Mercedes Benz E-Class

 รายละเอียด
E-Class เป็นการรวมเอาความทันสมัยและสปอร์ตเร้าใจเข้าไว้ด้วยกันทุกเส้นสายสร้างสรรค์ขึ้นตามปรัชญา Sensual Purity นอกเหนือจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้ว การออกแบบที่แตกต่างกันในรายละเอียด 3 รูปแบบและชุดอุปกรณ์ตกแต่งรวมถึงทางเลือกของสีและวัสดุที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมเติมเต็มความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

รถเก๋ง
อัตโนมัติ
2
4
2
-

 อัตราค่าบริการ
รายการ ราคาเริ่มต้น
(ฟรังก์สวิส)
ราคาต่อ 1 วัน (9ชั่วโมง) 700

 อัตรานี้รวม
  • - ค่าเช่ารถ
  • - ค่าคนขับ
  • - ค่าน้ำมันรถ
  • - ค่าทางด่วน
  • - ที่จอดรถ
  • - ที่พักและอาหารของคนขับเรียบร้อยแล้ว

 อัตรานี้ไม่รวม
  • - ค่านำรถขึ้นรถไฟ
  • - ค่านำรถขึ้น Ferry
  • - ค่า check point กรณีไปอิตาลี / ค่าใช้รถลากบรรจุสัมภาระ
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน