พบทัวร์ 3 โปรแกรม ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน : รหัสทัวร์ FMSCH_OS00001
99,500 04 ก.ค. - 29 ธ.ค. 66
Austrian Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Austrian Airlines OS26 LH772 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
7วัน 4คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8วัน 6คืน : รหัสทัวร์ HTCCH_LX00011
118,800 19 ก.ค. - 27 ธ.ค. 66
Swiss Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Swiss Air LX181 OS025 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
8วัน 6คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 17 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Magnificent Swiss Alps สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย 9วัน 6คืน : รหัสทัวร์ KJCH_EK00053
129,999 01 ก.ค. - 27 ธ.ค. 66
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK385

EK87
EK126

EK372
สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
9วัน 6คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 18 มื้อ
จองด่วน