Toyota Hiace

 รายละเอียด
โตโยต้า ไฮเอซ เริ่มผลิตครั้งแรกใน พ.ศ. 2510 แต่เริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยใน พ.ศ. 2525 และได้รับความนิยมสูงขึ้นเป็นลำดับ จนปัจจุบัน ไฮเอซได้รับความนิยมอย่างสูงในวงการรถตู้ในธุรกิจขนส่ง ทั้งขนส่งมวลชนและขนส่งพัสดุ ในต่างประเทศ ไฮเอซเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ที่ผลิตรถในหลายรูปแบบ ทั้งรถตู้ธรรมดา, รถตู้หลังคาสูง, รถเอนกประสงค์(MPV), รถกระบะ, รถมินิบัส หรือแม้แต่รถบ้าน


รถตู้
อัตโนมัติ
13
4
3
2

 อัตราค่าบริการ
รายการ ราคาเริ่มต้น
(เยน)
เส้นทาง Tokyo - Chiba - Yokohama / วัน 95,000
เส้นทาง Hokkaido / วัน 95,000
เส้นทาง Kyusu / วัน 95,000
เส้นทาง Tokyo - Mt Fuji - Nikko / วัน 95,000
ราคาต่อ 1 วัน (12ชั่วโมง) 95,000

 อัตรานี้รวม
- คนขับรถคนไทย 
- น้ำมัน
- ทางด่วน
- ที่จอดรถ
- อาหารและที่พักคนขับรถ

 อัตรานี้ไม่รวม
- ทิปคนขับรถ (ตามความพึงพอใจของลูกค้า)

 หมายเหตุ
ให้บริการ 12 ชั่วโมงต่อ/วัน นับจากเวลานัดหมาย และไม่เกิน 21.00 น. เนื่องจากกฎหมายกำหนด

ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน