แพ็กเกจเที่ยวมาเก๊า เที่ยวบิน+ที่พัก 1 คืน สายการบินไทย

แพ็กเกจเที่ยวมาเก๊า


 ไฮไลท์
 • โปรโมชั่นสุดคุ้ม ตั๋วเครื่องบินพร้อมห้องพัก กรุงเทพ-ฮ่องกง ไปกลับ รวมภาษีทุกอย่างแล้ว บินหรูกับการบินไทย
 • ฟรี! น้ำหนักโหลด 20 kg.
 • ฟรี! ห้องพักที่มาเก๊า 1 คืน (ลูกค้าสามารถเลือกพักคืนที่ 1 หรือ คืนที่ 2 - พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ท่องเที่ยวไปตามเมืองมาเก๊า (Macau) ซึ่งเต็มไปด้วยสีสันในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครได้เพียงแค่คุณเลือกล่องเรือสุดหรูลำนี้
 • ร่วมชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง วัดอาม่า (A-Ma Temple), สะพานมาเก๊า-ไทปา และมาเก๊า ทาวเวอร์ (Macau Tower)
 • เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ระหว่างที่คุณเดินทางจากเทอร์มินอลท่าเรือเฟอร์รี่ Inner Harbour ไปยังสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
 • สะดวกสบายไปตลอดการเดินทาง พร้อมประทับใจกับบริการจากพนักงานที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษาและมีความเต็มใจในการบริการ
 • ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • แถมฟรี .... !!!!ล่องเรือท่องเที่ยวมาเก๊า (Blue Whale)

 ตัวเลือกแพ็กเกจ
โปรดเลือกวันที่ ตัวเลือกแพ็กเกจ
adult_total
0   0
child_total
0   0
single_total
0   0

 สิ่งที่จะได้รับ
 • คอนเฟิร์มทันที
 • ไม่สามารถยกเลิกได้
 • แสดงเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มา
 • ตั๋วมีระยะเวลาการใช้งาน :1 วัน
 • บัตรแบบไม่ระบุวันที่
 • ใช้เวาเชอร์ได้โดยตรง

 อัตรานี้รวม
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า 1 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับ ชั้นประหยัด
 • รวมบัตรรถข้ามฝั่งจากฮ่องกง - มาเก๊า และ บัตรล่องเรือชมเมืองมาเก๊า

 อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 หมายเหตุ
 • ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง และไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษ
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน