เที่ยวเกาหลี พระราชวังชังด็อกกุง เกาหลีใต้ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี สวยงามสมศักดิ์ศรี และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 2560

พระราชวังชังด็อกกุง เกาหลีใต้ ความงามที่บูรณะตามแบบแปลนดั้งเดิม และสืบสานความงามจนถึงปัจจุบัน


พระราชวังชังด็อกกุง เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1394 และต่อมาพระราชวังทั้งหมดได้ถูกเผาวอดไปในสงครามระหว่างเกาหลี สู้กับญี่ปุ่น และจีน จากนั้นได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ โดยใช้แบบแปลนดั้งเดิม ในปัจจุบันนี้ เราจะเห็นบ้านเรือนเก่า อยู่ในบริเวณใกล้ๆ พระราชวัง และบ้านเหล่านี้ เดิมเคยเป็นบ้านของข้าราชการขุนนางระดับสูง และยังมีร้านให้เช่าชุดฮันบก หรือชุดประจำชาติเกาหลีในบริเวณนี้ หากนักท่องเที่ยวใส่ชุดฮันบกมาเยี่ยมชมพระราชวัง ก็จะเข้าได้ฟรีนะคะ ซึ่งค่าเช่าชุดก็น่าจะแพงกว่าค่าเข้าชมวังนะคะ ทัวร์เกาหลี


เมื่อเราเดินเข้าไป จะเห็นโถงลานพระราชวัง ซึ่งเป็นที่ที่พระมหากษัตริย์ออกว่าราชการ ทางเดินตรงกลางนั้นจะสูงกว่าข้างๆ นั้นเพื่อให้พระมหากษัตริย์เดินแต่ผู้เดียว ด้านข้างเราจะเห็นป้ายหินเขียนตำแหน่งต่างๆ ไว้ ในสมัยโบราณนั้นเพื่อให้ขุนนาง แม่ทัพ มายืนเรียงแบบในหนังหรือซีรี่ย์เกาหลีค่ะ และตำหนักตรงกลาง มีป้ายอักษรจีนเขียนว่า อินจ็องจ็อน มีความหมายว่า ให้กษัตริย์ทุกคนต้องใจดี แปลว่าใจดี ในพระตำหนักจะมีที่นั่ง และป้ายสัญลักษณ์ของกษัตริย์ ในพื้นที่วังทั้งหมด มีตำหนักหลายอาคาร ซึ่งบ้างก็ใช้เป็นที่ทำงานของขุนนาง เราเดินชมได้ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาปัตยกรรมของอาคารนั้น ทำให้นึกถึงวัดในเกาหลีใต้นี้ที่เราได้ไปเยี่ยมชมมาแล้วนะ ทำจากไม้ และมีสีสรรสวยงาม

พระราชวังชังด็อกกุง
พระราชวังชังด็อกกุง

พระราชวังชังด็อกกุง
พระราชวังชังด็อกกุง

พระราชวังชังด็อกกุง

พระราชวังชังด็อกกุง

พระราชวังชังด็อกกุง

พระราชวังชังด็อกกุง

พระราชวังชังด็อกกุง

พระราชวังชังด็อกกุง

นอกจากภาพความงามของพระราชวังชังด็อกกุงแล้ว เรายังได้รับข้อมูลเป็นเอกสารของพระราชวังเป็นภาษาไทย จึงขอคัดลอกนำมาให้เพื่อนๆ ได้เป็นประโยชน์ในการเยี่ยมชม ณ บทความนี้นะคะ... ทัวร์เกาหลี


พระราชวังชังด็อกกุง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวังแบบเกาหลีซึ่งกลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด ในเขตพระราชฐานชั้นใน และเขตพระราชฐานชั้นนอกนั้น มีความงามของสถาปัตยกรรมโบราณที่สืบทอดต่อกันมา 


พระที่นั่งอินจ็องจ็อนเป็นพระบรมมหาปราสาทของพระราชวังชังด็อกกุง เดิมใช้เป็นสถานที่จัดงานพระราชพิธี เช่น พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก และพิธีรับรองทูตต่างประเทศ มีการซ่อมแซมภายในพระที่นั่งอินจ็องจ็อนในปี ค.ค.1908 และทำการประดับประดาตกแต่งภายในแบบตะวันตก เช่น ติดผ้าม่าน และโคมไฟ


พระที่นั่งซ็อนจ็องจ็อน ซึ่งปูหลังคาด้วยกระเบื้องสีน้ำเงิน เดิมเป็นพระที่นั่งซึ่งกษัตริย์ใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในยามปกติ เมื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจไปเป็นตำหนักฮีจ็องดัง ซึ่งอยู่ข้างๆ กัน ตำหนักนี้จึงถูกใช้เป็นตำหนักสำหรับประดิษฐานป้ายพระวิญญาณกษัตริย์ และพระราชินีองค์ก่อนหน้าด้วย


ตำหนักฮีจ็องดัง เดิมเคยเป็นบริเวณพื้นที่ส่วนทรงกิจวัตรส่วนพระองค์ของกษัตริย์ แต่ด้วยความที่พระที่นั่งซ็อนจ็องจ็อน ซึ่งเป็นพระที่นั่งเดิม มีพื้นที่คับแคบ และมักใช้จัดพิธีพระบรมศพอยู่บ่อยครั้ง ตำหนักฮีจ็องดังจึงต้องรับบทบาทเป็นพระที่นั่งแทน

พระที่นั่งแทโจจ็อน เป็นตำหนักบรรทมในพระราชวังชังด็อกกุง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ส่วนทรงกิจวัตรส่วนพระองค์ของพระราชินีอีกด้วย ซึ่งยังคงเหลือภาพการใช้ชีวิตของราชวงศ์ให้เห็นเป็นอย่างดี ส่วนด้านหลังพระที่นั่งแทโจจ็อนนั้น สันนิษฐานว่าตกแต่งให้สวยงามเพื่อกล่อมเกลากาย และใจตามการใช้ชีวิตในพระราชวังของพระราชินี


นอกจากนี้แล้ว ยังมีพระตำหนักซ็องจ็องกัก ซึ่งเดิมพระราชโอรสใช้เป็นที่ประทับ และเรียนหนังสือ อาคารสำนักพระราชวังซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่สร้างขึ้นภายในเขตพระราชวัง เพื่อให้ข้าราชบริพารถวายการรับใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแก่กษัตริย์ได้อย่างใกล้ชิด 

หอพระรูปซ็อนว็อนจ็อน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ซึ่งเป็นภาพวาดเสมือนจริงของกษัตริย์องค์ก่อนๆ ตลอดจนเป็นที่ประกอบพระราชพิธีถวายราชสักการะแก่ดวงพระวิญญาณ 

ตำหนักนักซ็อนแจ ซึ่งบรรจุเอาความรักอย่างสุดหัวใจของพระเจ้าฮ็อนจงเอาไว้ รวมถึงสะพานคึมช็อนคโยที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาสะพานหินที่เหลืออยู่ในพระราชวังอีกด้วย


ด้านหลังจากพระราชวังมีสวน ซึ่งนับเป็นสุดยอดความงามของสวนแห่งโชซอน

พระราชวังชังด็อกกุงมีสวนด้านหลังที่กว้างใหญ่ และงดงาม จึงเป็นที่โปรดปรานที่สุดของกษัตริย์ทั้งหลายในบรรดาพระราชวังทั้งหมด


พระราชวังชังด็อกกุง สร้างขึ้นโดยรักษาสภาพภูมิประเทศเดิมเอาไว้ และจัดสวนไว้ในทุกบริเวณที่เป็นหุบเขา มีการขุดสระ เช่น สระพูยงจี สระแอ-รย็อนจี สระควันรัมจี สระชนด็อกจีขึ้น และสร้างศาลาขนาดย่อม เช่นศาลาโซโยจ็อง ศาลาช็องอึยจ็อง ศาลาแทกึกจ็อง ไว้รอบๆ ลำธารอก-รยูช็อน ก่อให้เกิดเป็นธรรมชาติอันสวยงามยิ่งขึ้นอย่างสมบูรณ์ 


ตำหนักย็อนคย็องดัง สร้างขึ้นเหมือนเรือนผู้สูงศักดิ์ที่ตัวเรือนใหญ่ และส่วนเรือนรับรองของเจ้าของบ้านแยกกันอยู่คนละส่วน แม้ว่าจะเป็นตำหนักในพระราชวัง แต่ก็ไม่มีการทาสีฉูดฉาด เพิ่มเสน่ห์ของสวนหลังพระราชวังเข้าไปอีกด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย

สวนด้านหลังนี้ แม้จะเป็นบริเวณสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของกษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ แต่ก็ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานกลางแจ้งต่างๆ ซึ่งกษัตริย์เป็นประธานอีกด้วย ในช่วงต้นสมัยราชวงศ์โชซ็อน มีการฝึกซ้อมกำลังทหาร ซึ่งกษัตริย์เข้าร่วมด้วยอยู่บ่อยๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานยิงธนู งานเลี้ยงถวายพระมารดา ตลอดจนงานเลี้ยงให้กำลังใจแก่พระบรมวงศานุวงศ์ หรือขุนนางด้วย


นอกจากนี้แล้ว กษัตริย์ยังปลูกธัญพืชไว้ในสวนเพื่อเรียนรู้ความยากลำบากของเกษตรกร ส่วนพระราชินีก็เลี้ยงไหม เพื่อกระตุ้นการเลี้ยงไหมด้วย ทัวร์เกาหลี

สวนหลังพระราชวังมีขนาดกว้างใหญ่กินพื้นที่ 60% ของพระราชวัง และลึกมากจนบางครั้งมีเสือออกมาปรากฏตัวให้เห็นด้วย นอกจากนี้ ทัศนียภาพที่งดงามของที่นี่ยังซ่อนอยู่ตามแต่ละหุบเขา ทำให้มองเห็นโดยทั่วไม่ได้ในคราวเดียว ต้องเดินไปยังสระ หรือศาลาที่อยู่ตามหุบเขาเอง จึงจะสามารถสัมผัสความงามอันแท้จริงของสวนหลังพระราชวังได้


เวลาเข้าชม

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม และ กันยายน-ตุลาคม 9-18.00 น.

มิถุนายน-สิงหาคม 9-18.30 น.

พฤศจิกายน-มกราคม 9-17.30 น.

วังปิดทุกวันจันทร์ / ผ่านประตูได้จนถึง 1 ชั่วโมงก่อนหมดเวลาเข้าชม / เวลาเข้าชมสวนหลังพระราชวัง ให้ดูเวลานำชมพร้อมบรรยายประกอบด้านล่าง


ค่าเข้าชม

ชมตำหนัก ผู้ใหญ่ (25-64 ปีบริบูรณ์) 3,000 วอน / เป็นหมู่คณะ (10 คนขึ้นไป) 2,400 วอน

ชมสวน ผู้ใหญ่ (19 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 5,000 วอน / เยาวชน (7-18 ปีบริบูรณ์) 2,500 วอน (ไม่มีสิทธิพิเศษผู้สูงอายุ หรือส่วนลดหมู่คณะ)

ชมต่อเนื่องพระราชวังชังคย็องกุงได้โดยใช้ประตูฮัมยังมุน (ซื้อตั๋วต่างหาก)

บัตรชมแบบเหมา 4 พระราชวัง (10,000 วอน / บัตรมีอายุ 3 เดือน) ชมได้ 4 พระราชวัง (พระราชวังชังคย็องบกกุง พระราชวังชังคย็องกุง (รวมสวนหลังพระราชวัง) พระราชวังชังคย็องกุง พระราชวังท็อกซูกุง) และสุสานหลวงชงมโย

ทัวร์เกาหลี


ตลาดทัวร์  แมกกาซีน...รอบรู้เรื่องเที่ยว เชี่ยวชาญเรื่องทัวร์ …สนุกกับการเดินทางไปกับเรานะคะ

LIKE & Follow เราได้ที่ FB Fan Page: ตลาดทัวร์ แมกกาซีน

Subscribe YouTube: ตลาดทัวร์ แมกกาซีน


พระราชวังชังด็อกกุง
พระราชวังชังด็อกกุง
พระราชวังชังด็อกกุง
พระราชวังชังด็อกกุง
พระราชวังชังด็อกกุง
พระราชวังชังด็อกกุง
พระราชวังชังด็อกกุง
พระราชวังชังด็อกกุง

ทัวร์เกาหลีPOPULAR ACTIVITIES ดูทั้งหมด

POPULAR ACTIVITIES


โปรแกรมเกาหลีที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด

 บทความที่เกี่ยวข้องกับเกาหลี


ทัวร์เกาหลี Chiangmai Busan ปูซานโพฮัง บินตรงเชียงใหม่ 4วัน 2คืน
   ราคาพิเศษสุดๆ
  798
รหัสทัวร์ :: TWTKR_7C00079

ทัวร์เกาหลี Chiangmai Busan ปูซานโพฮัง บินตรงเชียงใหม่ 4วัน 2คืน

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 3 มื้อ
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

25 ก.ค. 2566 - 15 ธ.ค. 2566
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

THB 8,999
Jeju Air

 แนะนำทริปท่องเที่ยวเกาหลี ดูทั้งหมด

 บทความที่เกี่ยวข้องกับเกาหลี