เที่ยวตุรกี ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศตุรกี รู้ก่อนเดินทางไปตุรกี ถ้าไม่งั้นคุณจะพลาดแน่นอน

โพสเมื่อ 27 มิ.ย. 2562
ข้อมูลเที่ยวตุรกี
เที่ยวตุรกี สาธารณรัฐตุรกี (Republic of Turkey ) หรือประเทศตุรกี ที่หลายๆคนคุ้นเคยกับชื่อนี้มานาน ซึ่งประเทศนี้มีพื้นที่คล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวมากกว่า 1,600 กิโลเมตร และกว้าง 800 กิโลเมตร ตุรกีมีพื้นที่ (รวมทะเลสาบเข้าไปด้วย) ประมาณ 783,562 ตารางกิโลเมตร ตุรกีตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตก และก้อมีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศนี้มีพรมแดนติดต่อกับประเทศ ดังต่อไปนี้

    ประเทศซีเรีย และทางใต้ประเทศนี้ก็ติดกับประเทศ อีรัก
    ประเทศอีหร่าน
    ประเทศอาร์มีเนีย
    นาคีชีวัน ซึ่งดินแดนแยกออกมา อยู่ระหว่างทางตะวันออกของ อาเซอร์ไบจาน
    ประเทศจอร์เจีย ทางตะวันออกเฮียงเหนือ
    ประเทศบัลแกเรีย ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
    ประเทศกรีซ ทางตะวันตก


1

  ประเทศตุรกี ดินแดนสองทวีป

ประเทศตุรกี (Turkey) เป็นประเทศที่เชื่อมต่อสองดินแดนเข้าด้วยกัน ซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลก ประเทศนี้มีพื้นที่อณาเขตรวมฝั่งเอเชีย และฝั่งยุโรปเข้าด้วยกันนั่นเอง ประเทศนี้ถูกล้อมรอบด้วยทะเลสามด้านด้วยกัน ได้แก่ ทางเหนือสุดจะติดกับทะเลดำ และทางใต้จะติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตะวันตกก็จะติดกับทะเลอีเจียน  ตุรกีแบ่งเขตแดนระหว่าง เทรซ (ดินแดนยุโรป) และอานาโตเลีย (ดินแดนเอเชีย) และแถมยังแยกพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปกับทีวีปเอเชียออกจากกัน ระหว่างพรมแดนนี้จึงกลายเป็น ช่องแคบบอสฟอรัส หรือ ช่องแคบตุรกี โดยมีทะเลมาร์มารา และ ดาร์ดะเนลส์ ตุรกีเลยมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างมาก ประเทศนี้มีประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่เก่าแก่มานานกว่า 2,500 ปีก่อนคริสตกาล มีความหลากหลายของเชื้อชาติอีกด้วย 
- แสดงช่องแคบบอสฟอรัส และ ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ -

- แสดงช่องแคบบอสฟอรัส และ ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ -


2

  เริ่มต้นทำความรู้จัก ประวัติศาสตร์ ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี

ตุรกีเป็นประเทศที่มีตำนาน และเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมาย หนึ่งในนั้นจะมีเรื่องราวการเล่าขานเกี่ยวกับสงครามเมืองทรอย และกุลยุทธ์ม้าไม้อันชาญฉลาดบันลือโลก เมืองหลวงเก่าของตุรกีคือ อิสตันบูล ปัจจุบันได้ทำการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงเก่าจาก อิสตันบูล มาเป็น อังการา (Ankara) หรือที่มีชื่อเรียกตามประวัติศาสตร์ว่า  Angora ซึ่งห่างจากเมืองหลวงเก่าอยู่ประมาณ 454 กิโลเมตรโดยประมาณ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางด้วยรถโดยประมาณ 4 ชั่วโมง 54 นาทีโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับการจราจรในวันนั้นด้วยนะครับ อังการาเป็นเมืองหลวงใหญ่อันดับ 2 รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรุงอังการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี
- สงครามเมืองทรอย ข้อมูลเที่ยวตุรกี -

- สงครามเมืองทรอย ข้อมูลเที่ยวตุรกี -

- สงครามเมืองทรอย ข้อมูลเที่ยวตุรกี -

- สงครามเมืองทรอย ข้อมูลเที่ยวตุรกี -


3

  เมืองเหลวงประเทศตุรกีชื่อ กรุงอังการา

 กรุงอังการาตั้งอยู่บนที่ราบสูงอนาโตเลียที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 938 เมตร (3,077 ฟุต) และอยู่ระหว่างแนวเขาบนพื้นที่ที่สูงกว่าระดับที่ราบ 150 เมตร ในเขตมหานครของกรุงอังการามีพื้นที่ 2,516 ตารางกิโลเมตร แม้กรุงอังการาจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของตุรกี แต่กรุงอังการาก็เป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยมากถึง ๗๒ ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน
- เมืองหลวงประเทศตุรกีชื่อ กรุงอังการา -

- เมืองหลวงประเทศตุรกีชื่อ กรุงอังการา -


4

  นครอิสตันบูล (Istanbul)

คำว่า อิสตันบูล มาจากภาษากรีก แปลว่า "ในเมือง" หรือ "ของเมือง" ในอดีตมาแล้ว อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญของชนเผาจำนวนมากมายในบริเวณนั้น ก็เลยทำให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น คอนสแตนติโนเปิล, ไปแนไทน์, สแตมโบล, อิสลามบูลเป็นต้น อิสตันบูล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี (14.16 ล้านคน ในปี 2556) ตั้งอยู่บริเวณ 2 ฝั่งช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งยาว 31 กิโลเมตร และเป็นเส้นทางน้ำที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มารา  ทำให้อิสตันบูลแบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และฝั่งทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย)

5

  ที่ตั้งเมืองอิสตันบูล

 อิสตันบูลตั้งอยู่เส้นตัดระหว่างละติจูดที่ 49 องศาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 28 องศาตะวันออกห่างจากกรุงอังการา 454 กิโลเมตร เขตตัวเมืองนครอิสตันบูลตั้งอยู่บนเนินเขา 7 ลูก สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยเนินเขา ทะเลช่องแคบเมืองเก่าตั้งอยู่ระหว่างปากน้ำโกลเดนฮอร์น (Golden Horn) และทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara)  ตรงจุดที่ทวีปยุโรปพบกับทวีปเอเชีย ศูนย์กลางของนครอิสตันบูลจะอยู่ในบริเวณ สุลต่านอะห์เม็ต (Sultanahmet) ซึ่งเป็นเมืองเก่า (Old City)  เป็นที่ตั้งของพระราชวัง โบสถ์คริสต์  มัสยิดอิสลาม โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ อาคารแบบออตโตมันและแบบยุโรป ยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศของวัฒนธรรมที่หลากหลายของอารยธรรมไบแซนไทน์ และออตโตมัน อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมบริเวณปากทางเข้า-ออกช่องแคบบอสฟอรัส ทำให้สามารถคุมเส้นทางการค้าระหว่างทะเลเมดิเตอเรเนียนและทะเลดำได้  ที่ตั้งของเมืองอยู่บริเวณปากน้ำที่เรียกว่า “โกลเดน ฮอร์น” (Golden Horn) มีลักษณะคล้ายคาบสมุทรเล็กๆ  มีน้ำล้อมรอบ 2 ด้านเป็นปราการธรรมชาติที่ดีและตั้งอยู่บริเวณเนินเขา 7 ลูก (เช่นเดียวกับกรุงโรม)  ทำให้สามารถมองเห็นภูมิประเทศโดยรอบได้ชัดเจน

6

  นครอิสตันบูลประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

นครอิสตันบูลประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ  
   1. European Side
   2. Historic Peninsular  
   3. Asian Side

-  European Side หรือฝั่งยุโรป ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยปากน้ำที่เรียกว่า Golden Horn ซึ่งแยกจากช่องแคบบอสฟอรัสลึกเข้าไปในฝั่งยุโรป 7.5 กิโลเมตร แบ่งพื้นที่ฝั่งยุโรปเป็น Historic Peninsular และอีกด้านหนึ่งเป็นย่านศูนย์การค้าและธุรกิจ มีสนามบิน 1 แห่ง คือ AtaturkInternational Airport

- Historic Peninsular หรือ Old Istanbul คาบสมุทรประวัติศาสตร์เริ่มจากทางใต้ของโกลเดนฮอร์น (Golden Horn) ถึงตอนเหนือของเขตกาลาตา (Galata District) ซึ่งเป็นที่ตั้งของจตุรัสสุลต่านอะห์เม็ต(Sultanahmet Square) พระราชวังทอปคะปึ (Topkapi Palace) วิหารฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia Church)  มัสยิดสีฟ้า (Sultanahmet Mosque หรือ Blue Mosque)  ฮิปโปโดรม (Hippodrome)  แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) สไปซ์มาร์เกต (Spice Market) อุโมงเก็บน้ำใต้ดิน (Basilica Cistern) เป็นต้น บริเวณพื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูลได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกของยูเนสโก (UNESCO World Heritage List)

- Asian Side หรือฝั่งเอเซียเป็นที่อยู่อาศัยมีสนามบิน 1 แห่ง คือ Sabiha Gökçen International Airport
- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -


7

  กว่าจะมาเป็นชาติตุรกี

ตามตำนาน กษัตริย์ Byzas of Megara (กรีซ) ได้สร้างเมืองไบแซนทีอุม (Byzantium) เมื่อ ๖๖๗ ปีก่อนคริสตกาล  เมืองไบแซนทีอุมถูกครอบครองและทำลายโดยจักรวรรดิโรมัน เมื่อปี พ.ศ.739 (ค.ศ. 196) จากนั้น โรมันได้สร้างไบแซนทีอุมขึ้นมาใหม่อีกครั้งในยุคของจักรพรรดิ Septimius Severus
- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -


8

  ยุคจักรวรรดิไบแซนไทน์

จักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชแห่งจักรวรรดิโรมัน ได้ย้ายเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันแห่งที่ 2  ไปตั้งที่เมืองไบแซนทีอุม และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงโรมใหม่ (Nova Roma) แต่คนส่วนมากนิยมเรียกว่า "คอนสแตนติโนเปิล" ตามชื่อจักรพรรดิโรมัน เมืองคอนสแตนติโนเปิลจึงเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันตะวันออกที่เรียกว่า "จักรวรรดิไบแซนไทน์" คอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมากในยุคนั้น จนหลังสงครามครูเสดครั้งที่ 4 เมืองนี้ถูกยึดและเผาทำลาย ก่อนจะถูกยึดกลับคืนได้ในภายหลัง
- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -


9

  การล่มสลายของกรุงโรมและจักรวรรดิโรมันตะวันตก

หลังจากการล่มสลายของกรุงโรมและจักรวรรดิโรมันตะวันตก คอนสแตนติโนเปิลกลายเป็นเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวของจักรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายกรีกออโธด็อกซ์  โดยมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างเช่น วิหารฮาเกียโซเฟีย เป็นต้น ตลอดยุคกลางคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรป
- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -


10

  ยุคจักรวรรดิออตโตมัน

ในปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ. 1453) สุลต่านเมห์เม็ตที่ 2 ชนเชื้อสายเติร์กแห่งอาณาจักออตโตมันได้บุกยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิล ตัวเมืองได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้งภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมแบบมุสลิม   ชื่อของเมืองได้เปลี่ยนเป็นอิสตันบูล  ในสมัยของจักรวรรดิออตโตมัน เมืองอิสตันบูลได้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งเป็นอย่างมาก ควบคู่ไปกับแสนยานุภาพของจักรดิวรรดิออตโตมันที่ขยายไปทั่วคาบสมุทรบอลข่าน ในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาตอนเหนือ
- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -


11

  ยุคสาธารณรัฐตุรกี

เมื่อสาธารณรัฐตุรกีถูกก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2466 (ค.ศ. 1923) มุสตาฟา เคมาล อตาร์เติร์ก ได้ย้าย  เมืองหลวงของประเทศจากอิสตันบูลไปที่กรุงอังการา นับระยะเวลาที่อิสตันบูลเป็นเมืองหลวงทั้งสิ้น 1,610 ปี แต่นครอิสตันบูลยังคงความรุ่งเรืองเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของตุรกีจนถึงปัจจุบัน
- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -


12

  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจนครอิสตันบลู

   -  เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร และการท่องเที่ยวของตุรกี
   - มีพื้นที่ 5,343 ตารางกิโลเมตร ประชากร 14,160,467 ล้านคน (ข้อมูลปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 18.47 ของประชากรทั้งประเทศ) มีอัตราประชากรเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึง 2556 ร้อยละ 21.8 เนื่องจากการอพยพของชาวชนบทเข้าไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นและผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ซีเรีย ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
   - มีสัดส่วน GDP ร้อยละ 26.56 ของประเทศ โดยประชากรอิสตันบูลมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีประมาณ 22,765 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลปี 2555)
   - ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ของอิสตันบูล ที่มีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจของตุรกี (เป็นอันดับสูงที่สุดของประเทศ)
   - มีบริษัทต่างชาติทำธุรกิจในตุรกี 25,500 บริษัท และมีจำนวนเกินครึ่ง (13,616 บริษัท) ตั้งอยู่ในนครอิสตันบูล
   - อุตสาหกรรมหลักของอิสตันบูล ได้แก่ เสื้อผ้าและสิ่งทอ น้ำมัน ยาง โลหะ เครื่องหนัง  เครื่องแก้ว อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เป็นต้น
   - ด้านท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยือนตุรกีในปี พ.ศ.2556 จำนวน 34.91 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนนครอิสตันบูล 15.5 ล้านคน
- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -


13

  จุดเด่นของอิสตันบูล

จุดเด่นของอิสตันบูล

    1. เป็นเมืองที่ “East meets West” ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
    2. เป็นเมืองที่ผสมผสานความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม (กรีก โรมัน ออตโตมัน)  ศาสนา (คริสต์และอิสลาม)\
    3. เป็นเมืองที่ผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่าง ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์และความทันสมัย
- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -

- ข้อมูลเที่ยวประเทศตุรกี -


14

  สิ่งที่ไม่ควรพลาดในการเยือนอิสตันบูล

    1. เยือนสุลต่านอะห์เม็ต (ย่านเมืองเก่า) ซึ่งมีโบราณสถาน พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ โบสถ์ มัสยิด ฯลฯ
    2. วิหารฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia Church and Museum)
    3. มัสยิดสีฟ้า (Sultanahmet Mosque หรือ Blue Mosque)
    4. พระราชวังทอปคะปึ (Topkapi Palace)
    5. ตลาดแกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar)

โปรแกรมตุรกีที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด

 บทความที่เกี่ยวข้องกับตุรกี


ทัวร์ตุรกี TURKIYE ราคาช็อก น็อคตาแตก 9วัน 6คืน
   ราคาพิเศษสุดๆ
  258
รหัสทัวร์ :: VWTR_TK00187

ทัวร์ตุรกี TURKIYE ราคาช็อก น็อคตาแตก 9วัน 6คืน

จำนวนวัน
9วัน 6คืน
อาหาร 16 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

29 มิ.ย. 2566 - 29 พ.ย. 2566
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

THB 26,999
Turkish Airlines

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล พัก 5 ดาว 8วัน 5คืน
   ราคาพิเศษสุดๆ
  69
รหัสทัวร์ :: BITR_TK00188

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล พัก 5 ดาว 8วัน 5คืน

จำนวนวัน
8วัน 5คืน
อาหาร 17 มื้อ
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

05 ก.ค. 2566 - 01 ธ.ค. 2566
 
ต.ค.
ธ.ค.

THB 39,999
Turkish Airlines

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY AUTUMN 9วัน 6คืน
   ราคาพิเศษสุดๆ
  117
รหัสทัวร์ :: SSTTR_TK00192

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY AUTUMN 9วัน 6คืน

จำนวนวัน
9วัน 6คืน
อาหาร 20 มื้อ
โรงแรม 5 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

12 ก.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566
 
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

THB 44,990
Turkish Airlines

 แนะนำทริปท่องเที่ยวตุรกี ดูทั้งหมด

 บทความที่เกี่ยวข้องกับตุรกี