แพ็กเกจเกาหลีสกีรีสอร์ท วิวัลดี พาร์ค (Vivaldi Park)

 ไฮไลท์

แพ็กเกจโรงเเรมเกาหลีสกีรีสอร์ท อัตราค่าบริการ
รายการ ราคา/1ท่าน
(บาท)
1-2Dec 2019 7,000
5-6Dec 2019 (วันเฉลิมพรชนมพรรษา ร.9) 7,000
6-7Dec 2019 (วันเฉลิมพรชนมพรรษา ร.9) 7,000
9-10Dec 2019 (วันรัฐธรรมนูญ) 7,000
10-11Dec 2019 (วันรัฐธรรมนูญ) 7,000
15-16Dec 2019 7,000
21-22Dec 2019 7,000
28-29Dec 2019 7,000
30-31Dec 2019 (วันสิ้นปี) 7,000
1-2Jan 2020 (วันปีใหม่) 7,000
4-5Jan 2020 7,000
11-12Jan 2020 (วันเด็ก) 7,000
18-19Jan 2020 7,000
25-26Jan 2020 7,000
1-2Feb 2020 7,000
8-9Feb 2020 (วันมาฆบูชา) 7,000
9-10 Feb 2020 (ชดเชยวันมาฆบูชา) 7,000
10-11Feb 2020 (ชดเชยวันมาฆบูชา) 7,000
15-16Feb 2020 7,000
22-23Feb 2020 7,000

 สิ่งที่จะได้รับ
คอนเฟิร์มทันที
ไม่สามารถยกเลิกได้
แสดงเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มา
ตั๋วมีระยะเวลาการใช้งาน :1 วัน
บัตรแบบไม่ระบุวันที่
ใช้เวาเขอร์ได้โดยตรง

 ข้อมูลที่ควรทราบ
 • คุณจะได้รับการยืนยันการจองจากระบบแอป "ไปเที่ยวด้วยกัน" ในส่วนของ ข้อความ 1 ฉบับ และอีเมล์ยืนยันจากเราอีก 1 ฉบับ
 • หากคุณไม่ได้รับอีเมล์จากเรา ได้โปรดตรวจสอบในโฟอเดอร์จดหมายขยะ ของคุณ
 • เบอร์ติดต่อ สำนักงาน ออฟฟิสในเมืองไทย ได้ที่ 02-184-6990 หรือ Hotline 24 ชั่วโมง : 064-639-1946, 064-639-6426, 097-978-9925

 อัตรานี้รวม
 • โรงแรมที่พักจำนวน 1 คืน (Daemyung Resort Yangpyeong / Room type : Family)
 •  กระเช้า และอุปกรณ์สกีสำหรับให้เช่า (ไม่รวมหมวก, ถุงมือ, แว่นตา และอาหาร)
 •  การสอนเล่นสกีระยะเวลา 2 ชั่วโมง (นักเรียน 5 คน ต่อ อาจารย์ 1 คน)

 อัตรานี้ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • แพ็คเกจนี้ไม่รวมหมวก, ถุงมือ, แว่นตา และอาหาร
 • เงินมัดจำ (2,000 วอน) ต่อคนสำหรับบัตร LIFT RFID
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

 หมายเหตุ
 • เมื่อเดินทางถึง Vivaldi Park นำ Voucher ไปแลกยังเค้าเตอร์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อรับตั๋วสำหรับขึ้นกระเช้า / อุปกรณ์ให้เช่า / ชุดให้เช่า
 • ต้องจ่ายเงินมัดจำ (2,000 วอน) ต่อคนสำหรับบัตร LIFT RFID และจะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อคืนบัตร LIFT RFID
 • แสดงบัตรเช่าชุดในร้านเช่าชุดเพื่อรับชุดสำหรับท่าน และเก็บสิ่งของของท่านในล็อคเกอร์ได้ (2,000 วอน)
 • อัตราค่าบริการสำหรับเด็กเท่ากับผู้ใหญ่
 • ออกเดินทาง 4 ท่าน
 • จองก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 • หากต้องการเดินทางในวันอื่น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


 นโยบายการยกเลิก
 • เมื่อคุณได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถทำการยกเลิกใดๆได้ทั้งสิ้น ขอบคุณค่ะ

ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน