แพ็กเกจทัวร์เชียงใหม่ แอ่วเชียงใหม่ ฮิโนกิแลนด์ 3วัน 2คืน


 ไฮไลท์
 • Slow life @ สเตย์ ไวล์ด & คาเฟ่ ที่พักท่ามกลางธรรมชาติ 1 คืน
 • แถมฟรี!! สนุกสนานกับการล่องแก่ง
 • สัมผัสบรรยาศเหมือนอยู่ยุโรป กับแลนด์มาร์คดัง
 • ไปย้อนรอยญี่ปุ่นที่
 • ชมความงดงามของ
 • ทำกิจกรรมสนุกสนาน โป่งแยงจังเกิ้ล โคสเตอร์และซิปไลน์
 • คนขับพร้อมรถตู้ ดูแลท่านตลอดทั้งทริป

 แพลนการเดินทาง
 • วันที่ 1 :  สนามบินเชียงใหม่ - อาณาจักรฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) - ขอพรวัดบ้านเด่น พาท่านไปสัมผัสชีวิต Slow life @ Stay Wild & Cafe อ.แม่แตง
 • วันที่ 2 :  ชมความงดงามแดนเทวดา อ. แม่แตง – โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ล โคสเตอร์ - ชมทุ่งดอกไม้ และ ทะเลสาป @ ม่อนจ๊อด (MON JODD) ช้อปปิ้งถนนคนเดินวัวลาย ( มีทุกวันเสาร์ ) - เข้าที่พัก
 • วันที่ 3 :  ถ่ายรูปชิคๆ กับประตูท่าแพ –วัดหลวงพ่อทันใจ - พระธาตุดอยสุเทพ สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกแพ็กเกจ
โปรดเลือกวันที่ ตัวเลือกแพ็กเกจ
adult_total
0   0
child_total
0   0
single_total
0   0

 อัตรานี้รวม
 • คนขับพร้อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • ค่าที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง + พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

 อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน