แพ็กเกจชมเกาะนามิ หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนการ์เดน ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม และคังชอนเรลไบค์ จากโซล

โปรแกรม
สถานที่นักพบและกลับ เวลา
เกาะนามิ + สวนการ์เดน ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม ออกเดินทางจากสถานี Hongik Univ. ทางออก 4 07:20 น.
ออกเดินทางจากสถานี Myeongdong ทางออก 2 08:00 น.
ออกเดินทางจากสถานี Dongdaemun History & Culture Park ทางออก 10 08:10 น.
เดินทางถึงสวนการ์เดน ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม 09:30 น.
ออกเดินทางไปยังเกาะนามิ 11:30 น.
เดินทางถึงเกาะนามิ 12:10 น.
เดินทางกลับโซล 16:30 น.
เดินทางถึง Dongdaemun History & Culture Park 18:00 น.
เดินทางถึงสถานี Myeongdong 18:10 น.
เดินทางถึง Hongik Univ. 18:50 น.
[ฤดูหนาว] เกาะนามิ + สวนการ์เด้น ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม (วันที่ 6 ธันวาคม 2019-22 มีนาคม 2020) ออกเดินทางจากสถานี Hongik Univ. ทางออก 4 11:50 น.
ออกเดินทางจากสถานี Myeongdong ทางออก 2 12:30 น.
ออกเดินทางจากสถานี Dongdaemun History & Culture Park ทางออก 10 12:40 น.
เดินทางถึงเกาะนามิ 14:00 น.
ออกเดินทางไปยังสวนการ์เดน ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม 18:00 น.
เดินทางถึงสวนการ์เดน ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม 18:40 น.
เดินทางกลับโซล 20:40 น.
เดินทางถึงสถานี Dongdaemun History & Culture Park 22:00 น.
เดินทางถึงสถานี Myeongdong 22:10 น.
เดินทางถึงสถานี Hongik Univ. .22:40 น.

 ไฮไลท์
 • เกาะนามิ (Nami Island)
 • หมู่บ้านฝรั่งเศส (Petite France)
 • สวนการ์เดน ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม (Garden of Morning Calm)
 • ปั่นจักรยานรางรถไฟที่คังชอนเรลไบค์ (Gangchon Rail Bike)

 แพลนการเดินทาง
 • วันที่ 1 :  เดินทางไปยังเกาะนามิ (Nami Island), หมู่บ้านฝรั่งเศส (Petite France), สวนการ์เดน ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม (Garden of Morning Calm) และสนุกสนานกับการปั่นจักรยานรางรถไฟที่คังชอนเรลไบค์ (Gangchon Rail Bike)

 ตัวเลือกแพ็กเกจ
โปรดเลือกวันที่ ตัวเลือกแพ็กเกจ
adult_total
0   0
child_total
0   0
single_total
0   0

 สิ่งที่จะได้รับ
 • คุณจะได้รับอีเมลยืนยันทันทีหลังจากทำการจอง ในกรณีที่คุณไม่ได้รับอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล

 ข้อมูลที่ควรทราบ
 • คอนเฟิร์มทันที
 • ยกเลิกฟรี (ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง)
 • แสดงเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มา
 • โปรดตรวจสอบหมายเลขทางออกของแพ็กเกจที่คุณเลือก
 • ปรดตรวจสอบเวลานัดพบของแพ็กเกจที่คุณเลือกอีกครั้ง โดยเวลาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับวันที่คุณเข้าร่วมกิจกรรม
 • คุณสามารถใช้เวาเชอร์นี้ได้ในวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น
 • รับที่ สถานี Hongik Univ. ทางออก 4,สถานีรถไฟ Myeongdong ทางออก 2,สถานีรถไฟ Myeongdong ทางออก 3,สถานี Dongdaemun History Culture Park ทางออก 10

 อัตรานี้รวม
 • บัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว
 • ไกด์ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ
 • บริการรถรับส่งแบบไปกลับ

 อัตรานี้ไม่รวม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
 • ประกันภัย
 • กิจกรรมโหนสลิงซิปไวร์ 34,000 วอน (ให้บริการที่เกาะนามิ)
 เกร็ดความรู้
 • โปรดมาถึงสถานที่นัดพบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 นาทีก่อนเวลาใช้บริการที่กำหนด
 • จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หากคุณมาสายและ/หรือไม่ปรากฏตัว เมื่อถึงเวลาเริ่มกิจกรรม
 • หากคุณมาถึงล่วงหน้าก่อนเวลาที่กำหนดไว้ โปรดรอผู้เข้าร่วมทัวร์คนอื่น ๆ บริเวณทางออกของสถานีรถไฟ

 หมายเหตุ
 • ทัวร์นี้จะให้บริการใน วันจันทร์-วันอาทิตย์
 • เด็กที่มีอายุระหว่าง 0-2 ปี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากไม่ต้องการที่นั่งแยกเป็นของตนเอง
 • เด็กอายุ 0-2 ปีต้องนำหนังสือเดินทางมาแสดงเพื่อยืนยันอายุ
 • จำนวนผู้เข้าร่วมทัวร์: สูงสุด 42 คน

 นโยบายการยกเลิก
 • คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณทำการยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันใช้บริการที่คุณเลือกไว้
 • ทัวร์นี้อาจถูกยกเลิกโดยผู้ประกอบการ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน (เช่น สภาพอากาศเลวร้าย) ในกรณีนี้ คุณสามารถเลือกเปลี่ยนวันใช้บริการหรือขอเงินคืนเต็มจำนวนได้


 แผนที่
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน