แพ็กเกจทัวร์กระบี ทัวร์ 7 เกาะ ดำน้ำจุใจ 3วัน 2คืน


 ไฮไลท์
 • เกาะยาวาซั่ม สนุกกับการดำน้ำตื้นและสัตว์ทะเลและปะการังหลากสีสัน
 • เกาะปอดะ เกาะที่มีหาดทรายขาวสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการอาบแดด ว่ายน้ำ ดำน้ำดูปะการังและปลาหลากหลายชนิด
 • เขาตังหมิง สนุกกับการดำน้ำและว่ายน้ำ
 • เกาะไก่ ล่องเรือถ่ายรูปชมเกาะซึ่งมีลักษณะคล้ายหัวไก่ อันเนื่องจากการกัดกร่อนตามกาลเวลา
 • ทะเลแหวก เพลิดเพลินเดินเล่นสันทรายขาวซึ่งจะปรากฏให้เห็นขณะน้ำลด จุดเชื่อมต่อกันของเกาะ 3 เกาะนั่นคือ เกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ
 • หาดถ้ำพระนาง อาหารเย็น อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์บนชายหาด (2) พร้อมชมความงามของพระอาทิตย์ตกดิน
 • เขาเรือบิน สัมผัสประสบการณ์การว่ายน้ำยามกลางคืน ชมมหัศจรรย์แพลงก์ตอนเรืองแสง

 แพลนการเดินทาง
 • วันที่ 1 :  สนามบินกระบี่ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรมที่พัก
 • วันที่ 2 :  ทัวร์ 7 เกาะซันเซ็ต เกาะยาวาซั่ม - เกาะปอดะ - เขาตังหมิง - เกาะไก่ - Unseen Thailand ทะเลแหวก - ชมความงาม ณ หาดถ้ำพระนาง - ชมมหัศจรรย์แพลงก์ตอนเรืองแสง @ เขาเรือบิน - อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ริมหาด
 • วันที่ 3 :  โรงแรมที่พัก - แวะร้านของฝาก - สนามบินกระบี่

 ตัวเลือกแพ็กเกจ
โปรดเลือกวันที่ ตัวเลือกแพ็กเกจ
Grand Deluxe Room (2-3 ท่าน)
adult_total
0   0
child_total
0   0
single_total
0   0

 อัตรานี้รวม
 • โรงแรมที่พัก - แวะร้านของฝาก – สนามบินกระบี่
 • รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ ( รับ - ส่ง สนามบิน / โรงแรม )
 • ทัวร์วันที่ 2 ทัวร์ทะเลกระบี่ 7 เกาะซันเซ็ต ดูแพลงก์ตอน รวมอาหารเย็นบุฟเฟ่ต์ริมหาด น้ำดื่ม ผลไม้ ไกด์ท้องถิ่น อุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ ค่าธรรมเนียมอุทยาน รถรับ-ส่งจากโรงแรม ท่าเรือ
 • เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการพักผ่อนในกระบี่
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง และระหว่างการทำกิจกรรมเดย์ทัวร์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 อัตรานี้ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - กระบี่ -กรุงเทพฯ
 • ค่าอาหารมื้ออิสระ (ตามโปรแกรมทัวร์ )
 • ค่าทิปคนขับรถ พนักงานบริการ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้)
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติกรณีชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาทต่อคน เด็ก 200 บาทต่อคน โปรดชำระ ณ จุดเช็คอิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน