ประกันภัยการเดินทาง


ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easyโปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy


ระยะเวลาแคมเปญ

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562

แผนประกันภัยที่ร่วมโปรโมชั่น

รายเที่ยว รายปี รายละเอียดแผนประกันภัย

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว, การติดต่อธุรกิจ, การประชุม อบรม สัมมนา, ศึกษาต่อระยะสั้น เป็นต้น สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยในแต่ละปี แนะนำให้ซื้อเป็นแบบรายปี

รายละเอียดโปรโมชั่น

แบบรายเที่ยว


แบบรายปี


หมายเหตุ

     บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ภายใน 30 วันทำการ หรือ Starbucks e-Coupon ภายใน  15 วันทำการ หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศโดยจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย และ e-Coupon จะจัดส่งเป็น SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในกรมธรรม