-184-6990,02-235-9399 มือถือ 24 ชม. 061-596-3956 064-639-6426


ทัวร์ฮ่องกงแบบชิวๆ เที่ยวมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงแบบชิวๆ เที่ยวมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ชมพระราชวังหยวนหมิง กราบนมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื่...


รหัสทัวร์ :: HK_FD00009
19 เม.ย. 2561 - 17 พ.ย. 2561

Air Asia
7,917 Views
เริ่มต้น 5,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า บินตรง มาเก๊า จูไห่ เที่ยวปารีสแห่งเอเชีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า บินตรง มาเก๊า จูไห่ เที่ยวปารีสแห่งเอเชีย 3 วัน 2 คืน

ถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ ชม ร้านผ้าไหม ชมวัดผู่ถ่อ เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่ง ช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิ...


รหัสทัวร์ :: HK_NX00001
01 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561

Air Macau
6,886 Views
เริ่มต้น 6,555 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และชมสถาปั...


รหัสทัวร์ :: HK_FD00008
05 พ.ค. 2561 - 17 พ.ย. 2561

Air Asia
4,590 Views
เริ่มต้น 7,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเ...


รหัสทัวร์ :: HK_FD00007
06 เม.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561

Air Asia
6,405 Views
เริ่มต้น 9,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกงเดือนมิถุนายน จู่ไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงเดือนมิถุนายน จู่ไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายถนนนาธาน...


รหัสทัวร์ :: HK_EK00021
02 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561

Emirates
9,378 Views
เริ่มต้น 9,991 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกงเดือนพฤษภาคม จู่ไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงเดือนพฤษภาคม จู่ไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายถนนนาธาน...


รหัสทัวร์ :: HK_EK00020
06 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561

Emirates
7,007 Views
เริ่มต้น 9,991 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกงเดือนเมษายน จู่ไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงเดือนเมษายน จู่ไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายถนนนาธาน...


รหัสทัวร์ :: HK_EK00019
06 เม.ย. 2561 - 27 ต.ค. 2561

Emirates
6,924 Views
เริ่มต้น 9,991 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2คืน

พาทุกท่านเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกง พระใหญ่โป่หลินเกาะลันเตา ช้อปปิ้งแบรนด์เนม และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น ไหว้ขอพรเทพเจ้ากวนอู ... ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ พักเซินเจิ้น 2 ค...


รหัสทัวร์ :: HK_RJ00007
27 พ.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561

Royal Jordanian
5,415 Views
เริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง บินคาร์เธ่ย์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง บินคาร์เธ่ย์ 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน ขอพรเจ้าพ่อแชกงมิว วัด แชกงมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบนด์เนมมากมาย ณนาธา จอมซาจุ่ย ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00051
02 มี.ค. 2561 - 18 ส.ค. 2561

Cathay Pacific
5,882 Views
เริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง วัดแชกงมิว หวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง วัดแชกงมิว หวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม 3 วัน 2 คืน

นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบนด์เนมมากมาย ชมแสงสีเสียง A Symphony of Lights...


รหัสทัวร์ :: HK_EK00023
03 มี.ค. 2561 - 29 ก.ค. 2561

Emirates
5,224 Views
เริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวสุดคุ้ม 4เมืองใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวสุดคุ้ม 4เมืองใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

พาทุกท่านท่องเที่ยวอย่างจุใจ แบบสุดคุ้ม กับ 4เมืองใหญ่ของฮ่องกง ได้แก่ ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" ชมเจ้าแม่...


รหัสทัวร์ :: HK_HX00010
12 พ.ค. 2561 - 13 ต.ค. 2561

Hongkong Airlines
5,417 Views
เริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา เซินเจิ้น เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา เซินเจิ้น เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3วัน 2คืน

พาทุกท่านนั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษ...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00054
24 พ.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561

Cathay Pacific
6,519 Views
เริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิง 362 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงหมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นั่งรถรางชม พีคแทรม...


รหัสทัวร์ :: HK_RJ00006
05 เม.ย. 2561 - 27 ธ.ค. 2561

Royal Jordanian
7,466 Views
เริ่มต้น 14,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิค(CX)

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิค(CX)

ทัวร์ฮ่องกง 4วัน 3คืน ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น เดินทางสู่ เมืองจูไห่ แวะชม ผลิตภัณฑ์ที...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00030
01 มี.ค. 2561 - 27 ต.ค. 2561

Cathay Pacific
9,310 Views
เริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ กระเช้านองปิง  ไหว้พระใหญ่เทียนถาน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอา...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00046
29 เม.ย. 2561 - 26 ต.ค. 2561

Cathay Pacific
6,340 Views
เริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง นั่งกระเช้าลอยฟ้า นั่งรถรางพีคแทรม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง นั่งกระเช้าลอยฟ้า นั่งรถรางพีคแทรม 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้าลอยฟ้า สักการะพระใหญ่นองปิง นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเมืองฮ่องกง ช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง ชม VICTORIA PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพัล เบย์...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00050
07 เม.ย. 2561 - 26 ต.ค. 2561

Cathay Pacific
6,880 Views
เริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง บินคาเธ่ย์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง บินคาเธ่ย์ 3 วัน 2 คืน

ไหว้พระ 5 วัดดัง พระใหญ่วัยโป่หลิน เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ วัดวังต้าเซียน วัดซีหลิน วัดแชกงหมิว นั่งกระเช้านองปิง ชมแสงสีเสียง A Symphony of lights...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00053
12 ม.ค. 2561 - 29 มิ.ย. 2561

Cathay Pacific
5,908 Views
เริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หาดรีพลัสเบย์ จุดชมวิวเดอะพีค 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หาดรีพลัสเบย์ จุดชมวิวเดอะพีค 3วัน 2คืน

พาทุกท่านไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน พร้อมทั้งเข้านมัสการเจ้าแม่กวนอิม พักผ่อนสุดสบายริมชายหาดที่หาดรีพลัสเบย์ พร้อมทั้งเข้าหาที่พึ่งทางใจไหว้ขอพรวัดต้าเซียน นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพ...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00056
24 พ.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561

Cathay Pacific
5,645 Views
เริ่มต้น 15,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม 3 วัน 2 คืน (CX)

พาท่านเข้าสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนา...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00040
22 เม.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561

Cathay Pacific
509 Views
เริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง สุดคุ้ม กระเช้านองปิง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง สุดคุ้ม กระเช้านองปิง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่ง PEAK TRAM ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโ...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00045
20 เม.ย. 2561 - 28 ต.ค. 2561

Cathay Pacific
6,135 Views
เริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยว 2เมือง ฮ่องกง มาเก๊า ชมมรดกโลก 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยว 2เมือง ฮ่องกง มาเก๊า ชมมรดกโลก 3 วัน 2 คืน

เที่ยวชม 2 เมือง ทั้งมาเก๊า ฮ่องกง ชมมรดกโลก สักการะเจ้าแม่กวนอิม เที่ยวชมโรงแรมหรู ช้อปปิ้งย่านดัง จิ่ม ซ่า จุ่ย และ เซนาโด้วแสควร์ ผูกด้วยแดง ขอความรัก เสริมโชคดวงชตา กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่อง...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00049
22 เม.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561

Cathay Pacific
3,596 Views
เริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ บิน RJ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ บิน RJ 3 วัน 2 คืน

วัดหวังต้าเซียน เจ้าพ่อแชกงมิว วัดชิหลิน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย...


รหัสทัวร์ :: HK_RJ00008
15 มี.ค. 2561 - 18 ต.ค. 2561

Royal Jordanian
5,881 Views
เริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระสบาย สบาย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระสบาย สบาย 3 วัน 2 คืน

ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกงและแม่กวนอิม ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซา...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00041
12 เม.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561

Cathay Pacific
6,397 Views
เริ่มต้น 16,991 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน

ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบ...


รหัสทัวร์ :: HK_HX00007
14 เม.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561

Hongkong Airlines
6,796 Views
เริ่มต้น 16,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พักดี 4ดาว 4วัน 2คืน บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พักดี 4ดาว 4วัน 2คืน บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พักดี 4ดาว!! เที่ยวสนุกเต็มอิ่มกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ พร้อมขึ้นชมความสวยงามของบรรยากาศด้านบนด้วยกระเช้านองปิง 360 องศา จากนั้นสักการะพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโป่วหลิน ขอพรเจ้...


รหัสทัวร์ :: HK_HX00006
07 มี.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561

Hongkong Airlines
7,942 Views
เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง สายแบ๊ว สนุกสุดแบ๊ว ที่ ฮ่องกงดิสนีแลนด์ 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง สายแบ๊ว สนุกสุดแบ๊ว ที่ ฮ่องกงดิสนีแลนด์ 3วัน 2คืน

ตะลุย...ดิสนีแลนด์ เต็มวัน สนุกกับเครื่องเล่น และขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูนจากดิสนีย์ ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอ...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00047
29 เม.ย. 2561 - 26 ต.ค. 2561

Cathay Pacific
6,111 Views
เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ บินคาเธ่ย์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ บินคาเธ่ย์ 3 วัน 2 คืน

วัดวังต้าเซียน เจ้าพ่อแชกงมิว วัดชิหลิน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน นั่งกระเช้านองปิง ชมแสงสีเสียง A Symphony of lights นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00055
12 ม.ค. 2561 - 29 มิ.ย. 2561

Cathay Pacific
6,579 Views
เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน