ศึกษาต่อต่างประเทศ

หลักสูตรเรียนต่อประเทศอเมริกา

ประกอบด้วยหลักสูตร เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อสหรัฐอเมริกา (Study in USA) เรียนต่ออังกฤษ (Study in UK & Study in Great Britain) เรียนต่อแคนาดา (Study in Canada) เรียนต่อออสเตรเลีย (Study in Australia) เรียนต่อนิวซีแลนด์ (Study in New Zealand) เรียนต่อสิงคโปร์ (Study in Singapore) เรียนต่อจีน (Study in China) เรียนต่อฝรั่งเศส (Study in France) เรียนต่อเยอรมนี (Study in Germany) เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ (Study in Switzerland) เรียนต่อยุโรป (Study in Europe) หลักสูตรเรียนต่อนอก เรียนต่อต่างประเทศ เรียนเมืองนอก (เรียนนอก) ในประเทศอื่นๆ (Other study abroad programs)

หลักสูตร เรียนต่อปริญญาตรี (เรียนต่อ ป.ตรี) เรียนต่อปริญญาโท (เรียนต่อ ป.โท) และ เรียนต่อปริญญาเอก (เรียนต่อ ป.เอก) เรียนต่อ อนุปริญญา และ ประกาศนียบัตร

หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ และ เรียนภาษาต่างประเทศ อื่นๆ เช่น Intensive English, Academic English, English for Academic Purposes, English Summer Course, Business English, Professional Certificate

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC, GMAT, GRE, SAT, USMLE

หลักสูตร Pre-Master, Pre-MBA, Undergraduate Pathway, Graduate Pathway, Postgraduate Diploma, หลักสูตร Foundation, A-Level, Diploma

หลักสูตรเรียนต่อโรงเรียนมัธยมศึกษา เรียนต่อมัธยม ไฮสคูล High School Placement ใน อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ จีน

หลักสูตร ฝึกงานในต่างประเทศ ทำงานในต่างประเทศ ทำงานในอเมริกา ทำงานในแคนาดา ทำงานในออสเตรเลีย Work & Study, Work & Travel, Internship และ Career Training & Placement services

หลักสูตรเรียนต่อประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยหลักสูตร เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อสหรัฐอเมริกา (Study in USA) เรียนต่ออังกฤษ (Study in UK & Study in Great Britain) เรียนต่อแคนาดา (Study in Canada) เรียนต่อออสเตรเลีย (Study in Australia) เรียนต่อนิวซีแลนด์ (Study in New Zealand) เรียนต่อสิงคโปร์ (Study in Singapore) เรียนต่อจีน (Study in China) เรียนต่อฝรั่งเศส (Study in France) เรียนต่อเยอรมนี (Study in Germany) เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ (Study in Switzerland) เรียนต่อยุโรป (Study in Europe) หลักสูตรเรียนต่อนอก เรียนต่อต่างประเทศ เรียนเมืองนอก (เรียนนอก) ในประเทศอื่นๆ (Other study abroad programs)

หลักสูตร เรียนต่อปริญญาตรี (เรียนต่อ ป.ตรี) เรียนต่อปริญญาโท (เรียนต่อ ป.โท) และ เรียนต่อปริญญาเอก (เรียนต่อ ป.เอก) เรียนต่อ อนุปริญญา และ ประกาศนียบัตร

หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ และ เรียนภาษาต่างประเทศ อื่นๆ เช่น Intensive English, Academic English, English for Academic Purposes, English Summer Course, Business English, Professional Certificate

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC, GMAT, GRE, SAT, USMLE

หลักสูตร Pre-Master, Pre-MBA, Undergraduate Pathway, Graduate Pathway, Postgraduate Diploma, หลักสูตร Foundation, A-Level, Diploma

หลักสูตรเรียนต่อโรงเรียนมัธยมศึกษา เรียนต่อมัธยม ไฮสคูล High School Placement ใน อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ จีน

หลักสูตร ฝึกงานในต่างประเทศ ทำงานในต่างประเทศ ทำงานในอเมริกา ทำงานในแคนาดา ทำงานในออสเตรเลีย Work & Study, Work & Travel, Internship และ Career Training & Placement services