แพ็กเกจ คลับเมด บาหลี Club Med Bali, Indonesia 3วัน 2คืน บินThai Airways (TG)


เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
297 Views

แพ็กเกจ คลับเมด บาหลี Club Med Bali, Indonesia 3วัน 2คืน บินThai Airways (TG)
Club Med Bali, Indonesia 3 Days 2 Nights Air Package with Thai Airways (TG)
Book by 31 May 2019
Traveling period: 4 May – 1 November 2019
Departure: TG431 BANGKOK-DENPASAR 09:10-14:30
Return: TG432 DENPASAR-BANGKOK 16:20-19:30

*There may be price difference between our booking system and price list due to price and percentage round up.
Connecting room is available at THB1,400/ night

Cost inclusion:
1. 2 night accommodation
2. Roundtrip airport transfer form and to Denpasar airport
3. All meals are international buffet daily
4. Unlimited flow of alcoholic and non-alcoholic drinks, wines, cocktails, fresh juices served in all day bar with finger food & light meals (excludes premium spirits, bottled wines & champagnes)
5. Host of land & water sport facilities (specific to resorts) with tuition and equipment
6. Daily evening entertainment
Booking terms & conditions
1. Offer and package prices are valid for a minimum of 2 adults traveling together
2. Applicable for a minimum 2 nights stay
3. Prices are quoted in Thai Baht and valid for Thai Residents only
4. Connecting rooms are available at THB1400/ unit/ night.
5. All payments made are non-refundable and non-transferable
6. This package is not valid for Group travel
7. Confirmation is subject to availability. Offer cannot be used in conjunction with any other promotions.
8.  Airport taxes and fuel surcharge are included and are subject to change without prior notice.
9. All prices and terms are subject to change without prior notice

รหัส:
CLM_0068
สายการบิน:
Thai Airways
เข้าชม:
297
25,400
฿23,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
รายละเอียด

วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่ ราคาวัยรุ่น
(12-17 ปี)
ราคาเด็ก
(4-11 ปี)
ราคาเด็ก
(2-3 ปี)
04 May - 06 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
05 May - 07 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
06 May - 08 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
07 May - 09 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
08 May - 10 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
09 May - 11 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
10 May - 12 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
11 May - 13 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
12 May - 14 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
13 May - 15 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
14 May - 16 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
15 May - 17 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
16 May - 18 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
17 May - 19 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
18 May - 20 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
19 May - 21 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
20 May - 22 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
21 May - 23 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
22 May - 24 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
23 May - 25 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
24 May - 26 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
25 May - 27 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
26 May - 28 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
27 May - 29 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
28 May - 30 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
29 May - 31 May 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
30 May - 01 Jun 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
31 May - 02 Jun 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
01 Jun - 03 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
02 Jun - 04 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
03 Jun - 05 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
04 Jun - 06 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
05 Jun - 07 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
06 Jun - 08 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
07 Jun - 09 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
08 Jun - 10 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
09 Jun - 11 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
10 Jun - 12 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
11 Jun - 13 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
12 Jun - 14 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
13 Jun - 15 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
14 Jun - 16 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
15 Jun - 17 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
16 Jun - 18 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
17 Jun - 19 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
18 Jun - 20 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
19 Jun - 21 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
20 Jun - 22 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
21 Jun - 23 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
22 Jun - 24 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
23 Jun - 25 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
24 Jun - 26 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
25 Jun - 27 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
26 Jun - 28 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
27 Jun - 29 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
28 Jun - 30 Jun 19 Superior 26,200 24,600 19,300  
Deluxe 30,400 27,800 21,700  
Suites 36,600 32,800 25,500  
29 Jun - 01 Jul 19 Superior 27,800 25,800 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
30 Jun - 02 Jul 19 Superior 27,800 25,800 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
01 Jul - 03 Jul 19 Superior 27,800 25,800 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
02 Jul - 04 Jul 19 Superior 27,800 25,800 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
03 Jul - 05 Jul 19 Superior 27,800 25,800 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
04 Jul - 06 Jul 19 Superior 27,800 25,800 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
05 Jul - 07 Jul 19 Superior 27,800 25,800 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
06 Jul - 08 Jul 19 Superior 29,000 26,800 20,900  
Deluxe 40,400 34,800 18,700  
Suites 16,400 34,800 18,700  
07 Jul - 09 Jul 19 Superior 29,000 26,800 20,900  
Deluxe 40,400 34,800 18,700  
Suites 16,400 34,800 18,700  
08 Jul - 10 Jul 19 Superior 29,000 26,800 20,900  
Deluxe 40,400 34,800 18,700  
Suites 16,400 34,800 18,700  
09 Jul - 11 Jul 19 Superior 29,000 26,800 20,900  
Deluxe 40,400 34,800 18,700  
Suites 16,400 34,800 18,700  
10 Jul - 12 Jul 19 Superior 29,000 26,800 20,900  
Deluxe 40,400 34,800 18,700  
Suites 16,400 34,800 18,700  
11 Jul - 13 Jul 19 Superior 29,000 26,800 20,900  
Deluxe 40,400 34,800 18,700  
Suites 16,400 34,800 18,700  
12 Jul - 14 Jul 19 Superior 29,000 26,800 20,900  
Deluxe 40,400 34,800 18,700  
Suites 16,400 34,800 18,700  
13 Jul - 15 Jul 19 Superior 29,000 26,800 20,900  
Deluxe 40,400 34,800 18,700  
Suites 16,400 34,800 18,700  
14 Jul - 16 Jul 19 Superior 29,000 26,800 20,900  
Deluxe 40,400 34,800 18,700  
Suites 16,400 34,800 18,700  
15 Jul - 17 Jul 19 Superior 29,000 26,800 20,900  
Deluxe 40,400 34,800 18,700  
Suites 16,400 34,800 18,700  
16 Jul - 18 Jul 19 Superior 29,000 26,800 20,900  
Deluxe 40,400 34,800 18,700  
Suites 16,400 34,800 18,700  
17 Jul - 19 Jul 19 Superior 29,000 26,800 20,900  
Deluxe 40,400 34,800 18,700  
Suites 16,400 34,800 18,700  
18 Jul - 20 Jul 19 Superior 29,000 26,800 20,900  
Deluxe 40,400 34,800 18,700  
Suites 16,400 34,800 18,700  
19 Jul - 21 Jul 19 Superior 29,000 26,800 20,900  
Deluxe 40,400 34,800 18,700  
Suites 16,400 34,800 18,700  
20 Jul - 22 Jul 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
21 Jul - 23 Jul 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
22 Jul - 24 Jul 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
23 Jul - 25 Jul 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
24 Jul - 26 Jul 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
25 Jul - 27 Jul 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
26 Jul - 28 Jul 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
27 Jul - 29 Jul 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
28 Jul - 30 Jul 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
29 Jul - 31 Jul 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
30 Jul - 01 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
31 Jul - 02 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
01 Aug - 03 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
02 Aug - 04 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
03 Aug - 05 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
04 Aug - 06 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
05 Aug - 07 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
06 Aug - 08 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
07 Aug - 09 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
08 Aug - 10 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
09 Aug - 11 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
10 Aug - 12 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
11 Aug - 13 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
12 Aug - 14 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
13 Aug - 15 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
14 Aug - 16 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
15 Aug - 17 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
16 Aug - 18 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
17 Aug - 19 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
18 Aug - 20 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
19 Aug - 21 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
20 Aug - 22 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
21 Aug - 23 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
22 Aug - 24 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
23 Aug - 25 Aug 19 Superior 30,000 27,600 21,500  
Deluxe 36,000 32,400 25,100  
Suites 44,800 39,400 30,500  
24 Aug - 26 Aug 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
25 Aug - 27 Aug 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
26 Aug - 28 Aug 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
27 Aug - 29 Aug 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
28 Aug - 30 Aug 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
29 Aug - 31 Aug 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
30 Aug - 01 Sep 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
31 Aug - 02 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
01 Sep - 03 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
02 Sep - 04 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
03 Sep - 05 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
04 Sep - 06 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
05 Sep - 07 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
06 Sep - 08 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
07 Sep - 09 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
08 Sep - 10 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
09 Sep - 11 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
10 Sep - 12 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
11 Sep - 13 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
12 Sep - 14 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
13 Sep - 15 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
14 Sep - 16 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
15 Sep - 17 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
16 Sep - 18 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
17 Sep - 19 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
18 Sep - 20 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
19 Sep - 21 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
20 Sep - 22 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
21 Sep - 23 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
22 Sep - 24 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
23 Sep - 25 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
24 Sep - 26 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
25 Sep - 27 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
26 Sep - 28 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
27 Sep - 29 Sep 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
28 Sep - 30 Sep 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
29 Sep - 01 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
30 Sep - 02 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
01 Oct - 03 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
02 Oct - 04 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
03 Oct - 05 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
04 Oct - 06 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
05 Oct - 07 Oct 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
05 Oct - 07 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
06 Oct - 08 Oct 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
06 Oct - 08 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
Suites 40,000 35,600 27,500  
07 Oct - 09 Oct 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
07 Oct - 09 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
Suites 40,000 35,600 27,500  
08 Oct - 10 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
08 Oct - 10 Oct 19 Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 34,800 32,800 24,500  
Suites 40,000 35,600 27,500  
09 Oct - 11 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
09 Oct - 11 Oct 19 Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
10 Oct - 12 Oct 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
10 Oct - 12 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
11 Oct - 13 Oct 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
11 Oct - 13 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
12 Oct - 14 Oct 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
12 Oct - 14 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
Suites 40,000 35,600 27,500  
13 Oct - 15 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
13 Oct - 15 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
Suites 40,000 35,600 27,500  
14 Oct - 16 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
14 Oct - 16 Oct 19 Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
15 Oct - 17 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
15 Oct - 17 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
16 Oct - 18 Oct 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
16 Oct - 18 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
17 Oct - 19 Oct 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
17 Oct - 19 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
Suites 40,000 35,600 27,500  
18 Oct - 20 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
18 Oct - 20 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
Suites 40,000 35,600 27,500  
19 Oct - 21 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
19 Oct - 21 Oct 19 Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
20 Oct - 22 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
20 Oct - 22 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
21 Oct - 23 Oct 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
21 Oct - 23 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
22 Oct - 24 Oct 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
22 Oct - 24 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
Suites 40,000 35,600 27,500  
23 Oct - 25 Oct 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
23 Oct - 25 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
Suites 40,000 35,600 27,500  
24 Oct - 26 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
24 Oct - 26 Oct 19 Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 34,800 32,800 24,500  
Suites 40,000 35,600 27,500  
25 Oct - 27 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
25 Oct - 27 Oct 19 Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
26 Oct - 28 Oct 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
26 Oct - 28 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
27 Oct - 29 Oct 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
27 Oct - 29 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
28 Oct - 30 Oct 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
28 Oct - 30 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
Suites 40,000 35,600 27,500  
29 Oct - 31 Oct 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
29 Oct - 31 Oct 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 34,800 32,800 24,500  
Suites 40,000 35,600 27,500  
30 Oct - 01 Nov 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 29,200 24,600 21,100  
30 Oct - 01 Nov 19 Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
31 Oct - 02 Nov 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Superior 25,400 23,800 18,700  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
31 Oct - 02 Nov 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
01 Nov - 03 Nov 19 Superior 25,400 23,800 18,700  
Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
01 Nov - 03 Nov 19 Deluxe 29,200 24,600 21,100  
Suites 40,000 35,600 27,500  
Suites 34,800 32,800 24,500  
02 Nov - 04 Nov 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
03 Nov - 05 Nov 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  
04 Nov - 06 Nov 19 Superior 27,800 24,200 20,300  
Deluxe 32,800 29,800 23,300  
Suites 40,000 35,600 27,500  

ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน