แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต ป่าตอง 3 วัน 2 คืน


 ไฮไลท์
 • ถ่ายรูปชิคๆ ที่ ทรีมังกี้ คาเฟ่สวยๆ กลางป่า
 • ยืนสวยๆในดงบัวที่
 • ชมวิวพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ
 • นมัสการหลวงพ่อแช่ม ณ วัดฉลอง
 • ถ่ายรูปกับตึกสวยๆ ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
 • ชมสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล ที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
 • ช็อปปิ้งยามเย็น ณ ตลาดนัดชิลวา
 • พักโรงแรมอมารี ภูเก็ต ป่าตอง ระดับ 5ดาว 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • คนขับพร้อมรถตู้
 • 2 ท่านสามารถเดินทางได้เลย
 • แถมฟรี!! ประกันคุ้มครองโควิด-19

 แพลนการเดินทาง
 • วันที่ 1 :  สนามบินภูเก็ต - ทรีมังกี้คาเฟ่ (Tree monkeys) - วัดฉลอง - ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ
 • วันที่ 2 :  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต - คาเฟ่ Ma Doo Bua Cafe - ตลาดนัดชิลวา
 • วันที่ 3 :  ชมพระใหญ่เขานาคเกิด - เขารัง - เมืองเก่าภูเก็ต - ช้อปปิ้งสินค้า OTOP - ของฝากของชาวภูเก็ต – สนามบินภูเก็ต – กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกแพ็กเกจ
โปรดเลือกวันที่ ตัวเลือกแพ็กเกจ
adult_total
0   0
child_total
0   0
single_total
0   0

 อัตรานี้รวม
 • คนขับพร้อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • ค่าที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง + พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

 อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน