ประกันภัยการเดินทาง


ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easyโปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy


ระยะเวลาแคมเปญ

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562

แผนประกันภัยที่ร่วมโปรโมชั่น

รายเที่ยว รายปี รายละเอียดแผนประกันภัย

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว, การติดต่อธุรกิจ, การประชุม อบรม สัมมนา, ศึกษาต่อระยะสั้น เป็นต้น สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยในแต่ละปี แนะนำให้ซื้อเป็นแบบรายปี

รายละเอียดโปรโมชั่น

แบบรายเที่ยว

     1.1. ซื้อ 500.- บาท/คนขึ้นไป  ได้รับ Starbucks card หรือ Starbucks e-coupon มูลค่า 100.- บาท/ท่าน 
     1.2. ซื้อ 1,000.- บาท/คนขึ้นไป ได้รับ Starbucks card หรือ Starbucks e-coupon มูลค่า 200.- บาท/ท่าน

แบบรายปี

     2.1. แผน Easy 3 รับ Starbucks card หรือ Starbucks e-coupon มูลค่า 500.- บาท/ท่าน
     2.2. แผน Easy 2 รับ Starbucks card หรือ Starbucks e-coupon มูลค่า 600.- บาท/ท่าน
     2.3. แผน Easy 1 รับ Starbucks card หรือ Starbucks e-coupon มูลค่า 600.- บาท/ท่าน + บัตรกำนัล Miracle Lounge 1 ใบ

หมายเหตุ

     บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ภายใน 30 วันทำการ หรือ Starbucks e-Coupon ภายใน  15 วันทำการ หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศโดยจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย และ e-Coupon จะจัดส่งเป็น SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในกรมธรรม