รูปทั้งหมดเที่ยวตุรกี ตลาดแกรนด์บาซาร์ เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในกรุงอิสตันบูล คุณช้อปปิ้งของฝากจุใจก่อนกลับเมืองไทยแบบฟินๆ


แผนที่เกี่ยวกับบทความนี้