ไปเที่ยวด้วยกัน

วางแผนการเดินทางในแบบของคุณ

ไปเที่ยวด้วยกัน

���������������������������������������������


กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ โตนเลสาบ 3วัน 2คืน   138 รหัสทัวร์ :: ITCKH_VAN00004

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ โตนเลสาบ 3วัน 2คืน

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง กรุงเทพฯ

21 ก.ค. 2566 - 28 ก.ย. 2566
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 6,999
Van

สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ อิสระท่องเที่ยว แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3วัน 2คืน   1,015 รหัสทัวร์ :: VWSG_SL00044

ทัวร์สิงคโปร์ อิสระท่องเที่ยว แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 2 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

10 ก.ค. 2566 - 30 พ.ย. 2566
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 7,999
Thai Lion Air

เกาหลี
ทัวร์เกาหลี ปูซาน HOT Promotion 4วัน 2คืน   230 รหัสทัวร์ :: TWTKR_7C00078

ทัวร์เกาหลี ปูซาน HOT Promotion 4วัน 2คืน

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 2 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

25 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 20,999
Jeju Air

พม่า
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด ชีวิตดี๊ดี (ย่างกุ้ง หงสาวดี) 2วัน 1คืน   60 รหัสทัวร์ :: VWMM_8M00035

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด ชีวิตดี๊ดี (ย่างกุ้ง หงสาวดี) 2วัน 1คืน

จำนวนวัน
2วัน 1คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ

26 ก.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 8,555
Myanmar Airways

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนามเหนือ สุดต๊าซซ (ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน) 4วัน 3คืน   118 รหัสทัวร์ :: VWVN_QH00019

ทัวร์เวียดนามเหนือ สุดต๊าซซ (ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน) 4วัน 3คืน

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

21 ก.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566
 
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 8,880
Bamboo Airways

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม Good price Vietnam  เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน   90 รหัสทัวร์ :: ITCVN_VZ00184

ทัวร์เวียดนาม Good price Vietnam เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

25 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 8,888
Vietjet Air

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ลาวไก (บินเย็น-กลับบ่าย) 4วัน 3คืน   72 รหัสทัวร์ :: JWLVN_QH00018

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ลาวไก (บินเย็น-กลับบ่าย) 4วัน 3คืน

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

21 ก.ค. 2566 - 21 ก.ย. 2566
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 8,888
Bamboo Airways

กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน   84 รหัสทัวร์ :: MGKH_VAN00003

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 8888 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

19 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566
 
ต.ค.
ธ.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 8,888
Van

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน   106 รหัสทัวร์ :: ADVN_VZ00181

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

18 ก.ค. 2566 - 29 ธ.ค. 2566
 
พ.ย.
ธ.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 9,900
Vietjet Air

เกาหลี
ทัวร์เกาหลี Chiangmai Busan ปูซานโพฮัง บินตรงเชียงใหม่ 4วัน 2คืน   685 รหัสทัวร์ :: TWTKR_7C00079

ทัวร์เกาหลี Chiangmai Busan ปูซานโพฮัง บินตรงเชียงใหม่ 4วัน 2คืน

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 3 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

25 ก.ค. 2566 - 15 ธ.ค. 2566
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 23,999
Jeju Air

ลาว
ทัวร์ลาว ซาบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน 2คืน   41 รหัสทัวร์ :: ITCLA_VAN00003

ทัวร์ลาว ซาบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน 2คืน

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง กรุงเทพ/กรุงเทพ

01 ก.ค. 2566 - 21 ก.ย. 2566
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 8,999
Van

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม หัศจรรย์ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน 3วัน 2คืน   219 รหัสทัวร์ :: BIVN_VZ00186

ทัวร์เวียดนาม หัศจรรย์ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน 3วัน 2คืน

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 9999 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

27 ก.ค. 2566 - 28 มี.ค. 2567
 
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 9,999
Vietjet Air

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ CHARMING SHOW 3วัน 2คืน   208 รหัสทัวร์ :: BIVN_VZ00185

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ CHARMING SHOW 3วัน 2คืน

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

27 ก.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567
 
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 1,199
Vietjet Air

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม Very nice Vietnam ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืน   68 รหัสทัวร์ :: ITCVN_VZ00179

ทัวร์เวียดนาม Very nice Vietnam ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืน

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

14 ก.ค. 2566 - 24 ก.ย. 2566
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 11,999
Vietjet Air

พม่า
ทัวร์พม่า MUTELU MYANMAR YANGON 2วัน 1คืน   45 รหัสทัวร์ :: KJMM_8M00031

ทัวร์พม่า MUTELU MYANMAR YANGON 2วัน 1คืน

จำนวนวัน
2วัน 1คืน
อาหาร 4 มื้อ
โรงแรม 2 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

08 ก.ค. 2566 - 20 ต.ค. 2566
 
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 10,999
Myanmar Airways

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม DANANG HOI AN BANAHILLS 4วัน 3คืน   97 รหัสทัวร์ :: KJVN_VN00042

ทัวร์เวียดนาม DANANG HOI AN BANAHILLS 4วัน 3คืน

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 2 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

01 ก.ค. 2566 - 06 ต.ค. 2566
 
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 9,999
Vietnam Airlines

ลาว
ทัวร์ลาว สะบายดีนั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3วัน 2คืน   109 รหัสทัวร์ :: FTLA_SL00001

ทัวร์ลาว สะบายดีนั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3วัน 2คืน

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

21 ก.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566
 
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 12,990
Thai Lion Air

เกาหลี
ทัวร์เกาหลี BUSAN WINTER 4วัน 2คืน   476 รหัสทัวร์ :: TWTKR_7C00077

ทัวร์เกาหลี BUSAN WINTER 4วัน 2คืน

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 2 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

03 ก.ค. 2566 - 29 ก.พ. 2567
 
ต.ค.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
จองได้แล้ววันนี้

THB 30,999
Jeju Air

พม่า
ทัวร์พม่า สุขใจ สบายอุรา (ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน) 3วัน 2คืน   56 รหัสทัวร์ :: VWMM_8M00036

ทัวร์พม่า สุขใจ สบายอุรา (ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน) 3วัน 2คืน

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

26 ก.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 11,888
Myanmar Airways

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์ PHU QUOC บิวตี้ บิวตี้ บิวตี้ฟูล 3วัน 2คืน   128 รหัสทัวร์ :: TTNVN_VZ00178

ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์ PHU QUOC บิวตี้ บิวตี้ บิวตี้ฟูล 3วัน 2คืน

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

13 ก.ค. 2566 - 22 มี.ค. 2567
 
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 11,888
Vietjet Air

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน   153 รหัสทัวร์ :: ADVN_VZ00180

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

17 ก.ค. 2566 - 23 มี.ค. 2567
 
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 11,900
Vietjet Air

เกาหลี
ทัวร์เกาหลี โซล พลัส  4วัน 2คืน   729 รหัสทัวร์ :: TWTKR_7C00072

ทัวร์เกาหลี โซล พลัส 4วัน 2คืน

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 2 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

23 มิ.ย. 2566 - 13 ธ.ค. 2566
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 23,999
Jeju Air

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน 4วัน 3คืน   125 รหัสทัวร์ :: BIVN_VZ00173

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน 4วัน 3คืน

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

01 ก.ค. 2566 - 21 มี.ค. 2567
 
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 12,999
Vietjet Air

พม่า
ทัวร์พม่า MADALAY MINGUN มูตามรอย มัณฑะเลย์ มินกุน 3วัน 2คืน   109 รหัสทัวร์ :: PVMM_8M00033

ทัวร์พม่า MADALAY MINGUN มูตามรอย มัณฑะเลย์ มินกุน 3วัน 2คืน

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง/ดอนเมือง

11 ก.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566
 
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 12,555
Myanmar Airways

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน   92 รหัสทัวร์ :: VWVN_QH00017

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

10 ก.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 12,888
Bamboo Airways

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน   112 รหัสทัวร์ :: ZGVN_VZ00175

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

03 ก.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566
 
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 13,990
Vietjet Air

เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม  ฮานอย ลาวไก ซาปา ฟานซีปัน 4วัน 3คืน   158 รหัสทัวร์ :: KJVN_VN00040

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ลาวไก ซาปา ฟานซีปัน 4วัน 3คืน

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

19 มิ.ย. 2566 - 20 ต.ค. 2566
 
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 13,999
Vietnam Airlines


ไปเที่ยวด้วยกัน ทำงานอย่างไร?


Explore Destinations

Check Availability

Book Online

Get Ready to Fly