ทัวร์อิตาลีใต้ เทศกาลปีใหม่ โรม ปอมเปอี ถ้ำบลูกร็อตโต้ 9วัน 6คืน บินการบินไทย (TG)


131 Views

ทัวร์อิตาลีใต้ เทศกาลปีใหม่ โรม ปอมเปอี ถ้ำบลูกร็อตโต้ 9วัน 6คืน บินการบินไทย (TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991
เดินทางข้ามขอบฟ้าสู่ประเทศอิตาลี ประทับใจกับดินแดนอันยิ่งใหญ่และเคยรุ่งเรืองมาในอดีตกับจักรวรรดิ์โรมันอันแสนศักดิ์สิทธิ์บนคาบสมุทรอิตาลี พบกับวัฒนธรรม, ศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันงดงามต่างๆ มากมายหลายแห่ง และยังเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสตศาสนาโลกแห่งนครวาติกันกับเมืองต่าง ๆ  โรมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เนเปิ้ลหรือนาโปลี  เมืองท่าที่สำคัญทางตอนใต้ของอิตาลี คาปรี เกาะที่มีชื่อเสียงเกาะหนึ่งของอิตาลี  เวนิส ปิซ่า ฟลอเร้นซ์เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอแนสซองส์ มิลานเมืองใหญ่และมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลี
รหัสทัวร์:
IT_TG00010
ประเทศ:
ทัวร์อิตาลี
สายการบิน:
Thai Airways
฿83,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: TG944 - ขากลับ : TG941
  • น้ำหนัก 30 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว
เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อิตาลี

กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
21.00 น.
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย ROW D เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
กรุงเทพฯ-โรม-ปอมเปอี-เนเปิ้ล
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.01 น.
นำท่านออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 เที่ยวบินที่ BR061
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปอมเปอี Pompei เมืองเก่าแก่ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 550 ปีก่อนคริสต์ศักราช จนกระทั่ง 80 ปีก่อนคริสต์ศักราช ปอมเปอีได้เป็นเมืองของอาณาจักรโรมัน ชาวโรมันผู้มั่งคั่งพากันสร้างบ้านพักตากอากาศตามชายฝั่งทะเลของปอมเปอีและบริเวณลาดเขาของภูเขาไฟวิสุเวียส ไม่นานปอมเปอีก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้าอันมั่งคั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านชมซากเมืองเก่าปอมเปอี ที่ได้ถูกลาวาของภูเขาไฟวิสุเวียสถล่มทับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.79 ชมร้านค้า ตลาด ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ วิหารเทพอพอลโล่ จัตุรัสกลางเมือง และซ่องโสเภณี รวมถึงซากศพที่ถูกเถ้าถ่านของภูเขาไฟวิสุเวียสทับถม ที่ยังคงสภาพเป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้ด้วยการนำปูนพลาสเตอร์ฉีดเข้าไปในซากศพนั้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคทางตอนใต้ของคาบสมุทรอิตาลีอันมีเสน่ห์เรื่องทัศนียภาพ พืชผลท้องถิ่น และอาหารพื้นเมืองรสจัดจ้าน สู่ เมืองเนเปิ้ล หรือในภาษาอิตาเลี่ยนเรียกว่า นาโปลี Naples / Napoli เมืองหลวงของแคว้นกัมปาเนีย และเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางตอนใต้ของอิตาลี เมืองเนเปิ้ลหรือนาโปลี เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ และเป็นเมืองใหญ่และมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของอิตาลีตอนใต้ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมอ่าวนาโปลี โดยเป็นพื้นที่บริเวณกึ่งกลางระหว่าง ภูเขาไฟวิสุเวียส และภูเขาไฟกัมปีเฟลเกรย์ ถือว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเเละมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์มากมาย ทั้งทางด้านศิลปะ เเละวัฒนธรรมจนได้รับการขึ้นเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 เเละที่สำคัญก็คือที่เมืองเเห่งนี้เป็นเเห่งเเรกที่เริ่มทำพิซซ่ามารับประทานกัน จึงนับได้ว่าเป็นเมืองต้นตำรับของพิซซ่าอย่างเเท้จริง เเละเป็นเมนูหลักที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาลองลิ้มชิมรสชาดกันอย่างมาก เรียกว่าหากมาเที่ยวเนเปิลส์ ต้องไม่พลาดสั่งพิซซ่ามาลองชิม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านเดินเล่นชมเมืองบริเวณจัตุรัสการิบัลดี Piazza Garibaldi ถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์จูเซปเป การิบัลดี วีรบุรุษในช่วงของการรวมชาติอิตาลี ซึ่งตั้งอยู่ปลายจัตุรัสและชื่อปิอัซซ่านี้ถูกตั้งขึ้นเพื้อเป็นเกียรติแก่เหล่าวีรบุรุษนี้ และเดินชมเขตเมืองเก่า Centro Storico เขตเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในเเบบอาร์ตนูโว เเละมีโบสถ์ที่มีความสวยงามด้วยศิลปะเชิงศาสนา โดยมีถนนที่ปูด้วยกรวดที่มีความเก่าเเก่สวยงามเป็นอย่างมาก และส่วนของอุโมงค์กรีกโบราณที่ต่ำลงไปประมาณ 30 เมตร พร้อมถ่ายรูปไปกับสถาปัตยกรรมดงามของโบสถ์แคปเพลลา ซานเซเวโร่ Capella Sansevero และประติมากรรมอันงดงามของโบสถ์เกสุนูโอโว่ Gesu Nuovo และถ่ายรูปกับภายนอกของพระราชวังเนเปิ้ลและปราสาทเดลโดโว่ Castel dell’Ovo
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนูพิซซ่าแฮมสเต็กสูตรอิตาลี
ที่พัก
โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เนเปิ้ล-เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต- กรุงโรม
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่าน โดยสารเรือเจทฟอยล์สู่ เกาะสวรรค์คาปรี Capri เป็นเกาะในทะเลติร์เรเนียน ทางทิศใต้ของอ่าวเนเปิลส์ ในแคว้นกัมปาเนีย ประเทศอิตาลี เมืองหลักชื่อคาปรีซึ่งมีชื่อเดียวกับเกาะซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมมาแต่สมัยโบราณ ในระหว่างสงครามนโปเลียน ถูกอังกฤษและฝรั่งเศสผลัดกันเข้ายึดครอง และกลับคืนเป็นของอิตาลีในปี ค.ศ. 1813 นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นเรือเล็ก เพื่อเดินทางไปชม ถ้ำบลูกร็อตโต ซึ่งอยู่ตอนเหนือของเกาะ ปากถ้ำมีรูปร่างคล้ายรูกุญแจ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้ำ ส่วนที่อยู่เหนือน้ำจะสูงกว่าผิวน้ำเพียง 4 ฟุตเท่านั้น ซึ่งเรือเล็กจะเข้าไปในถ้ำได้เฉพาะเวลาน้ำทะเลลด แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านน้ำเข้ามาจากปากถ้ำ จะทำให้น้ำในถ้ำมีสีฟ้าแปลกตาจึงได้ชื่อว่า บลูกรอตโต้ หมายเหตุ การเข้าชมชมถ้ำ Blue Grotto ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และระดับน้ำทะเลในวันนั้นๆ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นำท่านโดยสารเรือเดินทางกลับสู่เมืองเนเปิ้ล จากนั้นนำท่านเดินทางต่อกลับสู่ กรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชมกรุงโรม ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ โรมเป็นมหานครที่มีสีสันเฉพาะตัว ชมและถ่ายรูปภายนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน ก่อนนำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain ให้เวลาท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก รวมถึงผ่านชมประตูชัยแห่งคอนสแตนติน Arch of Constantine โดยสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็นซุ้มประตูที่ใหญ่ที่สุดของโรมันมีความสูงถึง 21 เมตร, อนุเสาวรีย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอ็ล หรือ Altare Della Patria อนุเสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติของวิกเตอร์เอ็มมานูเอ็ล พระราชาองค์แรกของอิตาลี ที่มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และที่นี่ยังเป็นอนุสรณ์ทหารที่กล้าหาญเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย, Circus Maximus สนามแข่งกีฬากลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของโรมันโบราณ ได้รับการสร้างขึ้นในสมัยจูเลียสซีซาร์ และมีการปรับปรุงบูรณะเรื่องยจนถึงสมัยพระจักรพรรดิ์ออกุสตุสและมีการบูรณะอย่างสวยงามในสมัยพระจักรพรรดิ์เวสปาซิอานุส จนเสร็จสมบูรณ์มีความยาว 2,0.7 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ กว่า 150,000 คน และยังมีการสร้างวิหารใต้ดินเพื่อบูชาเทพีเวสตา ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นานถึง 6 วัน 6 คืน จนปัจจุบันเหลืองเพียงซากปรักหักพังและสนามหญ้าขนาดใหญ่และมีการจัดเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางของกรุงโรม, จัตุรัสนาโวนา หรือ Piazza Navona จัตุรัสแห่งหนึ่งในกรุงโรมซึ่งเคยเป็นสนามกีฬาโรมันโบราณในคริสต์ศตวรรษที่ 1 ชาวโรมันโบราณต่างจะเดินทางมาชมกีฬาที่จัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งนี้ ปัจจุบันเป็นจัตุรัสที่เป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวมากมายและใกล้กันยังเป็นน้ำพุสี่แม่น้ำหรือ Fountain of the Four Rivers ซึ่งได้รับการออกแบบโดยชาวอิตาเลียนในปี ค.ศ.1651 ระลึกถึงความเป็นครอบครัวที่มีนกพิราบและผลมะกอกเป็นสัญลักษณ์และยังสะท้อนถึงแนวคิดทางศาสนาที่มีพระสันตปาปาเป็นประมุข แผ่ขยายแนวคิดนี้ออกไปโดยทั่วกันและระลึกถึงแม่น้ำ 4 สายหลักของโลกคือแม่น้ำไนล์รูปถึงเสาโอเบลิสก์แทนทวีปแอฟริกา, แม่น้ำดานูบแทนทวีปยุโรป, แม่น้ำคงคาแทนทวีปเอเซียและแม่น้ำเดอลาพลาเป็นตัวแทนของทวีปอเมริกา หากมีเวลานำท่านเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม อาทิ Rimowa, Michael Kors, Gucci, Tag Heuer, Armani, Bally, Gabs, Bvlgari, Mido, Longchamp, Rado, Ferragamo เป็นต้น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก
โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
โรม-ฟลอเร้นซ์-พราโต้
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่ตั้งของมหาวิหารเซ้นปีเตอร์ นำท่านชมภายในของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาติกัน ที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และยังได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ชมรูปปั้นและจิตรกรรมอันล้ำค่าโดยฝีมือของจิตรกรเอกชื่อดังก้องโลก ชมรูปแกะสลักปิเอต้าที่พระแม่ประคองร่างพระเยซูหลังปลดลงจากไม้กางเขนผลงานชิ้นเอกของไมเคิล แองเจลโล หรือเสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นีนี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศอิตาลี ให้ท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสหน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสำคัญๆ ของคาทอลิค
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ Florence นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) นำท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่า ของฟลอเร้นซ์ ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เดินชมความสวยงามบริเวณ จัตุรัสดูโอโม ทีตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ชมจัตุรัสซิกนอเรีย, สะพานเก่าเวคคิโอ ที่ทอดข้ามแม่น้ำอาร์โน ซึ่งอดีตเป็นแหล่งขายทองคำที่เก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุรักษ์ บรรยากาศแบบดั่งเดิมไว้ได้อย่างดี ชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแม่น้ำอาร์โน ไหลผ่านนครที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่นชม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองพราโต้ Prato (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งในแคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 768 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ในแคว้นทัสคานี และใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเร้นซ์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก
โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
พราโต้- ปิซ่า- เวนิส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า Pisa (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี และเป็นเมืองหลักสำคัญในเขตแคว้นทัสคานี และได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 นำท่าน ชมเมืองปิซ่า อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า นำท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมือง แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกและการตกของวัตถุด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวนิส Venice Mestre เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก
โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เวนิส-มิลาน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งที่ศูนย์กลางอยู่ที่ จัตุรัสเซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอื้นที่เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คที่งดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้านชิ้น เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโตที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส นำท่านถ่ายรูปกับพระราชวังดอจส์ Doge's Palace พระราชวังดอจส์ เป็นที่ทำการของรัฐบาลเวนิสและที่พำนักของผู้ดำรง ตำแหน่งเจ้าเมืองในอดีต ตัวอาคารกะทัดรัดในแบบโกธิค เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแล้ว เมื่อสมัยเวนิสยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ซึ่งเคยร่ำรวยและมีอำนาจมหาศาลและเคยส่งให้มาร์โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน อิสระให้ท่านชมและเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่ออาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวัล ท่านอาจใช้เวลานั่งจิบกาแฟตามร้านกาแฟ ที่ตั้งอยู่รอบจัตุรัสเซนต์มาร์ค เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมืองลิ้มรสกับสปาเก็ตตี้หมึกดำสไตล์อิตาเลี่ยน
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองมิลาน เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปารีส ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก
โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มิลาน-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางไปชม ปราสาทฟอร์ซ่า หรือ Sforzesco Castle ได้รับการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 15 โดยฟรันเชสโกสฟอร์ซา ดยุคแห่งมิลาน ต่อมาได้มีการบูณะและขยายใหญ่ขึ้นในช่วงยุคศตวรรษที่ 19 และ 17 และยังเป็นที่ตั้งของป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดแหน่งหนึ่งในยุโรป จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซ้นต์แอมโบรจิโอ หรือ Basilica of Sant’Ambrogio หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าที่สุดในเมืองมิลาน ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักบุญแอมบรอสแห่งมิลาน ตัวอาคารแสดงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานและศิลปะอันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา เป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมแบบโรมันในยุคลอมบาร์ด โดยจะเห็นได้จากหอระฆัง 2 หลังที่เก่าแก่ที่สุด และต่อมาได้มีการบูรณะอาคารอย่างหนักปัจจุบันประกอบไปด้วยอาคาร 3 ชั้น ด้านข้างประกอบไปด้วยงานศิลปะสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ หลังคาตกแต่งด้วยงานปูนปั้นและแท่นบูชาทองคำ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย
นำท่านชมจัตุรัสสกาล่าและรูปปั้นดาวินชี และให้ท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปั้นนับกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มีลานกว้างด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้าคือสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลี มากว่า 100 ปี พร้อมถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาร์วินชี จิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า จากนั้นมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่แกลเลอรี่นี้กับหลากหลายแบรนด์ชั้นนำมากมาย (ร้านค้าอาจปิดบางส่วนเนื่องในวันสิ้นปี)
ค่ำ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
ที่พัก
โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มิลาน-สนามบินมาร์เพ็นซ่า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเช็คเอ๊าที่พัก แล้วเดินทางสู่สนามบินเลโอนาร์โด ดาวินชี กรุงโรม เผื่อเวลาให้ท่านสำหรับการทำคืนภาษี
13.05 น.
นำท่านออกเดินทางจากสนามบินมาร์เพนซ่า เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941
กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.55 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ.. 
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
 02-184-6990

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
064-639-1946
064-639-6426
065-639-5493
Hotline :
064-491-9639
Facebook :
Line :
Email :
paiteawduaykan@gmail.com

ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน