เเพ็คเกจเกาะกูด ดูปะกาลัง ตกหมึก คลองมาด โฮสเทล 3วัน 2คืน


 ไฮไลท์
 • ชมทัศนียภาพหมู่เกาะน้อยใหญ่ของท้องทะเลตราด
 • อิสระเล่นน้ำที่หาดสาธารณะบริเวณชายหาด
 • ถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดิน ปลายสะพาน สวยงาม
 • อิสระตกหมึก ตกปลาปลายสะพานหรือ หน้าบ้านได้ตามสะดวก

 แพลนการเดินทาง
 • วันที่ 1 :  ท่าเรือ-เกาะกูด-อิสระเล่นน้ำ-อิสระตกหมึก ตกปลาปลายสะพาน
 • วันที่ 2 :  กิจกรรม ดูปะการัง หมู่เกาะ เกาะแรด และตกหมึก
 • วันที่ 3 :  ท่าเรืออ่าวสลัด-ท่าเรือ แหลมศอก

 ตัวเลือกแพ็กเกจ
โปรดเลือกวันที่ ตัวเลือกแพ็กเกจ
adult_total
0   0
child_total
0   0
single_total
0   0

 สิ่งที่จะได้รับ
 • ยืนยันการจองภายใน 24 ชม.
 • สามารถยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • แสดงเวาเชอร์บนมือถือให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลย
 • ทีมงานพูดภาษาไทย
 • เวลาดำน้ำต้องไปจอยกับกรุ๊ปอื่น
 • พนักงานจะโทรหาลูกค้าเพื่อนัดจุดนัดพบ

 อัตรานี้รวม
 • เรือเฟอร์รี่ไป-กลับ
 • ที่พัก 2 ท่าน ( 2คืน) พักเป็นโฮสเทล มีกาแฟสด เครื่องดื่มขาย เป็นห้องแอร์ทุกห้อง ห้องน้ำห้องน้ำในตัว มีผ้าเช็ดตัว น้ำดื่มฟรี 2 ขวด แต่ไม่มีทีวี ไดร์เป่าผม ลูกค้าที่ต้องการตกปลาตกหมึกที่หน้าบ้านพักหรือปลายสะพานต้องเตรียมคันเบ็ดมาเอง
 • อาหาร 3 มื้อ
 • ประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000บาท บาดเจ็บ 500,000บาท
 • รวมทริปดำน้ำ ตกหมึก เกาะแรด ในกรณีมีคลื่นลม อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับสภาพอากาศ ในกรณีไปทริปที่เกาะแรด ทางเรือมีคันเบ็ดบริการให้พร้อม ทานซาชิมิหมึกสดๆ ในกรณีตกได้ ทำให้บนเรือค่ะ

 อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าอ่าหารนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่ตามความพึงพอใจ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีออกใบกำกับภาษี) และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าเดินทางมายังท่าเรือเกาะกูดเอกเพรส

 นโยบายการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน