ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica สงกรานต์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน 6วัน 5คืน บินคาเธ่ย์ แปซิฟิค(CX)

The calendar is updated every five minutes and is only an approximation of availability.

Some hosts set custom pricing for certain days on their calendar, like weekends or holidays. The rates listed are per day and do not include any cleaning fee or rates for extra people the host may have for this listing. Please refer to the listing's Description tab for more details.

We suggest that you contact the host to confirm availability and rates before submitting a reservation request.

เส้นทางเดินเรือสำราญ

รหัสทัวร์:
CRU_0126
ปลายทาง:
Okinawa
ชื่อเรือสำราญ:
Costa neoRomantica
ระยะเวลา:
6วัน 5คืน
เข้าชม:
591
LINE it!
ราคาเริ่มต้น (ต่อท่าน) 55,900
THB 54,900

* ภาษีเรือ   JPY 1,000
* ทิป   adult USD 62 / child 4-12 USD 31

เส้นทางเดินเรือ

ตารางการเดินเรือ

วันเดินทางที่ วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 13/04/2020 Bangkok – Okinawa by flight Okinawa (Japan) - Embark 22:00
2 14/04/2020 Cruising - -
3 15/04/2020 Hualine (Taiwan) 8:00 18:00
4 16/04/2020 Keelung (Taiwan) 7:00 15:00
5 17/04/2020 Okinawa (Japan) 14:00 Disembark -
6 18/04/2020 Okinawa – Bangkok by flight - -

ตัวเลือกแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่ ตัวเลือกแพ็กเกจ

อัตรานี้รวม

 • 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในเส้นทาง BKK – Okinawa – BKK โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก
 • 2. ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 4 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) / ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ
 • 3. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
 • 4. ห้องพัก 1 คืนที่โอกินาว่า พร้อมอาหารเช้า
 • 5. ทัวร์ที่โอกินาว่าตามที่ระบุในรายการ (โดยยืดเที่ยวบิน และ ตารางการเดินเรือเป็นหลัก)
 • 6. ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax]
 • 2. ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • 3. ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 62.00 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 31.00 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี

การจองและชำระเงิน

 • 1. ชำระมัดจำ 15,000 หลังจากห้องพักได้รับการยืนยัน
 • 2. ชำระส่วนที่เหลือภายใน 20 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขการยกเลิก

 • - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุ

 • - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่าง

Food and Dinning on Ship

Maecenas vitae turpis condimentum metus tincidunt semper bibendum ut orci. Donec eget accumsan est. Duis laoreet sagittis elit et vehicula. Cras viverra posuere condimentum. Donec urna arcu, venenatis quis augue sit amet, mattis gravida nunc. Integer faucibus, tortor a tristique adipiscing, arcu metus luctus libero, nec vulputate risus elit id nibh.

27 reviews

Sushi Bar

Seating Times:
Open nightly prior to dinner.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

My Time Dining

Seating Times:
5:45 - 9:30 PM.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Carnivale & Mardi Gras Dining Rooms

Seating Times:
Lunch: Noon to 1:30 PM; Dinner: 5:45-6:15 PM

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Brasserie Bar & Grill

Seating Times:
7 AM to midnight.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Room Service

Seating Times:
Available 24 hours.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.