Bus (30ที่นั่ง)

 รายละเอียด
รถบัสมาตรฐานขนาดกลาง ขนาด30ที่นั่ง สะดวกสบายสำหรับการเดินทางในญี่ปุ่นของท่าน คนขับสุภาพ บริการดี

รถบัส
เกียร์ธรรมดา
30
1
30

 อัตราค่าบริการ
รายการ ราคาเริ่มต้น
(เยน)
ราคาต่อ 1 วัน (12ชั่วโมง) 155,000
ราคาต่อ 2 วัน (12ชั่วโมง) 310,000

 อัตรานี้รวม
  • - คนขับรถคนญี่ปุ่น
  • - ไกด์คนไทย
  • - น้ำมัน
  • - ทางด่วน
  • - ที่จอดรถ
  • - อาหารและที่พักคนขับรถ

 อัตรานี้ไม่รวม
  • - ทิปไกด์เเละคนขับรถ (ตามความพึงพอใจของลูกค้า)
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน