แพ็กเกจทัวร์คลับเมด บาหลี เที่ยวเมืองอูบุด หมู่บ้านคินตามานี 4วัน 3คืน

 ไฮไลท์

แพ็กเกจทัวร์คลับเมดบาหลี อินโดนีเซีย

Trip Highlight
 • พักรีสอร์ทหรูระดับ 4 ดาว ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่อูบุด
 • ห้องพักหรูสุดคลาสสิคติดริมหาดที่ “CLUB MED BALI” รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว
 • พิเศษ! อิ่มอร่อยไม่อั้น อาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารโรงแรม ทั้งวันตลอดการเข้าพัก (All Inclusive)
 • พิเศษ! กิจกรรมบันเทิงสันทนาการโดยทีมงาม G.O. พร้อมโชว์สนุกสนามและประทับใจทุกค่ำคืน
 • ฟรี! สนุกผ่อนคลายกับกิจกรรมต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เก็บทุกความประทับใจได้ทุกวัน อาทิ สระว่ายน้ำ,สปา,เทนนิส , ฟิตเนส และ อื่นๆ อีกมากมาย
 • พิเศษ! ซิตี้ทัวร์บาหลี 1 วันเต็ม

แพลนการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ - บาหลี - อูบุด
วันที่สอง : วัดเบซากิห์ - หมู่บ้านคินตามานี - วัดตัมปะซีริง - วัดถ้ำช้าง - คลับเมด บาหลี
วันที่สาม : อิสระที่คลับเมด บาหลี
วันที่สี่ : คลับเมด - สนามบินบาหลี - กรุงเทพฯ

 อัตราค่าบริการ
รายการ ราคา/ท่าน
(บาท)
31 ส.ค. - 27 ก.ย.62 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 21,400
31 ส.ค. - 27 ก.ย.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 21,400
31 ส.ค. - 27 ก.ย.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 21,400
31 ส.ค. - 27 ก.ย.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 21,400
28 ก.ย. - 04 ต.ค.62 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 24,400
28 ก.ย. - 04 ต.ค.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 24,400
28 ก.ย. - 04 ต.ค.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 24,400
28 ก.ย. - 04 ต.ค.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 24,400
05 ต.ค. - 01 พ.ย.62 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 21,400
05 ต.ค. - 01 พ.ย.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 21,400
05 ต.ค. - 01 พ.ย.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 21,400
05 ต.ค. - 01 พ.ย.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 21,400
02 พ.ย. - 13 ธ.ค.62 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 24,400
02 พ.ย. - 13 ธ.ค.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 24,400
02 พ.ย. - 13 ธ.ค.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 24,400
02 พ.ย. - 13 ธ.ค.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 24,400
14 - 20 ธ.ค.62 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 25,400
14 - 20 ธ.ค.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 25,400
14 - 20 ธ.ค.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 25,400
14 - 20 ธ.ค.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 25,400
21 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 31,400
21 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 31,400
21 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 31,400
21 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 31,400
04 - 17 ม.ค.63 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 25,400
04 - 17 ม.ค.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 25,400
04 - 17 ม.ค.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 25,400
04 - 17 ม.ค.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 25,400
18 - 24 ม.ค.63 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 26,400
18 - 24 ม.ค.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 26,400
18 - 24 ม.ค.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 26,400
18 - 24 ม.ค.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 26,400
25 - 31 ม.ค.63 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 31,400
25 - 31 ม.ค.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 31,400
25 - 31 ม.ค.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 31,400
25 - 31 ม.ค.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 31,400
01 - 07 ก.พ.63 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 26,400
01 - 07 ก.พ.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 26,400
01 - 07 ก.พ.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 26,400
01 - 07 ก.พ.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 26,400
08 - 14 ก.พ.63 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 25,400
08 - 14 ก.พ.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 25,400
08 - 14 ก.พ.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 25,400
08 - 14 ก.พ.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 25,400
15 ธ.ค.62 - 03 เม.ย.63 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 24,400
15 ธ.ค.62 - 03 เม.ย.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 24,400
15 ธ.ค.62 - 03 เม.ย.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 24,400
15 ธ.ค.62 - 03 เม.ย.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 24,400
04 - 24 เม.ย.63 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 25,400
04 - 24 เม.ย.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 25,400
04 - 24 เม.ย.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 25,400
04 - 24 เม.ย.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 25,400
25 - 30 เม.ย.63 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 24,400
25 - 30 เม.ย.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 24,400
25 - 30 เม.ย.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 24,400
25 - 30 เม.ย.63 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 24,400
29 มิ.ย. - 05 ก.ค.62 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 24,400
29 มิ.ย. - 05 ก.ค.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 24,400
29 มิ.ย. - 05 ก.ค.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 24,400
29 มิ.ย. - 05 ก.ค.62 เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 24,400

 สิ่งที่จะได้รับ
คอนเฟิร์มทันที
ไม่สามารถยกเลิกได้
แสดงเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มา
ตั๋วมีระยะเวลาการใช้งาน :1 วัน
บัตรแบบไม่ระบุวันที่
ใช้เวาเขอร์ได้โดยตรง

 ข้อมูลที่ควรทราบ
 • คุณจะได้รับการยืนยันการจองจากระบบแอป "ไปเที่ยวด้วยกัน" ในส่วนของ ข้อความ 1 ฉบับ และอีเมล์ยืนยันจากเราอีก 1 ฉบับ
 • หากคุณไม่ได้รับอีเมล์จากเรา ได้โปรดตรวจสอบในโฟอเดอร์จดหมายขยะ ของคุณ
 • เบอร์ติดต่อ สำนักงาน ออฟฟิสในเมืองไทย ได้ที่ 02-184-6990 หรือ Hotline 24 ชั่วโมง : 064-639-1946, 064-639-6426, 097-978-9925

 อัตรานี้รวม
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าชิตี้ทัวร์ 1 วัน เลือกได้ 1 รายการ พร้อมไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ จากสนามบิน - โรงแรม - สนามบิน

 อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วเดี่ยว ราคาขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD. ( 5 USD * 2 วัน = 10 USD ต่อท่าน )

 นโยบายการยกเลิก
 • เมื่อคุณได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถทำการยกเลิกใดๆได้ทั้งสิ้น ขอบคุณค่ะ

ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน