ทัวร์ยุโรป

บริการรับจัดทัวร์ยุโรปราคาถูก ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์ยุโรปรวันหยุด
ทัวร์ยุโรปปีใหม่ โทร 02-184-6990,02-235-9399 มือถือ 24 ชม. 065-639-5493 061-463-9562


ทัวร์ยุโรป เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน บินการ์ต้า(QR)

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน บินการ์ต้า(QR)

เที่ยวยุโรป ชมเมือง “แฟรงค์เฟิร์ต” เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน...


รหัสทัวร์ :: EUL_QR00016
09 เม.ย. 2561 - 05 พ.ค. 2561

Qatar Airways
50 Views
เริ่มต้น 72,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย 8วัน 5คืน บิน QR

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย 8วัน 5คืน บิน QR

เที่ยวเมืองเชค เมืองคาร์โลวี วารี เมืองแห่งสปา เยือนเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ชมเมืองเพชรน้ำงามแห่ง โบฮีเมีย เยือนกรุงปราก ชมสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาว...


รหัสทัวร์ :: EUL_QR00017
11 เม.ย. 2561 - 04 มิ.ย. 2561

Qatar Airways
40 Views
เริ่มต้น 49,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน บินTG

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน บินTG

ชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00016
15 มี.ค. 2561 - 03 พ.ค. 2561

Thai Airways
81 Views
เริ่มต้น 104,500 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป แกรนด์ อิตาลี 9 วััน บินTG

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ อิตาลี 9 วััน บินTG

จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างในปี 1386 เมืองเวอโรน่า เมืองต้นกาเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่าขานกันมากว่า 700 ปี ชมเมืองเ...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00021
12 ม.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561

Thai Airways
38 Views
เริ่มต้น 97,500 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป ENGLAND-SCOTTLAND-WALES 9 วัน บิน TG

ทัวร์ยุโรป ENGLAND-SCOTTLAND-WALES 9 วัน บิน TG

ชมเสำหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดามืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพ...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00031
13 ม.ค. 2561 - 28 เม.ย. 2561

Thai Airways
40 Views
เริ่มต้น 105,000 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส 10 วัน บิน TG

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส 10 วัน บิน TG

เที่ยวนอร์มังดี” สู่ชายหาดโอมาฮา Omaha Beach อยู่ทางตะวันตกของประเทศ สวยงามและในอดีตเคยเป็นฐานทัพของพันธมิตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นที่ยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มังดี (Normandy) ของเหล่าทหารฝ่ายสั...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00038
11 เม.ย. 2561 - 26 เม.ย. 2561

Thai Airways
57 Views
เริ่มต้น 103,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลส์ 9 วัน บิน TG

ทัวร์ยุโรป อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลส์ 9 วัน บิน TG

เที่ยวชม สโตนเฮนจ์ STONEHENGE เมืองบาธ “BATH” ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะ อังกฤษ เมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวง แห่งเวลส์ ชมตัวเมืองคาร์ดีฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเ...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00039
10 เม.ย. 2561 - 18 พ.ค. 2561

Thai Airways
50 Views
เริ่มต้น 92,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป เที่ยวสุดคุ้ม ยุโรป 4ประเทศ 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวสุดคุ้ม ยุโรป 4ประเทศ 8วัน 5คืน

พาทุกท่านชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ ชมสวน ดอกไม้มิราเบล เที่ยวเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าที่องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ...


รหัสทัวร์ :: EUL_BR00001
15 มี.ค. 2561 - 05 พ.ค. 2561

Eva Air
484 Views
เริ่มต้น 51,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8วัน5คืน

พาท่านชม ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด ชมแวะถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล ...


รหัสทัวร์ :: EUL_QR00020
18 มี.ค. 2561 - 29 เม.ย. 2561

Qatar Airways
395 Views
เริ่มต้น 52,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป Lover Tulip ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เนอเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8วัน5 คืน

ทัวร์ยุโรป Lover Tulip ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เนอเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8วัน5 คืน

พาท่านแวะถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช ชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซาย ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส ถ่ายรูปกับ มหาวิหารโคโลญ เข้าชม งานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKEN...


รหัสทัวร์ :: EUL_EY00003
10 เม.ย. 2561 - 05 พ.ค. 2561

Etihad Airways
179 Views
เริ่มต้น 52,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป Famous East europe 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป Famous East europe 8วัน5คืน

พาทุกท่านชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ ชมสวน ดอกไม้มิราเบล ชม ปราสาทแห่งปราก ชม มหาวิหารเซนต์วิตุส ชม ย่านช่างทองโบราณ ชม กรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธร...


รหัสทัวร์ :: EUL_BR00002
15 มี.ค. 2561 - 05 พ.ค. 2561

Eva Air
280 Views
เริ่มต้น 51,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป เที่ยวโปแลนด์ 8วัน (บิน AY)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวโปแลนด์ 8วัน (บิน AY)

เที่ยวชมเมืองวอร์ซอ เที่ยวชมเมืองหลวงเก่าคราคูฟ เดินเล่นย่านเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี เยี่ยมชมพระราชวังเกาะกลางน้ำลาเชียนสกี้...


รหัสทัวร์ :: EUL_AY00003
09 มิ.ย. 2561 - 18 ส.ค. 2561

Fin Air
183 Views
เริ่มต้น 68,000 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน 8 วัน (TG)

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน 8 วัน (TG)

พาทุกท่านชมความงามของพระราชวังเชิงบรุนน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมพระราชวังฮอฟบูรก์อันยิ่งใหญ่ ชมเคลสไตน์เฮาส์ เที่ยวชมเมืองอินสบรูค เที่ยวเมืองฮัลสต...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00041
16 มิ.ย. 2561 - 23 มิ.ย. 2561

Thai Airways
769 Views
เริ่มต้น 67,000 บาท/ท่าน
ทัวร์นอร์เวย์ เต็มอิ่ม 8 วัน (TG)

ทัวร์นอร์เวย์ เต็มอิ่ม 8 วัน (TG)

พาท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ถ่ายรูปกับโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโล เที่ยวชมเมืองเมืองเบอร์เกน นั่งรถไฟเส้นทางที่ได้ชื่อว่าโรแมนติคท...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00042
05 พ.ค. 2561 - 04 ส.ค. 2561

Thai Airways
587 Views
เริ่มต้น 78,000 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป สุดฟิน เยอรมัน-ฝรั่งเศส 8 วัน (TG)

ทัวร์ยุโรป สุดฟิน เยอรมัน-ฝรั่งเศส 8 วัน (TG)

พาทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองรูเดสไฮม์ เที่ยวชมเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าแกรนด์อิล,โบสถ์นอร์ทเทรอดาม เที่ยวเมืองโกลมาร์ (Colmar) ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก ...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00043
05 พ.ค. 2561 - 23 มิ.ย. 2561

Thai Airways
499 Views
เริ่มต้น 67,000 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส ชม โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย รางส่งน้ำโรมัน 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส ชม โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย รางส่งน้ำโรมัน 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป BARCA LISBON MADRID สเปน โปรตุเกส พาทุกท่าน เข้าชมความสวยงามของโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี ช้อปปิ้งสุดช...


รหัสทัวร์ :: EUL_EK00006
19 พ.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561

Emirates
8,499 Views
เริ่มต้น 49,911 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป เที่ยว เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี กรุปราก 7วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป เที่ยว เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี กรุปราก 7วัน 4คืน

ทัวร์ยุโปร NEXT STOP EASTERN EUROPE พาทุกท่าน สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) เข้าชมพระราชวังเชิ...


รหัสทัวร์ :: EUL_EK00007
19 เม.ย. 2561 - 09 ส.ค. 2561

Emirates
6,578 Views
เริ่มต้น 39,911 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป Best of Swiss เที่ยวเมืองชาฟเฮาเซ่น น้ำตกไรน์ ปราสาทชิลยอง 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป Best of Swiss เที่ยวเมืองชาฟเฮาเซ่น น้ำตกไรน์ ปราสาทชิลยอง 8วัน 5คืน

เที่ยวยุโรป Best of Swiss Alps พาทุกท่าน เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดก...


รหัสทัวร์ :: EUL_EY00004
09 เม.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561

Etihad Airways
7,391 Views
เริ่มต้น 66,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป Swiss Titlis เที่ยวกรุงเบิร์น น้ำพุเจทโด พิชิต 2เขา 7วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป Swiss Titlis เที่ยวกรุงเบิร์น น้ำพุเจทโด พิชิต 2เขา 7วัน 4คืน

เที่ยวยุโรป Swiss Titlis Jungfrau นำท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบ...


รหัสทัวร์ :: EUL_QR00021
19 เม.ย. 2561 - 02 มิ.ย. 2561

Qatar Airways
7,907 Views
เริ่มต้น 59,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป สเปน Hello Barcelona ชม โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย 7วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป สเปน Hello Barcelona ชม โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย 7วัน 4คืน

เที่ยวยุโรป Hello Barcelona สเปน เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี ชมมหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ (Basilica ...


รหัสทัวร์ :: EUL_SQ00001
08 ก.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561

Singapore Airlines
7,875 Views
เริ่มต้น 39,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป 4 Countries in love อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย 10วัน 7คืน

ทัวร์ยุโรป 4 Countries in love อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย 10วัน 7คืน

เที่ยวยุโรป 4 Countries in love อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกัน ชม 2 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00045
30 มิ.ย. 2561 - 16 ก.ย. 2561

Thai Airways
8,709 Views
เริ่มต้น 83,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND เที่ยวเมืองลูเซิน เมืองเซอร์แมท เมืองเวเว่ย์ 7วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND เที่ยวเมืองลูเซิน เมืองเซอร์แมท เมืองเวเว่ย์ 7วัน 4คืน

เที่ยวยุโรป GLACIER SWITZERLAND นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม เที่ยวเมืองเซอร์แมท ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี เที่ยวชมเมืองเ...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00046
26 เม.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561

Thai Airways
8,501 Views
เริ่มต้น 67,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป Beautiful Romance ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10วัน 7คืน

ทัวร์ยุโรป Beautiful Romance ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10วัน 7คืน

เที่ยวยุโรป Beautiful Romance ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เ...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00047
19 พ.ค. 2561 - 23 มิ.ย. 2561

Thai Airways
8,010 Views
เริ่มต้น 69,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป ไฟท์เดียว เที่ยว 5 ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10วัน 7คืน

ทัวร์ยุโรป ไฟท์เดียว เที่ยว 5 ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10วัน 7คืน

เที่ยวยุโรป CLASSIC EAST EUROPE ไฟท์เดียว เที่ยว 5 ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงา...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00048
18 เม.ย. 2561 - 20 มิ.ย. 2561

Thai Airways
8,647 Views
เริ่มต้น 63,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป Classic East ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10วัน 7คืน

ทัวร์ยุโรป Classic East ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10วัน 7คืน

เที่ยวยุโรป CLASSIC EAST EUROPE 2 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรร...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00049
14 เม.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561

Thai Airways
8,989 Views
เริ่มต้น 59,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป จุใจ ทัวร์เดียว 5ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป จุใจ ทัวร์เดียว 5ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 9วัน 6คืน

เที่ยวยุโรป DIRECT EAST EUROPE จุใจ ทัวร์เดียว 5ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี พาทุกท่านบินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชม...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00050
15 มิ.ย. 2561 - 27 มิ.ย. 2561

Thai Airways
7,446 Views
เริ่มต้น 57,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป สุดคุ้ม ทัวร์เดียว 6ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอร์มนี สวิต 10วัน 7คืน

ทัวร์ยุโรป สุดคุ้ม ทัวร์เดียว 6ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอร์มนี สวิต 10วัน 7คืน

เที่ยวยุโรป Chilling Black Forest ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิว...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00051
22 เม.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561

Thai Airways
8,467 Views
เริ่มต้น 59,900 บาท/ท่าน