ทัวร์อเมริกา ลอสแองเจลลิส ลาสเวกัส แกรนด์แคนย่อน ซานฟรานซิสโก 9 วัน 7 คืน


3,396 Views

ทัวร์อเมริกา ลอสแองเจลลิส ลาสเวกัส แกรนด์แคนย่อน ซานฟรานซิสโก 9 วัน 7 คืน
ไปเที่ยวด้วยกัน ขอนำเสนอ ทัวร์อเมริกา ราคาถูก เที่ยวอเมริกา ราคาประหยัด เที่ยวอเมริกาข้ามปี เริ่มจากเดือน เดือน มีนาคม - กุมภาพันธ์ เที่ยวอเมริกา พาท่านเที่ยวลอสแองเจลลิส ชมแกรนด์แคนย่อน เยี่ยมชมเฮิร์สคาสเซิล ปราสาทแห่งเดียวที่พบบนดินแดนอเมริกา  เยี่ยมชมความสวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก สนุกสนานที่ดิสนีย์แลนด์
รหัสทัวร์:
US_CX00008
ประเทศ:
ทัวร์อเมริกา
สายการบิน:
Cathay Pacific
฿68,990
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป:CX 882 - ขากลับ:CX 705

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน
booking 16 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 61 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 17 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 61 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 18 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 61 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 19 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 61 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 20 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 61 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 21 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 61 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 22 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 61 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 23 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 24 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 25 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 26 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 27 ธ.ค. - 05 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 28 ธ.ค. - 06 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 29 ธ.ค. - 07 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 30 ธ.ค. - 08 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 31 ธ.ค. - 09 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 01 ม.ค. - 10 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 02 ม.ค. - 11 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 03 ม.ค. - 12 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 04 ม.ค. - 13 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 05 ม.ค. - 14 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 06 ม.ค. - 15 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 07 ม.ค. - 16 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 08 ม.ค. - 17 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 09 ม.ค. - 18 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 10 ม.ค. - 19 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 11 ม.ค. - 20 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 12 ม.ค. - 21 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 13 ม.ค. - 22 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 14 ม.ค. - 23 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 15 ม.ค. - 24 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 16 ม.ค. - 25 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 17 ม.ค. - 26 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 18 ม.ค. - 27 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 19 ม.ค. - 28 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 20 ม.ค. - 29 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 21 ม.ค. - 30 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 22 ม.ค. - 31 ม.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 23 ม.ค. - 01 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 24 ม.ค. - 02 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 25 ม.ค. - 03 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 26 ม.ค. - 04 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 27 ม.ค. - 05 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 28 ม.ค. - 06 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 29 ม.ค. - 07 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 30 ม.ค. - 08 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 31 ม.ค. - 09 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 01 ก.พ. - 10 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 02 ก.พ. - 11 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 03 ก.พ. - 12 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 04 ก.พ. - 13 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 05 ก.พ. - 14 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 06 ก.พ. - 15 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 07 ก.พ. - 16 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 08 ก.พ. - 17 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 09 ก.พ. - 18 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 10 ก.พ. - 19 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 11 ก.พ. - 20 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 12 ก.พ. - 21 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 13 ก.พ. - 22 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 14 ก.พ. - 23 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 15 ก.พ. - 24 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 16 ก.พ. - 25 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 17 ก.พ. - 26 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 18 ก.พ. - 27 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 19 ก.พ. - 28 ก.พ. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 20 ก.พ. - 01 มี.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 21 ก.พ. - 02 มี.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 22 ก.พ. - 03 มี.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 23 ก.พ. - 04 มี.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 24 ก.พ. - 05 มี.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 25 ก.พ. - 06 มี.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 26 ก.พ. - 07 มี.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 27 ก.พ. - 08 มี.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific
booking 28 ก.พ. - 09 มี.ค. 62 68,990 68,990 68,990 0 14,500 Cathay Pacific

เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อเมริกา

ลอสแองเจลลิส
เวลา

รายการท่องเที่ยว

--- เดินทางถึงสนามบินลอสแองเจลลิส โดยสายการบิน CX 882 เวลา 14.50 น.ไกด์รอรับท่านที่สนามบินหลังจากที่ท่านรับกระเป๋าแล้ว จากนั้นเดินทางไปยังโรงแรมเพื่อเช็คอิน
  Hotel: La Quinta Suite or similar
ลอสแองเจลลิส – ลาสเวกัส
เวลา

รายการท่องเที่ยว

--- เดินทางจากลอสแองเจลลิส แวะพักที่เอาท์เล็ตระหว่างทาง ลาสเวกัสเมืองหลวงแห่งการเสี่ยงโชคของโลก เยี่ยมชมโรงแรมชื่อดัง เช่น นิวยอร์ก นิวยอร์ก, เทรเชอร์ ไอส์แลนด์, มิราจ และอื่นๆ ท่านสามารถสนุกสนานไปกับชีวิตยามค่ำคืนหรือดูโชว์ต่างๆ
  Hotel: Excalibur Hotel or similar
ลาสเวกัส – แกรนด์แคนย่อน – ลาสเวกัส (เลือกซื้อทัวร์เสริม)
เวลา

รายการท่องเที่ยว

--- เยี่ยมชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ซึ่งมีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นเดินทางกลับลาสเวกัสในตอนเย็น ช่วงกลางคืนท่านสามารถที่จะเดินช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังต่างๆ ทั้งสองฝั่งถนนสตริป หรืออาจจะออกไปเสี่ยงโชคที่คาสิโนต่างๆ
Plan A: South Canyon Tour ค่าเข้าอุทยานฯ ท่านละ $50 (จ่ายกับหัวหน้าทัวร์)
Plan B: West Canyon Tour ค่าเข้าอุทยานฯ และอาหารกลางวัน ท่านละ $90 (จ่ายกับหัวหน้าทัวร์)
   - West Canyon Skywalk จ่ายเพิ่มท่านละ $30
   - West Canyon Helicopter จ่ายเพิ่มท่านละ $220
Plan C: Lower Antelope Tour ค่าเข้าอุทยานฯ ท่านละ $134 ขึ้นไป (จ่ายกับหัวหน้าทัวร์)
** กรณีผู้เดินทางต้องการที่จะเที่ยวอยู่ในเมืองลาสเวกัส จะต้องจ่ายค่าบริการท่านละ $30 **
  Hotel: Excalibur Hotel or similar
ลาสเวกัส – ลอสแองเจลลิส
เวลา

รายการท่องเที่ยว

--- ช่วงเช้าออกเดินทางจากลาสเวกัสกลับสู่ลอสแองเจลลิส ระหว่างทางแวะเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลตและสวนกระบองเพชร แวะช้อปปิ้งที่เลนวู้ด เอาท์เล็ตซึ่งท่านสามารถซื้อสินค้าชั้นนำในราคาถูกที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เดินทางถึงลอสแองเจลลิสในตอนเย็น
  Hotel: La Quinta Suite or similar
ลอสแองเจลลิส – โซลแวง – เฮิร์สคาสเซิล – ซานโฮเซ่
เวลา

รายการท่องเที่ยว

--- ออกจากมอนเทอเร่ย์ ปาร์คในตอนเช้าพร้อมชมความงามระหว่างทาง ใช้เส้นทางด่วนแปซิฟิก โค้ส ไปยังโซลแวง เมืองที่มีความคล้ายคลึงกับเมืองเดนิสในเดนมาร์ก จากนั้นมุ่งขึ้นเหนือไปเยี่ยมชมเฮิร์สคาสเซิล ปราสาทแห่งเดียวที่พบบนดินแดนอเมริกา
  Hotel: Double Tree / Crown Plaza Silicon Valley or similar
ซานฟรานซิสโก – โมเดสโต้
เวลา

รายการท่องเที่ยว

--- ในช่วงเช้า เยี่ยมชมความสวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก อาทิ สะพานโกลเด้นเกท, ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ, สะพานโอ๊คแลนด์, ไชน่าทาวน์และเทรเชอร์ ไอส์แลนด์
  Hotel: Best Western Hotel or similar
ซานฟรานซิสโก – อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ – ลอสแองเจลลิส
เวลา

รายการท่องเที่ยว

--- ช่วงเช้า นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ ระหว่างทางผ่านไร่องุ่น, สวนดอกกล้วยไม้ และฟาร์มต่าง ๆ ของเกษตรกรในแคลิฟอร์เนีย เที่ยวชมความสวยงามของอุทยานโยเซมิติจนกระทั่งได้เวลาสมควร จากนั้นกเดินทางสู่ลอสแองเจลลิสในตอนเย็น
  Hotel: La Quinta Suite or similar
ดิสนีย์แลนด์ – เดินทางกลับ หรือ
เวลา

รายการท่องเที่ยว

--- เริ่มทัวร์ดิสนีย์แลนด์ สถานที่ๆทำให้คุณมีความสุขที่สุดในโลก ด้วยความสนุกไม่รู้จบสำหรับครอบครัว ท่านสามารถพบปราสาทเจ้าหญิงนิทรา, แมนชั่นผีสิง, เครื่องเล่น 3มิติ, ผจญภัยไปกับอินเดียน่า โจนส์ จากนั้นเดินทางกลับไปเมืองลอสแองเจลลิสในตอนเย็นเพื่อเดินทางสู่สนามบินลอสแองเจลลิส เดินทางกลับโดยสายการบิน CX 881 เวลา 00.55 น.
  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – เดินทางกลับ
  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โต มโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง, จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการ ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวูดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย SIMPSON, JURASSIC PARK, TERMINATOR-3 หรือตื่นตากับ 3 D ที่ให้ความรู้สึกสมจริงเหมือนกับท่านได้เข้าไปอยู่ในภาพยนตร์ด้วย กับเครื่องเล่น TRANSFORMERหรือชมการแสดงสุดยอดทางเทคนิค UNDER WATER WORLD และพบกับโชว์ล่าสุดของที่นี่ นั่นคือ FAST AND FURIOUS สำหรับสาวก แฮรี่ พอตเตอร์ ห้ามพลาดเด็ดขาด พบกับโซนใหม่ล่าสุด THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER จากนั้นเดินทางกลับไปเมืองลอสแองเจลลิสในตอนเย็นเพื่อเดินทางสู่สนามบินลอสแองเจลลิส เดินทางกลับ
  โดยสายการบิน CX 881 เวลา 00.55 น.
ลอสแองเจลลิส – ฮ่องกง
เวลา

รายการท่องเที่ยว

--- **บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล**
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
เวลา

รายการท่องเที่ยว

--- แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง พร้อมออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CX 705 เวลา 08.00 น. ถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 10.05 น.
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
 02-184-6990

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
064-639-1946
064-639-6426
065-639-5493
Hotline :
064-491-9639
Facebook :
Line :
Email :
paiteawduaykan@gmail.com

ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน