ทัวร์ลาว

ไปเที่ยวด้วยกัน (by ตลาดทัวร์ แมกกาซีน จำกัด ใบอนุญาตเลขที่:11/09157 ) เราให้บริการรับจัดนำเที่ยวในต่างประเทศ ในราคาเป็นกันเอง อาทิเช่น บริการรับจัดทัวร์ลาว ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์ลาวราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์ลาววันหยุด ทัวร์ลาวปีใหม่
สนใจโทร 02-184-6990,02-235-9399 มือถือ 24 ชม. 064-491-9639, 064-639-6426


ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ฟิน 3วัน 2คืน

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ฟิน 3วัน 2คืน

ไปเที่ยวด้วยกัน ขอนำเสนอ ทัวร์ลาว ราคาถูก เที่ยว ลาว ราคาประหยัด เที่ยวลาว ถึง เดือน กันยายน พาท่านเที่ยวหลวงพระบางน้ำตกตาดกวงซี เป็นน้ำตกหินปูน สูงราว 70 เมตรมีสองชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นท...


รหัสทัวร์ :: LA_QV00002
25 พ.ค. 2561 - 28 ก.ย. 2561

Lao Airlines
48 Views
เริ่มต้น 9,876 บาท/ท่าน
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง  3วัน 2คืน บินแอร์เอเชีย (FD)

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน บินแอร์เอเชีย (FD)

เที่ยวลาวล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง นมัสการ ว...


รหัสทัวร์ :: LA_FD00003
14 ก.ย. 2561 - 28 ต.ค. 2561

Air Asia
153 Views
เริ่มต้น 9,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ลาว วังเวียง คักอีหลี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลาว วังเวียง คักอีหลี 3 วัน 2 คืน

ไปเที่ยวด้วยกัน ขอนำเสนอ ทัวร์ลาว ราคาถูก เที่ยว ลาว ราคาประหยัด เที่ยวลาว ถึง เดือน กันยายน พาท่านสัมผัสแห่งอารยธรรมล้านซ้าง สัมผัสชีถีชีวิตแห่งซาวลาว สัมผัสความงามแห่งธรรมซาติ โอ้ดอกจำปามาลา งามจริ...


รหัสทัวร์ :: LA_QV00001
01 มิ.ย. 2561 - 29 ก.ย. 2561

Lao Airlines
28 Views
เริ่มต้น 10,555 บาท/ท่าน
ทัวร์ลาว สะบายดี หลวงพระบาง  เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

ทัวร์ลาว สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

เที่ยวลาว ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหล...


รหัสทัวร์ :: LA_PG00003
13 ก.ค. 2561 - 28 ก.ย. 2561

Bangkok Airways
98 Views
เริ่มต้น 10,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

ลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง แวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมือง ชมความงามของหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวงชี ทำบุญ-ตักบาตร ร่วมกับชาวหลวงพระบาง ชม วัดเชียงทอง วัดวิชุนร...


รหัสทัวร์ :: LA_FD00001
06 เม.ย. 2561 - 29 ก.ย. 2561

Air Asia
7,032 Views
เริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 3วัน 2คืน

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 3วัน 2คืน

ไปเที่ยวด้วยกัน ขอนำเสนอ ทัวร์ลาว ราคาถูก เที่ยว ลาว ราคาประหยัด เที่ยวลาว ถึง เดือน กันยายน นำท่านชมวัดวิชุนราชสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช สักการะ พระธาตุพูสี ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บา...


รหัสทัวร์ :: LA_QV00004
01 มิ.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561

Lao Airlines
28 Views
เริ่มต้น 11,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวหลวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพร พระธาตุหลวง ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง...


รหัสทัวร์ :: LA_FD00002
06 เม.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561

Air Asia
5,435 Views
เริ่มต้น 12,600 บาท/ท่าน
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง บินหรู อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง บินหรู อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน

เทียวชม วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม ชม พระราชวังเก่า ชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน น้ำตกตาดกวงชี ขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี ร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแ...


รหัสทัวร์ :: LA_PG00002
07 เม.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561

Bangkok Airways
5,427 Views
เริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน