ทัวร์ตุรกี

บริการรับจัดทัวร์ตุรกี ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์ตุรกีราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์ตุรกีวันหยุด
ทัวร์ตุรกีปีใหม่ สนใจโทร 02-184-6990,02-235-9399 มือถือ 24 ชม. 065-639-5493 061-463-9562


ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล กรุงทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย อังการ่า 9วัน 6คืน

ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล กรุงทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย อังการ่า 9วัน 6คืน

นำทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย นำท่านสู่ กรุงทรอย เพื่อชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอยซึ่งเปรียบเสมือนสั...


รหัสทัวร์ :: TR_W500002
07 มิ.ย. 2561 - 19 ต.ค. 2561

Mahan Air
5,367 Views
เริ่มต้น 28,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส 8 วัน 6 คืน

สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศษสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอนาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย...


รหัสทัวร์ :: TR_KC00001
22 มิ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561

Air Astana
5,727 Views
เริ่มต้น 28,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป 8วัน 6คืน

ทัวร์ตุรกี สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป 8วัน 6คืน

นำทุกท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ นำทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน ชม พระราชวังทอปกาปึ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ...


รหัสทัวร์ :: TR_KC00002
22 มิ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561

Air Astana
3,667 Views
เริ่มต้น 28,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี เที่ยวอิสตันบูล 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี เที่ยวอิสตันบูล 8วัน 5คืน (TK)

เที่ยวอิสตันบูลเมืองหลวงเก่าแก่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ชมความงดงามของสุเหร่าและพระราชวัง ชมมัสยิดเก่าแก่ Bursa Grand Mosque แห่งเมืองบูร์ซา เยี่ยมชมเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ เอฟฟิซุสหรือเอฟเฟส ที่ยังคงหลง...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00014
27 มิ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561

Turkish Airlines
3,213 Views
เริ่มต้น 29,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล บูร์ซา บ้านพระแม่มารี พักดี 4ดาว 8วัน 6คืน

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล บูร์ซา บ้านพระแม่มารี พักดี 4ดาว 8วัน 6คืน

พาทุกท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน เดินทางสู่ เมืองบูร์ซ่า เมืองนี้ยังมีชื่อเสียงทางด้านเส้นไหมเพื่อ...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00005
27 พ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561

Turkish Airlines
3,135 Views
เริ่มต้น 32,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี บินตรง ชิลด์ชิลด์ ราคาโดนใจ พักโรงแรมถ้ำที่คัปปาโดเกีย 8วัน 5คืน

ทัวร์ตุรกี บินตรง ชิลด์ชิลด์ ราคาโดนใจ พักโรงแรมถ้ำที่คัปปาโดเกีย 8วัน 5คืน

พาทุกท่านเที่ยวชมฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่ มัสยิดสีเขียว ช็อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิชเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช็อปปิ้ โรงงานทำเค...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00007
09 มิ.ย. 2561 - 03 ธ.ค. 2561

Turkish Airlines
3,560 Views
เริ่มต้น 32,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี เที่ยวคัปปาโดเกีย ชมปราสาทปุยฝ้าย 9วัน 6คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี เที่ยวคัปปาโดเกีย ชมปราสาทปุยฝ้าย 9วัน 6คืน (TK)

ชมดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ชมความสวยงามของปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ล่...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00013
14 พ.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561

Turkish Airlines
2,614 Views
เริ่มต้น 32,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย ม้าไม้เมืองทรอย 9วัน 6 คืน บินเตอร์กิซแอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย ม้าไม้เมืองทรอย 9วัน 6 คืน บินเตอร์กิซแอร์ไลน์

เที่ยวตุรกี ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ปามุคคาเล่ นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมม้าไม้เมืองทรอย พักโรงแรมถ้ำ บินตรงสู่งกรุงอิสตันบูล...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00015
19 ก.ค. 2561 - 08 ส.ค. 2561

Turkish Airlines
234 Views
เริ่มต้น 32,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล กรุงทรอย ปามุคคาเล่ ตัปปาโดเกีย อังการ่า 9วัน 7คืน

ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล กรุงทรอย ปามุคคาเล่ ตัปปาโดเกีย อังการ่า 9วัน 7คืน

ทุกท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน สู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย นำท่านสู่ กรุงทรอย เพื่อชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอยซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศ...


รหัสทัวร์ :: TR_KC00003
19 มิ.ย. 2561 - 16 ต.ค. 2561

Air Astana
3,245 Views
เริ่มต้น 32,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี เที่ยวแบบเต็มอิ่ม ม้าไม้เมืองทรอย พักโรงแรมถ้ำ 9วัน 6คืน

ทัวร์ตุรกี เที่ยวแบบเต็มอิ่ม ม้าไม้เมืองทรอย พักโรงแรมถ้ำ 9วัน 6คืน

พาทุกท่านเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล นำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก เข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทาง...


รหัสทัวร์ :: TR_W500001
06 ก.ค. 2561 - 12 ส.ค. 2561

Mahan Air
2,372 Views
เริ่มต้น 33,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล กรุงทรอย คัปปาโดเกีย 9วัน 6วัน

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล กรุงทรอย คัปปาโดเกีย 9วัน 6วัน

สุดคุ้ม เที่ยวครบไฮไลท์ เข้าชมด้านใน ไม่ผ่านชม คัปปาโดเกีย แกรนด์แคนยอนแห่งอนาโตเลีย ปามุคคาเล่ ธารน้ำสีขาวขั้นบันไดที่งดงามเหมือนระเบียงหิมะ เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ทรอย ตามร...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00011
04 มิ.ย. 2561 - 17 ก.ค. 2561

Turkish Airlines
3,270 Views
เริ่มต้น 34,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอย อิสตัลบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8วัน 5คืน

ทัวร์ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอย อิสตัลบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8วัน 5คืน

นำทุกท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน นำทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน ชม พระราชวังทอปกาปึ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00008
27 ก.ค. 2561 - 22 ก.ย. 2561

Turkish Airlines
6,473 Views
เริ่มต้น 36,555 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี Ottoman Empire จักรวรรดิ์ออตโตมัน อิสตันบูล ปามุคคาเล  10วัน 7คืน

ทัวร์ตุรกี Ottoman Empire จักรวรรดิ์ออตโตมัน อิสตันบูล ปามุคคาเล 10วัน 7คืน

เที่ยวตุรกี Ottoman Empire and Beautiful Riviera นำท่านเยือนจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire)เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการ...


รหัสทัวร์ :: TR_QR00004
01 เม.ย. 2561 - 08 ส.ค. 2561

Qatar Airways
6,634 Views
เริ่มต้น 36,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี อีสตันบูล ชมทุ่งลาเวนเดอร์ คัปปาโดเกีย 8วัน 5คืน

ทัวร์ตุรกี อีสตันบูล ชมทุ่งลาเวนเดอร์ คัปปาโดเกีย 8วัน 5คืน

สุดคุ้ม เที่ยวครบไฮไลท์ เข้าชมด้านใน ไม่ผ่านชม พักโรงแรม 5 ดาวมาตรฐานตุรกี รถบัสมีไวไฟ ทรอย ตามรอยมหากาพย์อีเลียต ตื่นตาม้าไม้เมืองทรอย เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ปามุคคาเล่ ธารน...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00010
07 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561

Turkish Airlines
3,578 Views
เริ่มต้น 37,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี เที่ยวครบทุกไฮไลท์ อิสตัลบูล ทรอย คัปปาโดเกีย 8วัน 5คืน

ทัวร์ตุรกี เที่ยวครบทุกไฮไลท์ อิสตัลบูล ทรอย คัปปาโดเกีย 8วัน 5คืน

สุดคุ้ม เที่ยวครบไฮไลท์ เข้าชมด้านใน ไม่ผ่านชม พักโรงแรม 5 ดาวมาตรฐานตุรกี รถบัสมีไวไฟ ทรอย ตามรอยมหากาพย์อีเลียต ตื่นตาม้าไม้เมืองทรอย เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ปามุคคาเล่ ธารน...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00009
16 มิ.ย. 2561 - 09 ส.ค. 2561

Turkish Airlines
6,433 Views
เริ่มต้น 37,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี อีสตันบูล คัพปาโดเซีย คอนย่า ปามุคคาเล่ ไอวาลิค อังการ่า 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี อีสตันบูล คัพปาโดเซีย คอนย่า ปามุคคาเล่ ไอวาลิค อังการ่า 10 วัน 7 คืน

ท่องดินแดนแห่ง 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักวรรดิ์ออตโตมาน อารยะธรรมโบราณ และธรรมชาติที่งดงาม...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00004
21 ก.ย. 2561 - 26 ธ.ค. 2561

Turkish Airlines
6,994 Views
เริ่มต้น 39,000 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี บินตรงไม่เหนื่อย พักหรู 5ดาว พักโรงแรมถ้ำที่ คัปปาโดเกีย 8วัน 5คืน

ทัวร์ตุรกี บินตรงไม่เหนื่อย พักหรู 5ดาว พักโรงแรมถ้ำที่ คัปปาโดเกีย 8วัน 5คืน

พาทุกท่านเยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ ชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00006
30 มิ.ย. 2561 - 27 ต.ค. 2561

Turkish Airlines
3,570 Views
เริ่มต้น 39,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี ดินแดนเทพนิยายคัปปาโดเกีย  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 9วัน 6คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี ดินแดนเทพนิยายคัปปาโดเกีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 9วัน 6คืน (TK)

ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00012
20 ก.ค. 2561 - 28 ก.ค. 2561

Turkish Airlines
2,180 Views
เริ่มต้น 39,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี เที่ยวเมืองอิสตันบูล ชมนครใต้ดิน 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี เที่ยวเมืองอิสตันบูล ชมนครใต้ดิน 8วัน 5คืน (TK)

อิสตันบูล นครใต้ดิน คัปปาโดเกีย คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเอฟฟิซุส พักโรงแรม 5 ดาว โรงแรมสไตล์ถ้ำ...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00017
10 ส.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561

Turkish Airlines
2,571 Views
เริ่มต้น 39,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี เที่ยวเมืองอิสตันบูล อิชเมียร์ ปามุคคาเล่ 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี เที่ยวเมืองอิสตันบูล อิชเมียร์ ปามุคคาเล่ 8วัน 5คืน (TK)

อิสตันบูล อิชเมียร์ ปามุคคาเล่ เมืองเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย คอนย่า เนฟเชียร์ เมืองเกอเรเม คัปปาโดเกีย พักโรงแรม 5 ดาว + โรงแรมถ้ำ 1 คืน...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00018
26 ก.ค. 2561 - 02 ส.ค. 2561

Turkish Airlines
1,265 Views
เริ่มต้น 40,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย อิสตันบูล 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย อิสตันบูล 8วัน 5คืน (TK)

อิสตันบูล อิชเมียร์ บ้านของพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ คอนย่า คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00016
01 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561

Turkish Airlines
1,233 Views
เริ่มต้น 42,900 บาท/ท่าน