���������������������������������������

ทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง สวนแม่ฟ้าหลวง ไร่บุญรอด 4วัน 2คืน

ทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง สวนแม่ฟ้าหลวง ไร่บุญรอด 4วัน 2คืน

เที่ยวเชียงรายชมวิวยอดภูชี้ฟ้า ชมศิลปะอันงดงามที่วัดร่องขุน จิบชาฟินๆ ณ ไร่ชา 101 ชมดอกไม้งามที่สวยแม่ฟ้าหลวง ไหว้พระธาตุประจำปีฉลู "พระธาตุลำปางหลวง" แวะซื้อของฝากที่กาดทุ่งเกวียน...


รหัสทัวร์ : THAI_00027
27 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

เริ่มต้น 6,200 บาท/ท่าน
Van
ทัวร์กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ ต้นจามจุรียักษ์ เส้นทางรถไฟสายมรณะ 2วัน 1คืน

ทัวร์กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ ต้นจามจุรียักษ์ เส้นทางรถไฟสายมรณะ 2วัน 1คืน

ท่องเที่ยว วัดถ้ำเสือ ไหว้พระ ทำบุญพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ที่สุดของจัดหวัดกาญจนบุรี ชมความงามของต้นจามจุรียักษ์อายุมากกว่า 100 ปี ท่องเที่ยวถ้ำกระแซ จุดที่สวยที่สุดของเส้นทางรถไฟ กรุงเทพฯ-น้ำตก ...


รหัสทัวร์ : THAI_00025
22 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

เริ่มต้น กรุณาสอบถาม    
Van
ทัวร์ภูเก็ต ไข่มุกแห่งอันดามัน แหลมพรหมเทพ เกาะพีพี อ่าวมาหยา 4วัน 2คืน

ทัวร์ภูเก็ต ไข่มุกแห่งอันดามัน แหลมพรหมเทพ เกาะพีพี อ่าวมาหยา 4วัน 2คืน

เที่ยวภูเก็ตไข่มุกแห่งอันดามัน ดูพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรมเทพ ชมความงามของอ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง...


รหัสทัวร์ : THAI_00026
26 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

เริ่มต้น 6,900 บาท/ท่าน
Van
ทัวร์สุราษฎร์ธานี กุ้นหลินเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา เขาสามเกลอ 4วัน 2คืน

ทัวร์สุราษฎร์ธานี กุ้นหลินเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา เขาสามเกลอ 4วัน 2คืน

เที่ยวกุ้นหลินเมืองไทย พักผ่อนชิลๆที่แพริมน้ำ เที่ยวชมบรรยากาศริม แม่น้าตาปี สักการะ พระบรมธาตุไชยา เพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระช้อปปิ้งกับหลากหลายสินค้าที่ ถนนคนเดิน...


รหัสทัวร์ : THAI_00028
27 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

เริ่มต้น 6,900 บาท/ท่าน
Van
ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยสุเทพ ม่อนแจ่ม ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุน 4วัน 2คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยสุเทพ ม่อนแจ่ม ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุน 4วัน 2คืน

เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ ชมวิวภูชี้ฟ้า ชมศิลปะอันงดงามที่วัดร่องขุน ชมบรรยากาศบนยอดดอย ม่อนแจ่ม นมัสการองค์พระธาตุ ไหว้พระ ทาบุญ ดอยสุเทพ (พระธาตุประจาปีมะแม) พระธาตุลาปางหลวง (พระธาตุประจาปีฉลู) ช๊อป...


รหัสทัวร์ : THAI_00029
28 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

เริ่มต้น กรุณาสอบถาม    
Van
ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี วัดถ้ำเสือ เจดีย์พุทธคยา 2วัน 1คืน

ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี วัดถ้ำเสือ เจดีย์พุทธคยา 2วัน 1คืน

เที่ยวกาญจนบุรีเมืองแห่งวัฒนธรรม เดินเล่น สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย นั่งเรือไปชม Unseen เจดีย์กลางน้ำ เที่ยว วัดวังก์วิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตะมะ) และ เจดีย์พุทธคยา ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต...


รหัสทัวร์ : THAI_00030
29 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

เริ่มต้น กรุณาสอบถาม    
Van
ทัวร์สุราษฎธานี ระนอง หมู่เกาะกำ เขื่อนรัชชประภา พระบรมธาตุไชยา 4วัน 2คืน

ทัวร์สุราษฎธานี ระนอง หมู่เกาะกำ เขื่อนรัชชประภา พระบรมธาตุไชยา 4วัน 2คืน

เที่ยวสุราษฯ ระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน ถ่ายรูป จุดชมวิวบริเวณสันเขื่อนรัชประภา ชมบรรยากาศอันน่าประทับใจของเทือกเขาหินปูน บรรยากาศกุ้ยหลินเมืองไทย, เขาสามเกลอ แวะแพนางไพร ซึ่งเป็นจุดชมวิวหน้าแพที่สวยท...


รหัสทัวร์ : THAI_00031
29 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

เริ่มต้น กรุณาสอบถาม    
Van
ทัวร์ชุมพร ล่องแพพะโต๊ะ ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ 4วัน 2คืน

ทัวร์ชุมพร ล่องแพพะโต๊ะ ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ 4วัน 2คืน

เที่ยวชุมพรล่องแพพะโต๊ะสัมผัสธรรมชาติริมน้ำ ดำน้ำชมปะการัง แห่งท้องทะเลชุมพร เกาะหลักแรด มัตรา ละว้า ชมความงดงามของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ โดยพระมหาธาตุนี้ชาวบ้านกรูดร่วมกันสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียร...


รหัสทัวร์ : THAI_00032
29 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

เริ่มต้น กรุณาสอบถาม    
Van
ทัวร์ชุมพร ดำน้ำชมประการัง เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ 3วัน 1คืน

ทัวร์ชุมพร ดำน้ำชมประการัง เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ 3วัน 1คืน

เที่ยวชุมพระดำน้ำชมประการัง ณ เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ ชมความงดงามของ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ โดยพระมหาธาตุนี้ชาวบ้านกรูดร่วมกันสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค...


รหัสทัวร์ : THAI_00033
29 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

เริ่มต้น กรุณาสอบถาม    
Van

เที่ยวโซนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

บทความท่องเที่ยว