15,919
ทัวร์เเกรนด์โครเอเชีย ซาเกรบ โอพาเทีย พูล่า โรวินจ์ 8วัน 5คืนบิน(TK)
SAVE 2,000.-
3% OFF
  15,919
รหัสทัวร์ :: HR_TK00010 ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

ทัวร์เเกรนด์โครเอเชีย ซาเกรบ โอพาเทีย พูล่า โรวินจ์ 8วัน 5คืนบิน(TK)

Turkish Airlines
จำนวนวัน
8วัน 5คืน
อาหาร 16 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว

25 ต.ค. 2562 - 01 พ.ย. 2562
 
ต.ค.

2,000
ประหยัดไป SAVE
THB 63,900
THB 61,900

บัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม
8,544
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน(FD)
SAVE 800.-
7% OFF
  8,544
รหัสทัวร์ :: MM_PG00019 ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน(FD)

Bangkok Airways
จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว

27 ก.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

800
ประหยัดไป SAVE
THB 10,900
THB 10,100

บัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ผ่อนนานสูงสุด เดือน
7,883
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน บิน(QR)
SAVE 2,000.-
3% OFF
  7,883
รหัสทัวร์ :: EUL_QR00044 ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน บิน(QR)

Qatar Airways
จำนวนวัน
9วัน 7คืน
อาหาร 16 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว

13 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 
ก.ค.

2,000
ประหยัดไป SAVE
THB 75,900
THB 73,900

บัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ผ่อนนานสูงสุด เดือน
4,702
ทัวร์พม่า โปรจัดให้ ย่างกุ้ง หงสา อิินทร์เเขวน พัก4 ดาว 3วัน 2คืน บิน (SL)
SAVE 800.-
8% OFF
  4,702
รหัสทัวร์ :: MM_SL00015 ขึ้น-ลง ดอนเมือง

ทัวร์พม่า โปรจัดให้ ย่างกุ้ง หงสา อิินทร์เเขวน พัก4 ดาว 3วัน 2คืน บิน (SL)

Thai Lion Air
จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว

09 พ.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

800
ประหยัดไป SAVE
THB 9,900
THB 9,100

บัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ผ่อนนานสูงสุด เดือน
6,896
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง 4วัน 3คืน บิน(TG)
SAVE 1,000.-
5% OFF
  6,896
รหัสทัวร์ :: TW_TG00016 ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง 4วัน 3คืน บิน(TG)

Thai Airways
จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว

11 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

1,000
ประหยัดไป SAVE
THB 19,999
THB 18,999

บัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ผ่อนนานสูงสุด เดือน
5,383
ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer กันยายน 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)
SAVE 1,000.-
6% OFF
  5,383
รหัสทัวร์ :: KR_LJ00083 ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer กันยายน 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)

Jin Air
จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว

09 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562
 
ก.ย.

1,000
ประหยัดไป SAVE
THB 15,999
THB 14,999

บัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม
8,523
ทัวร์เกาหลี โซล ซอรัคซาน ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)
SAVE 800.-
5% OFF
  8,523
รหัสทัวร์ :: KR_LJ00086 ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

ทัวร์เกาหลี โซล ซอรัคซาน ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)

Jin Air
จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว

30 ก.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

800
ประหยัดไป SAVE
THB 14,999
THB 14,199

บัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม
4,384
ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer กรกฎาคม-สิงหาคม 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)
SAVE 800.-
5% OFF
  4,384
รหัสทัวร์ :: KR_LJ00084 ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer กรกฎาคม-สิงหาคม 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)

Jin Air
จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว

02 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.

800
ประหยัดไป SAVE
THB 14,999
THB 14,199

บัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม
ทัวร์เเกรนด์โครเอเชีย ซาเกรบ โอพาเทีย พูล่า โรวินจ์ 8วัน 5คืนบิน(TK)
SAVE 2,000.-
3% OFF
3% OFF
  15,919
รหัสทัวร์ :: HR_TK00010

ทัวร์เเกรนด์โครเอเชีย ซาเกรบ โอพาเทีย พูล่า โรวินจ์ 8วัน 5คืนบิน(TK)

จำนวนวัน
8วัน 5คืน
อาหาร 16 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

25 ต.ค. 2562 - 01 พ.ย. 2562
 
ต.ค.

THB 63,900
THB 61,900
2,000
ประหยัดไป SAVE
Turkish Airlines

จ่ายผ่านบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียมทัวร์พม่า มหัศจรรย์MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน(FD)
SAVE 800.-
7% OFF
7% OFF
  8,544
รหัสทัวร์ :: MM_PG00019

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน(FD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

27 ก.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

THB 10,900
THB 10,100
800
ประหยัดไป SAVE
Bangkok Airways

จ่ายผ่านบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม
ผ่อนนานสูงสุด เดือนทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน บิน(QR)
SAVE 2,000.-
3% OFF
3% OFF
  7,883
รหัสทัวร์ :: EUL_QR00044

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน บิน(QR)

จำนวนวัน
9วัน 7คืน
อาหาร 16 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

13 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 
ก.ค.

THB 75,900
THB 73,900
2,000
ประหยัดไป SAVE
Qatar Airways

จ่ายผ่านบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม
ผ่อนนานสูงสุด เดือนทัวร์พม่า โปรจัดให้ ย่างกุ้ง หงสา อิินทร์เเขวน พัก4 ดาว 3วัน 2คืน บิน (SL)
SAVE 800.-
8% OFF
8% OFF
  4,702
รหัสทัวร์ :: MM_SL00015

ทัวร์พม่า โปรจัดให้ ย่างกุ้ง หงสา อิินทร์เเขวน พัก4 ดาว 3วัน 2คืน บิน (SL)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

09 พ.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

THB 9,900
THB 9,100
800
ประหยัดไป SAVE
Thai Lion Air

จ่ายผ่านบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม
ผ่อนนานสูงสุด เดือนทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง 4วัน 3คืน บิน(TG)
SAVE 1,000.-
5% OFF
5% OFF
  6,896
รหัสทัวร์ :: TW_TG00016

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง 4วัน 3คืน บิน(TG)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

11 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

THB 19,999
THB 18,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Airways

จ่ายผ่านบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม
ผ่อนนานสูงสุด เดือนทัวร์เกาหลี Enjoy Summer กันยายน 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)
SAVE 1,000.-
6% OFF
6% OFF
  5,383
รหัสทัวร์ :: KR_LJ00083

ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer กันยายน 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

09 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562
 
ก.ย.

THB 15,999
THB 14,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Jin Air

จ่ายผ่านบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียมทัวร์เกาหลี โซล ซอรัคซาน ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)
SAVE 800.-
5% OFF
5% OFF
  8,523
รหัสทัวร์ :: KR_LJ00086

ทัวร์เกาหลี โซล ซอรัคซาน ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

30 ก.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

THB 14,999
THB 14,199
800
ประหยัดไป SAVE
Jin Air

จ่ายผ่านบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียมทัวร์เกาหลี Enjoy Summer กรกฎาคม-สิงหาคม 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)
SAVE 800.-
5% OFF
5% OFF
  4,384
รหัสทัวร์ :: KR_LJ00084

ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer กรกฎาคม-สิงหาคม 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

02 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.

THB 14,999
THB 14,199
800
ประหยัดไป SAVE
Jin Air

จ่ายผ่านบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียมโปรแกรมทัวร์แนะนำ ประจำเดือนนี้


  ทัวร์ยุโรป


ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน บิน(QR)
SAVE 1,500.-
3% OFF
  5,800
รหัสทัวร์ :: EUL_QR00047

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน บิน(QR)

จำนวนวัน
8วัน 5คืน
อาหาร 15 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

17 ก.ย. 2562 - 29 ต.ค. 2563
 
ก.ย.
ต.ค.

THB 44,900
THB 43,400
1,500
ประหยัดไป SAVE
Qatar Airways

ทัวร์ยุโรปแอลป์ โดโลไมท์ อิตาลี ออสเตรีย สโลเวเนีย  เยอรมนี 8วัน 5คืน บินการบินไทย(TG)
SAVE 2,000.-
3% OFF
  1,765
รหัสทัวร์ :: EUL_TG00140

ทัวร์ยุโรปแอลป์ โดโลไมท์ อิตาลี ออสเตรีย สโลเวเนีย เยอรมนี 8วัน 5คืน บินการบินไทย(TG)

จำนวนวัน
8วัน 5คืน
อาหาร 15 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

22 มิ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 78,000
THB 76,000
2,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Airways

ทัวร์ยุโรปตะวันออก บัลเเกเรีย โรมาเนีย เยือนปราสาทแดรกคูลา 8วัน 5คืน บิน(QR)
SAVE 1,500.-
3% OFF
  5,513
รหัสทัวร์ :: EUL_QR00046

ทัวร์ยุโรปตะวันออก บัลเเกเรีย โรมาเนีย เยือนปราสาทแดรกคูลา 8วัน 5คืน บิน(QR)

จำนวนวัน
8วัน 5คืน
อาหาร 15 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

10 ก.ย. 2562 - 28 ธ.ค. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

THB 49,900
THB 48,400
1,500
ประหยัดไป SAVE
Qatar Airways

ทัวร์ยุโรปเเอลป์ จุงเฟรา เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน บิน(LX)
SAVE 1,500.-
3% OFF
  8,834
รหัสทัวร์ :: EUL_LX00003

ทัวร์ยุโรปเเอลป์ จุงเฟรา เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน บิน(LX)

จำนวนวัน
8วัน 5คืน
อาหาร 16 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

10 ก.ค. 2562 - 25 ก.ย. 2563
 
ส.ค.
ก.ย.

THB 57,900
THB 56,400
1,500
ประหยัดไป SAVE
Swiss Air

  ทัวร์อังกฤษ


ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์  บาธ บริสตอล 6วัน 3คืนบิน(BI)
SAVE 1,500.-
4% OFF
  8,519
รหัสทัวร์ :: GB_BI00007

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ บริสตอล 6วัน 3คืนบิน(BI)

จำนวนวัน
6วัน 3คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

06 ก.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2563
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

THB 35,888
THB 34,388
1,500
ประหยัดไป SAVE
Royal Brunei

ทัวร์อังกฤษ เเวะเที่ยวบรูไน ลอนดอน บาธ ลิเวอร์พูล 7วัน 5คืน บิน(BI)
SAVE 1,000.-
2% OFF
  8,977
รหัสทัวร์ :: GB_BI00006

ทัวร์อังกฤษ เเวะเที่ยวบรูไน ลอนดอน บาธ ลิเวอร์พูล 7วัน 5คืน บิน(BI)

จำนวนวัน
7วัน 5คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

14 ต.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2563
 
ต.ค.
พ.ย.

THB 42,900
THB 41,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Royal Brunei

ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เอดินเบิร์ก 8วัน 5คืน บิน(QR)
SAVE 1,500.-
3% OFF
  5,932
รหัสทัวร์ :: GB_QR00004

ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เอดินเบิร์ก 8วัน 5คืน บิน(QR)

จำนวนวัน
8วัน 5คืน
อาหาร 13 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

10 ส.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

THB 55,900
THB 54,400
1,500
ประหยัดไป SAVE
Qatar Airways

ทัวร์อังกฤษ สก๊อตเเลนด์ เวลส์ 9วัน 6คืนบิน (TG)
SAVE 2,000.-
3% OFF
  8,912
รหัสทัวร์ :: GB_TG00021

ทัวร์อังกฤษ สก๊อตเเลนด์ เวลส์ 9วัน 6คืนบิน (TG)

จำนวนวัน
9วัน 6คืน
อาหาร 18 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

21 ก.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

THB 68,900
THB 66,900
2,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Airways

  ทัวร์อเมริกา


ทัวร์อเมริกาตะวันออก Promotions 5วัน 3คืน บิน(QR)
SAVE 2,000.-
3% OFF
  8,053
รหัสทัวร์ :: US_QR00011

ทัวร์อเมริกาตะวันออก Promotions 5วัน 3คืน บิน(QR)

จำนวนวัน
10วัน 7คืน
อาหาร 18 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

09 ส.ค. 2562 - 29 พ.ย. 2562
 
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

THB 73,900
THB 71,900
2,000
ประหยัดไป SAVE
Qatar Airways

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ทะเลสาบทาโฮ โยเซมิติ ลาสเวกัส ลอส แองเจลิส 10วัน 7คืน บิน (CX)
SAVE 3,000.-
3% OFF
  6,085
รหัสทัวร์ :: US_CX00021

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ทะเลสาบทาโฮ โยเซมิติ ลาสเวกัส ลอส แองเจลิส 10วัน 7คืน บิน (CX)

จำนวนวัน
10วัน 7คืน
อาหาร 18 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

03 ส.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562
 
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 99,900
THB 96,900
3,000
ประหยัดไป SAVE
Cathay Pacific

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ตะลุยอุทยาทเเห่งชาติ 10วัน 7คืน บิน (CX)
SAVE 2,500.-
3% OFF
  98
รหัสทัวร์ :: US_CX00020

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ตะลุยอุทยาทเเห่งชาติ 10วัน 7คืน บิน (CX)

จำนวนวัน
10วัน 7คืน
อาหาร 20 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

21 มิ.ย. 2562 - 11 ต.ค. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
ธ.ค.

THB 79,900
THB 77,400
2,500
ประหยัดไป SAVE
Cathay Pacific

ทัวร์อเมริกา แคนาดา เข้านิวยอร์ค บินออกโตรอนโต 10 วัน 6 คืน (CX)
SAVE 2,000.-
2% OFF
  1,880
รหัสทัวร์ :: US_CX00014

ทัวร์อเมริกา แคนาดา เข้านิวยอร์ค บินออกโตรอนโต 10 วัน 6 คืน (CX)

จำนวนวัน
10 วัน 6 คืน
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

06 เม.ย. 2562 - 18 ต.ค. 2562
 
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 119,900
THB 117,900
2,000
ประหยัดไป SAVE
Cathay Pacific

  ทัวร์รัสเซีย


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืนบิน (TG)
SAVE 2,000.-
3% OFF
  6,526
รหัสทัวร์ :: RU_TG00042

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืนบิน (TG)

จำนวนวัน
7วัน 5คืน
อาหาร 15 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

06 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562
 
พ.ย.
ธ.ค.

THB 69,900
THB 67,900
2,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Airways

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืนบิน (TG)
SAVE 2,000.-
3% OFF
  7,916
รหัสทัวร์ :: RU_TG00041

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืนบิน (TG)

จำนวนวัน
7วัน 5คืน
อาหาร 14 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

18 ส.ค. 2562 - 09 ต.ค. 2563
 
ก.ย.
ต.ค.

THB 58,900
THB 56,900
2,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Airways

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน 4คืนบิน(KC)
SAVE 1,500.-
3% OFF
  8,923
รหัสทัวร์ :: RU_KC00010

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน 4คืนบิน(KC)

จำนวนวัน
6วัน 4คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

20 ก.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2563
 
ก.ค.
ก.ย.
พ.ย.
ธ.ค.

THB 42,888
THB 41,388
1,500
ประหยัดไป SAVE
Air Astana

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ ชมเทศกาลดอกไม้ 7วัน 5คืนบิน(TG)
SAVE 1,500.-
3% OFF
  7,864
รหัสทัวร์ :: RU_TG00040

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ ชมเทศกาลดอกไม้ 7วัน 5คืนบิน(TG)

จำนวนวัน
7วัน 5คืน
อาหาร 15 มื้อ
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

28 ก.ย. 2562 - 04 ก.ย. 2562
 
ส.ค.
ก.ย.

THB 57,900
THB 56,400
1,500
ประหยัดไป SAVE
Thai Airways

  ทัวร์ตุรกี


ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืนบิน(TK)
SAVE 1,000.-
3% OFF
  5,110
รหัสทัวร์ :: TR_TK00042

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืนบิน(TK)

จำนวนวัน
9วัน 6คืน
อาหาร 20 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

05 มิ.ย. 2562 - 30 ต.ค. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 29,888
THB 28,888
1,000
ประหยัดไป SAVE
Turkish Airlines

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล 9วัน 6คืนบิน(TK)
SAVE 1,000.-
3% OFF
  8,722
รหัสทัวร์ :: TR_TK00041

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล 9วัน 6คืนบิน(TK)

จำนวนวัน
9วัน 6คืน
อาหาร 21 มื้อ
โรงแรม 5 ดาว
ขึ้น-ลง สุววรณภูมิ

08 ส.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562
 
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 34,900
THB 33,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Turkish Airlines

ทัวร์ตุรกี ชมดินเเดน2ทวีป นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย8วัน 5คืนบิน(TK)
SAVE 1,500.-
4% OFF
  5,904
รหัสทัวร์ :: TR_TK00040

ทัวร์ตุรกี ชมดินเเดน2ทวีป นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย8วัน 5คืนบิน(TK)

จำนวนวัน
8วัน 5คืน
อาหาร 14 มื้อ
โรงแรม 5 ดาว
ขึ้น-ลง สุววรณภูมิ

08 ส.ค. 2562 - 22 พ.ย. 2562
 
ส.ค.
ต.ค.
พ.ย.

THB 39,900
THB 38,400
1,500
ประหยัดไป SAVE
Turkish Airlines

ทัวร์ตุรกี เกอเรเม คัปปาโดเกีย เอฟฟิซุส 8วัน 5คืนบิน(TK)
SAVE 1,000.-
3% OFF
  8,467
รหัสทัวร์ :: TR_TK00039

ทัวร์ตุรกี เกอเรเม คัปปาโดเกีย เอฟฟิซุส 8วัน 5คืนบิน(TK)

จำนวนวัน
8วัน 5คืน
อาหาร 17 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุววรณภูมิ

09 มิ.ย. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

THB 34,900
THB 33,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Turkish Airlines

  ทัวร์เกาหลี


ทัวร์เกาหลี พาจู โซล 5วัน 3คืน บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
SAVE 400.-
4% OFF
  136
รหัสทัวร์ :: KR_XJ00049

ทัวร์เกาหลี พาจู โซล 5วัน 3คืน บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

03 ก.ค. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

THB 9,999
THB 9,599
400
ประหยัดไป SAVE
Air Asia X

ทัวร์ปูซาน อุลซาน เมืองน่าเที่ยว 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)
SAVE 800.-
5% OFF
  5,416
รหัสทัวร์ :: KR_LJ00090

ทัวร์ปูซาน อุลซาน เมืองน่าเที่ยว 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

03 ก.ย. 2562 - 30 ต.ค. 2562
 
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 14,888
THB 14,088
800
ประหยัดไป SAVE
Jin Air

ทัวร์เกาหลี พฤศจิกา ธันวาคม First Snow 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)
SAVE 800.-
5% OFF
  5,992
รหัสทัวร์ :: KR_LJ00089

ทัวร์เกาหลี พฤศจิกา ธันวาคม First Snow 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

01 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 
พ.ย.
ธ.ค.

THB 14,999
THB 14,199
800
ประหยัดไป SAVE
Jin Air

ทัวร์เกาหลี ธันวาคม Enjoy Sky Winter Snow 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)
SAVE 800.-
5% OFF
  54,744
รหัสทัวร์ :: KR_LJ00088

ทัวร์เกาหลี ธันวาคม Enjoy Sky Winter Snow 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

29 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 
พ.ย.
ธ.ค.

THB 15,999
THB 15,199
800
ประหยัดไป SAVE
Jin Air

  ทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5วัน 3คืนบิน(XJ)
SAVE 1,000.-
4% OFF
  8,599
รหัสทัวร์ :: JP_XW00054

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5วัน 3คืนบิน(XJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

30 ก.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

THB 22,888
THB 21,888
1,000
ประหยัดไป SAVE
Nok Scoot

ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ5วัน 3คืน บิน(XW)
SAVE 1,000.-
6% OFF
  8,710
รหัสทัวร์ :: JP_XW00053

ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ5วัน 3คืน บิน(XW)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

05 มิ.ย. 2562 - 28 ก.ย. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

THB 17,888
THB 16,888
1,000
ประหยัดไป SAVE
Nok Scoot

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ Red Hot 5วัน 3คืนบิน(XJ)
SAVE 1,000.-
6% OFF
  8,577
รหัสทัวร์ :: JP_XJ00146

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ Red Hot 5วัน 3คืนบิน(XJ)

จำนวนวัน
5วัน3คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

15 มิ.ย. 2562 - 28 ก.ย. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

THB 15,888
THB 14,888
1,000
ประหยัดไป SAVE
Air Asia X

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืนบิน(XW)
SAVE 800.-
4% OFF
  8,526
รหัสทัวร์ :: JP_XW00052

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืนบิน(XW)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

05 มิ.ย. 2562 - 16 ต.ค. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 20,880
THB 20,080
800
ประหยัดไป SAVE
Nok Scoot

  ทัวร์ฮ่องกง


ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3วัน 2คืน สายการบิน (TG)
SAVE 1,000.-
5% OFF
  9,658
รหัสทัวร์ :: HK_TG00002

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3วัน 2คืน สายการบิน (TG)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

11 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
ต.ค.

THB 20,999
THB 19,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Airways

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 5วัน 3คืน บิน(HX)
SAVE 1,000.-
7% OFF
  5,631
รหัสทัวร์ :: HK_HX00022

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 5วัน 3คืน บิน(HX)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 11 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

11 ก.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.

THB 13,999
THB 12,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Hongkong Airlines

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน 3คืน บิน(CX)
SAVE 1,000.-
7% OFF
  7,940
รหัสทัวร์ :: HK_CX00092

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน 3คืน บิน(CX)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

05 ก.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ต.ค.

THB 14,999
THB 13,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Cathay Pacific

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง วัดแชกงหมิว ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน บิน(CX)
SAVE 1,000.-
6% OFF
  6,695
รหัสทัวร์ :: HK_CX00091

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง วัดแชกงหมิว ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน บิน(CX)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

05 ก.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 17,900
THB 16,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Cathay Pacific

  ทัวร์สิงคโปร์


ทัวร์สิงคโปร์ SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืน บิน(TR)
SAVE 800.-
8% OFF
  9,781
รหัสทัวร์ :: SG_TR00005

ทัวร์สิงคโปร์ SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืน บิน(TR)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 4 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

03 พ.ค. 2562 - 12 ต.ค. 2563
 
ก.ค.
ส.ค.
ต.ค.

THB 9,999
THB 9,199
800
ประหยัดไป SAVE
Scoot Airline

ทัวร์สิงคโปร์  SUPERB SINGAPORE SO SHIOK 3วัน 2คืน บิน (TR)
SAVE 1,000.-
8% OFF
  8,641
รหัสทัวร์ :: SG_TR00004

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK 3วัน 2คืน บิน (TR)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 4 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

26 เม.ย. 2562 - 19 ต.ค. 2563
 
ก.ค.
ส.ค.
ต.ค.

THB 11,999
THB 10,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Scoot Airline

ทัวร์สิงคโปร์ MAGNIFICENT 4วัน 3คืน บิน (SL)
SAVE 1,000.-
8% OFF
  9,759
รหัสทัวร์ :: SG_SL00041

ทัวร์สิงคโปร์ MAGNIFICENT 4วัน 3คืน บิน (SL)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 4 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

04 ก.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2563
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 12,999
THB 11,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Lion Air

  ทัวร์เวียดนาม


ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง 4วัน 3คืน บินแอร์เอเชีย (FD)
SAVE 1,000.-
8% OFF
  2,881
รหัสทัวร์ :: VN_FD00040

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง 4วัน 3คืน บินแอร์เอเชีย (FD)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

13 ก.ย. 2562 - 18 ต.ค. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.

THB 11,900
THB 10,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Air Asia

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 2คืน บิน (VZ)
SAVE 1,000.-
8% OFF
  4,682
รหัสทัวร์ :: VN_VZ00018

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 2คืน บิน (VZ)

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

01 ส.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562
 
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 12,999
THB 11,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Vietjet Air

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบนบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน บิน (VZ)
SAVE 1,000.-
9% OFF
  6,808
รหัสทัวร์ :: VN_VZ00017

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบนบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน บิน (VZ)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

05 พ.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 10,999
THB 9,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Vietjet Air

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบนบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน บิน (VZ)
SAVE 1,000.-
9% OFF
  125
รหัสทัวร์ :: VN_VZ00016

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบนบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน บิน (VZ)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

02 พ.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 10,999
THB 9,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Vietjet Air

  ทัวร์พม่า


ทัวร์พม่า มหัศจรรย์พม่า สักการะ 9สิ่งศักด์สิทธิ์ 2วัน 1คืน บิน(SL)
SAVE 500.-
6% OFF
  8,552
รหัสทัวร์ :: MM_SL00017

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์พม่า สักการะ 9สิ่งศักด์สิทธิ์ 2วัน 1คืน บิน(SL)

จำนวนวัน
2วัน 1คืน
อาหาร 4 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

28 ก.ค. 2562 - 29 ก.ย. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

THB 7,900
THB 7,400
500
ประหยัดไป SAVE
Thai Lion Air

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน 2คืนบิน(DD)
SAVE 800.-
8% OFF
  9,548
รหัสทัวร์ :: MM_DD00031

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน 2คืนบิน(DD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 5 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

05 ก.ค. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

THB 9,999
THB 9,199
800
ประหยัดไป SAVE
Nok Air

ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม ดินเเดนเเห่งทะเลเจดีย์ 3วัน 2คืนบิน(FD)
SAVE 800.-
7% OFF
  9,033
รหัสทัวร์ :: MM_FD00059

ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม ดินเเดนเเห่งทะเลเจดีย์ 3วัน 2คืนบิน(FD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

03 ส.ค. 2562 - 20 ก.ย. 2562
 
ส.ค.
ก.ย.

THB 10,900
THB 10,100
800
ประหยัดไป SAVE
Air Asia

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมืองเเปร เมืองมรดกโลกเเห่งประเทศพม่า 3วัน 2คืนบิน(DD)
SAVE 800.-
8% OFF
  9,530
รหัสทัวร์ :: MM_DD00030

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมืองเเปร เมืองมรดกโลกเเห่งประเทศพม่า 3วัน 2คืนบิน(DD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

02 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562
 
ส.ค.
ก.ย.

THB 9,999
THB 9,199
800
ประหยัดไป SAVE
Nok Air


  เที่ยวประเทศเกาหลี  สายการบินที่ร่วมกับเราไปเที่ยวด้วยกัน แอพเดียวเที่ยวทั่วโลก

ชำระเงินที่ปลอดภัย

เรามีเทคโนโลยีการชำระเงินปลอดภัยสูง สามารถเลือกการชำระเงินได้หลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษมากถึง 80 %

ดีลสุดคุ้มกับส่วนลดในการเดินทางพิเศษของคุณถึง 80%

มีทัวร์ให้เลือกเยอะกว่า 50 ประเทศ

เรามีทัวร์ให้คุณเลือกเดินทางมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกในราคาประหยัด

เดินทางกับสายการบินชั้นนำ

เรามีหลายสายการบินให้คุณเลือกเดินทางเยอะแยะมากมาย ราคาพิเศษสุดๆ