ล่องเรือสำราญ Genting Dream สิงคโปร์ ปีนัง ภูเก็ต 3วัน 2คืน

The calendar is updated every five minutes and is only an approximation of availability.

Some hosts set custom pricing for certain days on their calendar, like weekends or holidays. The rates listed are per day and do not include any cleaning fee or rates for extra people the host may have for this listing. Please refer to the listing's Description tab for more details.

We suggest that you contact the host to confirm availability and rates before submitting a reservation request.

เส้นทางเดินเรือสำราญ

รหัสทัวร์:
CRU_0110
ปลายทาง:
Singapore
ชื่อเรือสำราญ:
Genting Dream
ระยะเวลา:
3วัน 2คืน
เข้าชม:
305
LINE it!
ราคาเริ่มต้น (ต่อท่าน) 17,900
THB 16,900


ตารางการเดินเรือ

เดินทาง
09 - 11 สิงหาคม 2562
25 - 27 ตุลาคม 2562

**ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั้น**  โปรโมชั่นสิ้นสุดการจอง 30 เมษายน 2562

 ประเภทห้องราคาห้องพัก ต่อท่าน พักคู่ ท่านที่ 3 หรือ 4 ต่อท่าน
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง15,400.-15,400.-
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง16,900.-16,900.-
สิห้องพักแบบมีระเบียง19,800.-19,800.-
สิห้องพักพาเลซสวีท32,800.-32,800.-
**วันที่ 04, 18 กันยายน จองห้องมีหน้าต่างได้นอนห้องแบบมีระเบียง **


วันเดินทาง เส้นทางเรือเทียบท่าออกเดินทาง
วันที่ 1สิงคโปร์13.00/15.30 น.
17.00 น.
วันที่ 2ปีนัง13.00 น.21.00 น.
วันที่ 3สิงคโปร์
08.00 น.-
  

รายละเอียด

วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาห้องละ
(2 ท่าน)
ผู้ใหญ่คนที่
(3 และ 4)
เด็กอายุ
(ต่ำกว่า 12 ปี)
เด็กอายุ
(6 เดือน – 2 ขวบ)
พักเดี่ยว
09 Aug - 11 Aug 19 Palace Suites 32,800 32,800 32,800 8,200 65,600
Balcony Cabin 19,800 19,800 19,800 4,950 39,600
Oceaview Cabin 16,900 16,900 16,900 4,225 33,800
Inside Cabin 15,400 15,400 15,400 3,850 30,800
25 Oct - 27 Oct 19 Palace Suites 32,800 32,800 32,800 8,200 65,600
Balcony Cabin 19,800 19,800 19,800 4,950 39,600
Oceaview Cabin 16,900 16,900 16,900 4,225 33,800
Inside Cabin 15,400 15,400 15,400 3,850 30,800

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1.ห้องพักบนเรือ 3 คืน , ภาษีท่าเรือ (1,600 บาท) และรถรับ/ส่งที่ สิงคโปร์ 
2.อาหารทุกมื้อบนเรือ ตลอดระยะเวลาเดินทาง
3.กิจกรรมต่างๆบนเรือ (*บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาตรวจสอบบนเรืออีกครั้ง)
4.น้ำดื่มบริการในห้องพัก 1 ขวดต่อท่าน
อัตรานี้ไม่รวม
1.ตั๋วเครื่องบิน / รถรับส่งสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน. ค่าทิปพนักงานชำระบนเรือ SGD$/ ทัวร์บนฝั่ง
2.อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ 
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%.
หมายเหตุ
1. อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์บริการ
2. โปรแกรม ราคา และเวลาที่ระบุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. กรุณาตรวจสอบว่า หนังสือเดินทางของท่านมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน.
4. ราคาข้างต้นเป็นราคาโปรโมชั่น หากห้องพักได้รับการยืนยันชำระต็มจำนวนภายใน 24 ชั่วโมง. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี
5. สำหรับผู้มีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองแพทย์ ( ภาษาอังกฤษ )ก่อนการเดินทาง

Food and Dinning on Ship

Maecenas vitae turpis condimentum metus tincidunt semper bibendum ut orci. Donec eget accumsan est. Duis laoreet sagittis elit et vehicula. Cras viverra posuere condimentum. Donec urna arcu, venenatis quis augue sit amet, mattis gravida nunc. Integer faucibus, tortor a tristique adipiscing, arcu metus luctus libero, nec vulputate risus elit id nibh.

27 reviews

Sushi Bar

Seating Times:
Open nightly prior to dinner.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

My Time Dining

Seating Times:
5:45 - 9:30 PM.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Carnivale & Mardi Gras Dining Rooms

Seating Times:
Lunch: Noon to 1:30 PM; Dinner: 5:45-6:15 PM

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Brasserie Bar & Grill

Seating Times:
7 AM to midnight.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Room Service

Seating Times:
Available 24 hours.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.