ไปเที่ยวด้วยกัน

วางแผนการเดินทางในแบบของคุณ

ไปเที่ยวด้วยกัน

ทัวร์ต่างประเทศ


สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ MAGNIFICENT 4วัน 3คืน บิน (SL)   9,972 รหัสทัวร์ :: SG_SL00041

ทัวร์สิงคโปร์ MAGNIFICENT 4วัน 3คืน บิน (SL)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 4 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

26 มี.ค. 2563 - 25 มิ.ย. 2563
 
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 13,999
THB 13,799
200
ประหยัดไป SAVE
Thai Lion Air

เกาหลี
ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์หรรษา อาสาพาไปเที่ยว 5วัน 3คืนบิน(LJ)   1,833 รหัสทัวร์ :: KR_LJ00109

ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์หรรษา อาสาพาไปเที่ยว 5วัน 3คืนบิน(LJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

05 พ.ค. 2563 - 26 ก.ย. 2563
 
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 14,900
THB 14,500
400
ประหยัดไป SAVE
Jin Air

พม่า
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม ขึ้นเครื่อง เชียงใหม่ 4วัน 3คืน บิน(PG)   189 รหัสทัวร์ :: MM_PG00002

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม ขึ้นเครื่อง เชียงใหม่ 4วัน 3คืน บิน(PG)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง เชียงใหม่

22 ก.พ. 2563 - 26 มิ.ย. 2563
 
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 14,998
Bangkok Airways

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนามกลาง Promotion เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน บิน(DD)   848 รหัสทัวร์ :: VN_DD00020

ทัวร์เวียดนามกลาง Promotion เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน บิน(DD)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 12 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

23 ม.ค. 2563 - 12 เม.ย. 2563
 
เม.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 14,999
Nok Air

เกาหลี
ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom 5วัน 3คืน บิน(LJ)   1,193 รหัสทัวร์ :: KR_LJ00102

ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom 5วัน 3คืน บิน(LJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

30 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563
 
เม.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 16,999
THB 16,199
800
ประหยัดไป SAVE
Jin Air

เกาหลี
ทัวร์เกาหลีULTRA ENJOY SPRING 5วัน 4คืน บิน(LJ)   1,414 รหัสทัวร์ :: KR_LJ00108

ทัวร์เกาหลีULTRA ENJOY SPRING 5วัน 4คืน บิน(LJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

11 ก.พ. 2563 - 30 เม.ย. 2563
 
เม.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 19,900
THB 19,400
500
ประหยัดไป SAVE
Jin Air

สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ TWO THEME PARK 4วัน 3คืน บิน (TR)   9,963 รหัสทัวร์ :: SG_TR00006

ทัวร์สิงคโปร์ TWO THEME PARK 4วัน 3คืน บิน (TR)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

11 เม.ย. 2563 - 22 ต.ค. 2563
 
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 17,999
THB 17,799
200
ประหยัดไป SAVE
Scoot Airline

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนามกลาง Exclusive เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน บิน(DD)   50 รหัสทัวร์ :: VN_DD00019

ทัวร์เวียดนามกลาง Exclusive เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน บิน(DD)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 12 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

23 ม.ค. 2563 - 12 เม.ย. 2563
 
เม.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 17,999
Nok Air

อินโดนีเซีย
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ เกาะนูซา ปนีดา 5วัน 4คืน บิน(SL)   766 รหัสทัวร์ :: ID_SL00006

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ เกาะนูซา ปนีดา 5วัน 4คืน บิน(SL)

จำนวนวัน
5วัน 4คืน
อาหาร 12 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

29 พ.ค. 2563 - 26 มิ.ย. 2563
 
พ.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 18,900
Thai Lion Air

ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง เหย่หลิ่ว 5วัน 4คืน บิน(CI)   927 รหัสทัวร์ :: TW_CI00021

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง เหย่หลิ่ว 5วัน 4คืน บิน(CI)

จำนวนวัน
5วัน 4คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

28 ก.พ. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 17,900
China Airline

อินเดีย
ทัวร์อินเดีย มหานคร 2 สี ชัยปุระ จูดห์ปุระ 5วัน 3คืน บิน(FD)   131 รหัสทัวร์ :: IN_FD00008

ทัวร์อินเดีย มหานคร 2 สี ชัยปุระ จูดห์ปุระ 5วัน 3คืน บิน(FD)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

10 มี.ค. 2563 - 21 เม.ย. 2563
 
เม.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 21,900
Air Asia

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนามกลาง V.I.P Group ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิล 4วัน 3คืน บิน(DD)   583 รหัสทัวร์ :: VN_DD00018

ทัวร์เวียดนามกลาง V.I.P Group ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิล 4วัน 3คืน บิน(DD)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 12 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

23 ม.ค. 2563 - 12 เม.ย. 2563
 
เม.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 20,999
Nok Air

เกาหลี
ทัวร์เกาหลีULTRA SPECIAL BUSAN 5วัน 4คืน บิน(7C)   1,293 รหัสทัวร์ :: KR_7C00004

ทัวร์เกาหลีULTRA SPECIAL BUSAN 5วัน 4คืน บิน(7C)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

11 ก.พ. 2563 - 10 เม.ย. 2563
 
เม.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 21,900
THB 21,400
500
ประหยัดไป SAVE
Jeju Air

พม่า
ทัวร์พม่า นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า 5วัน 4คืน บิน(PG)   263 รหัสทัวร์ :: MM_PG00026

ทัวร์พม่า นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า 5วัน 4คืน บิน(PG)

จำนวนวัน
5วัน 4คืน
อาหาร 11 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

26 มี.ค. 2563 - 25 มิ.ย. 2563
 
จองได้แล้ววันนี้

THB 21,900
Bangkok Airways

บรูไน
ทัวร์บรูไน นครแห่งสันติสุข 3วัน 2คืน  บิน(BI)   15 รหัสทัวร์ :: BN_BI00006

ทัวร์บรูไน นครแห่งสันติสุข 3วัน 2คืน บิน(BI)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

22 มี.ค. 2563 - 25 ต.ค. 2563
 
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 21,900
Royal Brunei

อินโดนีเซีย
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์บาหลี  5วัน 4คืน บิน(SL)   501 รหัสทัวร์ :: ID_SL00007

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์บาหลี 5วัน 4คืน บิน(SL)

จำนวนวัน
5วัน 4คืน
อาหาร 12 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

08 ก.พ. 2563 - 19 มิ.ย. 2563
 
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 23,900
Thai Lion Air

เกาหลี
ทัวร์เกาหลีULTRA PREMIUM FUN 5วัน 3คืน บิน(KE)   1,389 รหัสทัวร์ :: KR_KE00009

ทัวร์เกาหลีULTRA PREMIUM FUN 5วัน 3คืน บิน(KE)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

11 ก.พ. 2563 - 07 ต.ค. 2563
 
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 24,900
THB 24,400
500
ประหยัดไป SAVE
Korean Air

ตุรกี
ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล พัก 4ดาว โรงแรมถ้ำ 1คืน 8วัน 5คืน บิน(TK)   212 รหัสทัวร์ :: TR_TK00052

ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล พัก 4ดาว โรงแรมถ้ำ 1คืน 8วัน 5คืน บิน(TK)

จำนวนวัน
8วัน 5คืน
อาหาร 18 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

11 ธ.ค. 2562 - 17 มิ.ย. 2563
 
พ.ค.
มิ.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 29,900
Turkish Airlines

อียิปต์
ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย 6วัน 3คืน บิน(KU)   731 รหัสทัวร์ :: EG_KU00001

ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย 6วัน 3คืน บิน(KU)

จำนวนวัน
6วัน 3คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

09 มี.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2563
 
พ.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 29,999
THB 28,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Kuwait Airways

ตุรกี
ทัวร์ตุรกี ดินเเดน2ทวีป เอเชียยุโรป 10วัน 7คืน บิน(EK)   248 รหัสทัวร์ :: TR_EK00002

ทัวร์ตุรกี ดินเเดน2ทวีป เอเชียยุโรป 10วัน 7คืน บิน(EK)

จำนวนวัน
10วัน 7คืน
อาหาร 19 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

13 ม.ค. 2563 - 03 ก.ค. 2563
 
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 34,900
Emirates

อียิปต์
ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย 6วัน 3คืน บิน(EY)   1,784 รหัสทัวร์ :: EG_EY00001

ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย 6วัน 3คืน บิน(EY)

จำนวนวัน
6วัน 3คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

04 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2563
 
เม.ย.
พ.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 31,999
THB 30,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Etihad Airways

ตุรกี
ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9วัน 6คืน บิน(TK)   169 รหัสทัวร์ :: TR_TK00053

ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9วัน 6คืน บิน(TK)

จำนวนวัน
9วัน 6คืน
อาหาร 20 มื้อ
โรงแรม 2 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

06 ก.พ. 2563 - 18 มิ.ย. 2563
 
พ.ค.
มิ.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 33,900
Turkish Airlines

ตุรกี
ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่อิสตัลบูล บินภายใน 1 ขา 8วัน 5คืน บิน(TK)   547 รหัสทัวร์ :: TR_TK00054

ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่อิสตัลบูล บินภายใน 1 ขา 8วัน 5คืน บิน(TK)

จำนวนวัน
8วัน 5คืน
อาหาร 17 มื้อ
โรงแรม 2 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

11 มี.ค. 2563 - 04 มิ.ย. 2563
 
พ.ค.
มิ.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 33,900
Turkish Airlines

จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย ดินเเดนเเห่งเทือกเขาคอเคซัส 6วัน 3คืน บิน(EK)   110 รหัสทัวร์ :: GE_EK00001

ทัวร์จอร์เจีย ดินเเดนเเห่งเทือกเขาคอเคซัส 6วัน 3คืน บิน(EK)

จำนวนวัน
6วัน 3คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

09 ม.ค. 2563 - 29 เม.ย. 2563
 
เม.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 34,900
Emirates

อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์  บาธ บริสตอล 6วัน 3คืนบิน(BI)   8,920 รหัสทัวร์ :: GB_BI00007

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ บริสตอล 6วัน 3คืนบิน(BI)

จำนวนวัน
6วัน 3คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

06 ก.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2563
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 35,888
THB 34,388
1,500
ประหยัดไป SAVE
Royal Brunei

ยุโรป
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี เช็ก 7วัน 4คืน บิน(EK)   430 รหัสทัวร์ :: EUL_EK00050

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี เช็ก 7วัน 4คืน บิน(EK)

จำนวนวัน
7วัน 4คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

10 มี.ค. 2563 - 01 มิ.ย. 2563
 
มิ.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 43,900
Emirates

อิตาลี
ทัวร์อิตาลี โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 7วัน 4คืน บิน(EK)   170 รหัสทัวร์ :: IT_EK00007

ทัวร์อิตาลี โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 7วัน 4คืน บิน(EK)

จำนวนวัน
7วัน 4คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

20 มี.ค. 2563 - 01 มิ.ย. 2563
 
เม.ย.
มิ.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 44,900
Emirates


ไปเที่ยวด้วยกัน ทำงานอย่างไร?


Explore Destinations

Check Availability

Book Online

Get Ready to Fly