ประกันภัยการเดินทาง


ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easyโปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy


ระยะเวลาแคมเปญ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562

แผนประกันภัยที่ร่วมโปรโมชั่น

รายเที่ยว รายปี รายละเอียดแผนประกันภัย

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว, การติดต่อธุรกิจ, การประชุม อบรม สัมมนา, ศึกษาต่อระยะสั้น เป็นต้น สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยในแต่ละปี แนะนำให้ซื้อเป็นแบบรายปี

รายละเอียดโปรโมชั่น

1.แบบรายเที่ยว
1.1 ซื้อ 500.- บาท/คนขึ้นไป  ได้รับ Starbucks card หรือ Starbucks e-coupon มูลค่า 100.- บาท/ท่าน  
1.2ซื้อ 1,000.- บาท/คนขึ้นไป ได้รับ Starbucks card หรือ Starbucks e-coupon มูลค่า 200.- บาท/ท่าน  
*พิเศษ: ลูกค้าเก่าที่เคยซื้อประกัน MSIG Travel Easy ช่วงวันที่  1 ม.ค. 60 – 31 ก.ค. 61 เมื่อซื้อตั้งแต่ 1,000 บาท/คนขึ้นไป รับเพิ่ม Starbucks card หรือ Starbucks e-coupon มูลค่า 100.- บาท/ท่าน
2.แบบรายปี
ทุกแผน รับ Starbucks card หรือ Starbucks e-coupon มูลค่า 500.- บาท/ท่าน  


หมายเหตุ

บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ภายใน 30 วันทำการ หรือ Starbucks e-Coupon ภายใน
15 วันทำการ หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศโดยจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย และ e-Coupon จะ
จัดส่งเป็น SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในกรมธรรม