แพ็คเกจทัวร์ลาว พักสันติรีสอร์ท แอนด์สปา ตุลาคม 3วัน 2คืน บิน(QV)

4,156
แพ็คเกจทัวร์ลาว  พักสันติรีสอร์ท แอนด์สปา ตุลาคม 3วัน 2คืน บิน(QV)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

แพ็คเกจทัวร์ลาว สบายดี EASY PACKAGE 3วัน 2คืน บิน(QV) กรุงเทพฯ หลวงพระบาง รับ ส่ง ท่าอากาศยาน

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมPACKAGE TOUR

กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง –รับ-ส่ง ท่าอากาศยาน
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.00 เช้าวันสดใส พร้อมที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ทางเข้าประตู 8 เคาน์เตอร์ W สายการบิน LAO AIRLINE เที่ยวบินที่ QV 634 Check in ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์(กรุณาตรวจสอบบนจอ ตารางการบิน ของแต่ละสายการบินที่ท่านเลือก ภายในสนามบิน อีกครั้ง)
 

เดินทางถึงท่าอากาศยานหลวงพระบาง เจ้าหน้าที่โรงแรมรอให้การต้อนรับนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระ ตามอัธยาศัย พร้อมจักรยาน ได้ปั่นชิวๆ สไตล์ลาว ให้ท่านได้ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหลวงพระบาง

อิสระตามอัธยาศัย
อิสระตามอัธยาศัย
เวลา รายการท่องเที่ยว
 

อาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ที่พัก
อิสระตามอัธยาศัย ตามใจเลือก อีกวันที่หลวงพระบาง พร้อมจักรยานคู่ใจ

อิสระตามอัธยาศัย
เวลา รายการท่องเที่ยว
 

บริการอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ที่พัก

11.00

เช็คเอาท์จากที่พัก เจ้าหน้าที่โรงแรม นำท่านไปยังท่าอากาศยานหลวงพระบาง เพื่อเช็คอิน
เดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ เที่ยวบินที่ QV 102 13.05-14.00

  เดินทางถึงท่าอากาศยานวัตไต เวียงจันทน์ รับสัมภาระ ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ท่านสามารถเช่ารถแท็กซี่บริเวณเคาน์เตอร์ เพื่อเดินทางเข้าเที่ยวเมืองหลวง สถานที่ควรเข้าชม หอพระแก้ว วัดศรีสะเกษ พระธาตุหลวง และประตูชัย มีค่าเข้าชมที่ละประมาณ 60 บาทต่อท่าน
17.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานวัตไต เพื่อเช็คอิน เที่ยวบินที่ QV 445 เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
18.35 ออกเดินทาง จากท่าอากาศยานวัตไต สู่กรุงเทพฯ ด้วยเครื่องแอร์บัส พร้อมบริการอาหารว่าง
19.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับPACKAGE TOUR


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) QV634 Lao Airlines สุรวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) QV445 Lao Airlines สุรวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 0 มื้อ