หลวงพระบาง เวียงจันท์ Easy Package 3 วัน 2 คืน

Hilight !!!

- พักที่สันติวิลล่า โฮเทล ระดับ 4 ดาว

- รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม


รายละเอียดการเดินทาง


Day 1 

เช้า : เดินทางถถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมเดินทางสู่ หลวงพระบางประเทศลาว 

เที่ยง : เดินทางถึงสนามบินสากลหลวงพระบาง เจ้าหน้าืี่โรงแรมรอต้อนรับนำท่านเดินทางสู่ที่พัก 

หลังจากนั้นให้ท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย


Day 2 

เช้า : อาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก

อิสระอีกหนึ่ีงวันหรือเลือกโปรแกรมทัวร์เสริม


Day 3

เช้า : รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก

11.00 : เช็คเอาท์จากที่พัก เจ้าหน้าที่โรงแรมนำท่านไปยังสนามบินสากลหลวงพระบางเพื่อเช็คอินไฟลท์เดินทางสู่นครเวียงจันท์ เที่ยวบิน QV 102 13.05 - 14.00

14.00 : เดินทางถึงสนามบินวัดไตย เวียงจันท์  

ท่านสามารถเช่าแท็กซี่บริเวณเคาน์เตอร์ เพื่อเดินทางเที่ยวเมืองหลวงสถานที่ที่ควรเข้าชม หอพระแก้ว , วัดศีรษะเกษ , พระธาตุหลวง และประตูชัย มีค่าเข้าชมท่านละประมาณ 60 บาท

17.00 : เตรียมเช็คอินเพื่อกลับกรุงเทพมหานคร เที่ยวบิน QV455 เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

18.35 : ออกเดินทางสู่ประเทศไทย

19.35 : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ


ราคาแพ็คเกจทัวร์
โปรแกรมรายการทัวร์เสริม Optional Tour
***เดินทางได้ทุกวัน 2 ท่าน ขึ้นไป***


อัตรานี้รวม

- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ( กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ )

- ห้องพัก Deluxe Room หรือ Superior Room จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน

- รถรับส่งสนามบิน - รีสอร์ท

- จักรยานฟรี 1 คัน/ท่าน ฟรีตลอด 3 วันอัตตรานี้ไม่รวม

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆที่สั่งเพิ่ม

- ค่าเช่า ยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงค่าเข้าสถานที่ที่ไม่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม

- ทิปพนักงานให้การบริการในโรงแรม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิดเขียนคอมเมนต์

TOP DESTINATIONS ดูทั้งหมด

TOP DESTINATIONS


ลาว
แพ็กเกจทัวร์ลาว หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ล่องเรือแม่น้ำโขง พักหรู 4 ดาว 3วัน 2คืน
19% OFF
  546 รหัสทัวร์ :: PKG_0014

แพ็กเกจทัวร์ลาว หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ล่องเรือแม่น้ำโขง พักหรู 4 ดาว 3วัน 2คืน


จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
จองได้แล้ววันนี้

01 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.

THB 10,400
THB 8,400
ประหยัดไป SAVE 2,000

โปรแกรมลาวที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด

 บทความที่เกี่ยวข้องกับลาว


ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืนบิน(FD)
SAVE 800.-
6% OFF
  5,998
รหัสทัวร์ :: LA_FD00009

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืนบิน(FD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

09 ส.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562
 
ต.ค.

THB 12,900
THB 12,100
800
ประหยัดไป SAVE
Air Asia

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน บิน (PG)
SAVE 800.-
6% OFF
  9,733
รหัสทัวร์ :: LA_PG00010

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน บิน (PG)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

16 ก.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562
 
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

THB 12,900
THB 12,100
800
ประหยัดไป SAVE
Bangkok Airways

ทัวร์ลาว สะบายดีหลวงพระบาง 3วัน 2คืน บิน(PG)
SAVE 800.-
5% OFF
  10,015
รหัสทัวร์ :: LA_PG00006

ทัวร์ลาว สะบายดีหลวงพระบาง 3วัน 2คืน บิน(PG)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง เชียงใหม่

16 พ.ค. 2562 - 05 ธ.ค. 2562
 
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

THB 14,888
THB 14,088
800
ประหยัดไป SAVE
Bangkok Airways

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง 4วัน 3คืน บิน(PG)
SAVE 800.-
4% OFF
  9,074
รหัสทัวร์ :: LA_PG00007

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง 4วัน 3คืน บิน(PG)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง เชียงใหม่

27 ก.ค. 2562 - 28 ธ.ค. 2562
 
ธ.ค.

THB 17,888
THB 17,088
800
ประหยัดไป SAVE
Bangkok Airways