เเพกเกจเกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบังชมปะการังสวยงาม 3 วัน 2 คืน


 ไฮไลท์
 • เที่ยวร่องน้ำจาบัง เป็นจุดที่มีปะการังอ่อนสวยงามหลากหลายสีที่ความลึกประมาณ 16 เมตร
 • เที่ยวเกาะหินงาม เยี่ยมชมความลึกลับแปลกประหลาดที่สวยงามของหินสีดำหลากหลาย ขนาดจำนวนมากที่เรียงรายไปตามหาด
 • เที่ยวเกาะราวี พักรับประทานอาหารแบบผ่อนคลาย พร้อมกับดำน้ำตื้นและสนุกสนานกับ ชายหาดขาวที่ละเอียดและสวยงามของเกาะราวี
 • เที่ยวเกาะอาดัง ดำน้ำตื้นและดื่มด่ากับหาดทรายสีขาวที่หน้าหาดของเกาะ หรือจะเลือกไป เดินชมป่าอันสมบูรณ์ก็ได้
 • เลือกวันเดินทางเองได้

 แพลนการเดินทาง
 • วันที่ 1 :  รับที่สนามบิน – เกาะไข่ – เกาะตะรุเตา ออกเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
 • วันที่ 2 :  โปรแกรมดำน้ำรอบเกาะหลีเป๊ะ (แบบจอยทริป)
 • วันที่ 3 :  เกาะหลีเป๊ะ – สนามบินหาดใหญ่

 ตัวเลือกแพ็กเกจ
โปรดเลือกวันที่ ตัวเลือกแพ็กเกจ
adult_total
0   0
child_total
0   0
single_total
0   0

 สิ่งที่จะได้รับ
 • ยืนยันการจองภายใน 24 ชม.
 • สามารถยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • แสดงเวาเชอร์บนมือถือให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลย
 • ทีมงานพูดภาษาไทย
 • เวลาดำน้ำต้องไปจอยกับกรุ๊ปอื่น
 • พนักงานจะโทรหาลูกค้าเพื่อนัดจุดนัดพบ

 อัตรานี้รวม
 • ที่พัก พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ( ตามที่ประเภทห้องและรีสอร์ทที่ท่านเลือก)
 • รถรับส่ง สนามบินหาดใหญ่ หรือตัวเมืองหาดใหญ่ ไป-กลับ
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในวันทัวร์ดำน้ำ
 • เรือสปีดโบ๊ท ข้ามเกาะ ท่าเรือปากบารา -เกาะหลีเป๊ะ ไป-กลับ
 • ดำน้ำ โซนตะวันออก เรือหางยาวแบบจอยทริป เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ

 อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าประกันภัย ท่านละ 160 บาท ชำระ ที่ท่าเรือปากบารา วันที่เดินทางถึง
 • ไม่รวมค่าทริปคนขับ และคนรถ

 หมายเหตุ
 • เงื่อนไขในการจอง (กรุณาอ่านให้ละเอียด)
 • กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 • ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 • กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 นโยบายการยกเลิก
 • เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน