วัดเจดีย์เทียนมู่ วัดเทพธิดาที่เมืองเว้ เที่ยวเวียดนาม ต้องไปให้ได้

อัปเดตล่าสุดเมื่อ : 27 ก.ย. 2562
ข้อมูลเที่ยวเวียดนาม
วัดเจดีย์เทียนมู่ หรือ เจดีย์เทียนมู่  เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอมเมืองเว้ เวียดนามกลางนั่นเอง ครั้งหนึ่งถ้าคุณผ่านไปเที่ยวเวียดนาม คุณจะต้องไปเยือนให้ได้ เมืองนี้เป็นมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในปี 1960 จะเป็นที่ๆประชาชนผู้รักประชาธิปไตยปลุกระดมต่อต้านรัฐบาลในขณะนั้นแล้ว และต่อมาในปี 1980 ยังมีการสร้างตำนานใหม่เมื่อมีคนถูกฆ่าตายที่นี่ และเป็นชนวนก่อให้เกิดการประท้วงรัฐบาลจนต้องปิดการจราจร และยังมีพระสงฆ์ถูกนินมต์ไปจำพรรษาในเรือนจำหลายรูปเช่นกัน(นั่นมันอดีตไปแล้วจร้า )


1

ประวัติการสร้างเจดีย์เทียนมู่ ในปี พ.ศ.2144 (คศ.1601)

ประวัติการสร้างเจดีย์เทียนมู่ ในปี พ.ศ.2144 (คศ.1601) ตามดำริของขุนนางเหวียนฮวาง (Nguyen Hoang) เจ้าผู้ปกครองเมืองเว้ (หรือเมือง Thuận Hóa) ในขณะนั้น เมื่อครั้นที่ท่านได้ร่องเรือเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบ้านเมืองโดยรอบ และต่อมาได้ยินเรื่องเล่าของชาวบ้านบริเวณนี้เข้าว่า มีเรื่องเล่ากันว่า เคยมีคนเห็นหญิงสูงอายุคนหนึ่ง( Thiên Mụ หรือเทพธิดา) สวมชุดสีแดง ฟ้า นั่งเช็ดแก้ม ตรงบริเวณภูเขาที่ได้สร้างเจดีย์ในปัจจุบัน หญิงผู้นี้ได้บอกว่าวันหนึ่งจะมีผู้ยิ่งใหญ่มาสร้างเจดีย์บริเวณนี้และจะนำสันติสุขมาสู่เมือง เมื่อขุนนาง Nguyen Hoang ได้ผ่านมาและทราบเรื่องเข้าจึงสร้างเจดีย์ขึ้น และให้ชื่อว่า Chua Thien Mu มีความหมายว่า เจดีย์นางฟ้า หรือ คนไทยเรียกว่า วัดเทพธิดาราม เป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น เชื่อว่าเป็นตัวแทนภพชาติต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ทางด้านซ้าย-ขวา เป็นที่ตั้งของศิลาจารึก ระฆังสำริดขนาดใหญ่ หนักถึง 3285 กิโลกรัม ที่ประตูทางเข้าสู่บริเวณภายในวัด มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ คอยยืนปกปักษ์รักษาไม่ให้ความชั่วร้ายผ่านเข้ามา


2

การเสียสละของพระภิกษุ ทิจ กวาง ดึ๊ก Thich Quang Duc วัย 73 ปี

วัดเจดีย์เทียนมู่ ถือว่าเป็นพุฑสถานที่มีประวัติศาสตร์สำคัญใหญ่ยิ่ง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นจุดรวมพลรวมจิตใจของชาวเวียดนามที่นับถือศาสนาพุทธ ที่ต่อต้านรัฐบาลโวดินห์เดียม ที่วันหนึ่งรัฐบาลนี้ผู้นำเองได้นับถือศาสนาคริสต์ และมีพฤติกรรมฉ้อราฏร์บังหลวง สั่งให้ทำลายผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพระ หรือแม่ชี ซึ่งมีมากกว่า 90% อย่างรุนแรงและทารุนโหดร้าย ท่านไหนมาเที่ยวที่นี่อาจจะมีคงอนสะเทือนใจไม่ได้ เมื่อเห็นรถออสติน ที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดเทียนมู่ พระภิกษุ ทิจ กวาง ดึ๊ก Thich Quang Duc วัย 73 ปี ประกาศอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2506 ด้วยการเผาตนเอง ณ กรุงไซง่อน หลังจากเหตการณ์ทารุนโหดร้ายของรัฐบาลโวดินห์เดียมได้จบลง รถออสตินคันสีฟ้าที่พระภิกษุ ทิจ กวาง ดึ๊ก ได้ใช้เป็นพาหนะขับไปจอดที่กลางกรุงไซ่งอน และทำการเผาตัวเอง หัวใจของท่านก็ถูกนำมาเก้บไว้ในสถูปทองคำ ที่วัดเทียนมู่จนถึงปัจจุบัน
*** เกร็ดความรู้ ***

กรุงไซง่อน ปัจจุบันอยู่เวียดนามใต้ เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามมาก่อน ปัจจุบันมีชื่อเรียกว่า โอจิมินห์ ซิตี้

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -3

ชมความสวยงามและเดินเที่ยวรอบๆ วัดเจดีย์เทียนมู่

เมื่อเพื่อนๆได้อ่านประวัติศาสตร์แล้ว ก็ขอให้เพื่อนๆคิดซะว่านั่นคืออดีตไปแล้ว คนเวียดนามทุกคนอยู่กับปัจจุบันไปแล้ว และจะไม่มองย้อนไปข้างหลังว่าเจออะไร ทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา และก้าวไปไกลกว่าประเทศอื่นๆในไม่ช้าอย่างแน่นอน
- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -

- เที่ยววัดเจดีย์เทียนมู่ -


แผนที่เกี่ยวกับบทความนี้


POPULAR ACTIVITIES ดูทั้งหมด

POPULAR ACTIVITIES


 แนะนำทริปท่องเที่ยวเวียดนาม ดูทั้งหมด

 บทความที่เกี่ยวข้องกับเวียดนาม