ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน 3คืน บิน(XW)

10,072
SAVE 800.-
8% OFF
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน 3คืน บิน(XW)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991
ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน 3คืน บิน(XW) สนใจโทร 064-491-9639 ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, หาดไว่ทาน, อุโมงค์เลเซอร์, เมืองเซี่ยงไฮ้, ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว, ถนนนานกิง เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกใหญ่อันดับ 2 ของโลก ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตึกจินเม่า หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้ แหล่งสุดฮิปของคนอินเทรนด์

รหัสทัวร์:
CN_XW00013
ประเทศ:
ทัวร์จีน
สายการบิน:
Nok Scoot
฿9,888
฿9,088
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: XW858 (21.05 น.-02.20 น.)
  • ขากลับ: XW857 (03.35 น.-07.10 น.)
  • น้ำหนัก 20 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน

สนามบินดอนเมือง
เวลา รายการท่องเที่ยว
17.30 น. คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
21.05 น. SHANGHAI DONGFANG HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
เมืองเซี่ยงไฮ้-ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บัค
เวลา รายการท่องเที่ยว
02.20 น. ถึง สนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก SHANGHAI DONGFANG HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้ สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้ นำท่านล่องเรือ ชม เมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษกุ้งมังกร
นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก อาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน เป็นร้านสตาร์บัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณ์ดิจิตอลให้กับลูกค้าไปพร้อมๆกับการจิบกาแฟ พัฒนาแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา
ที่พัก SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 -ย่านซินเทียนตี้
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม นำท่านเที่ยวชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮโฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็น ถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป จากนั้นนำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษขาหมูร่ำรวย
นำท่าน ขึ้นตึกจินเม่า (JIN MAO TOWER) ชั้นที่ 88 ถ้านับรวมส่วนยอดแหลมของตึก มี 93 ชั้น โดยห้องชมวิวเมืองจะอยู่ชั้นที่ 87 ในปัจจุบันสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ตัวอาคารมีลักษณะคล้ายเจดีย์จีน 8 เหลี่ยม ที่เรียงต่อกันเป็นชั้นๆในรูปแบบโมเดิร์น แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค นำท่านสู่ ย่านซินเทียนตี้ ถือเป็นแหล่งฮิปล่าสุดของคนอินเทรนด์เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่า ออกแบบโดย เบนจามิน วูด สถาปนิกชื่อดังชาวมะกัน ได้รับเสียงชมว่ามีเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อ เพราะอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องเก่าๆไว้ ผสมผสานลงตัวกับบ้าน ก่ออิฐสีเทาสไตล์ชิกูเหมิน ที่จำลองขึ้นใหม่จากยุคปลายศตวรรษที่ 19 ที่นี่มีความรื่นรมย์ให้เอนจอยครบครันทั้งร้านกาแฟและคาเฟ่สไตล์โมเดิร์น,เรสเตอรองต์ของคนดัง,บูติกเก๋ๆของดีไซเนอร์ชื่อดัง, แกลเลอรี่ และช้อปปิ้งมอลล์ระดับอัพสเกลถือเป็นสวรรค์ของคนรวยแต่ไม่พร่องรสนิยม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)-สนามบินผู่ตง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (SHANGHAI DISNEYLAND) เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของอาณาจักรดิสนีย์แลนด์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนี่ย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ซึ่งถือว่าเป็นดิสนีย์แลนด์ที่มีขนาดใหญ่กว่า ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2016 ใช้เวลาสร้างร่วม 5 ปี ใช้งบประมาณสร้างราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้านบาท
  แบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 โซน ดังนี้
1. โซนDISNEY TOWN
โซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ทั้งยังมี LEGO LAND ในโซนนี้อีกด้วย
2.โซนMickey Avenue
โซนขายของที่ระลึกและร้านอาหาร และจะมีส่วนที่ฉายหนังการ์ตูนสั้นของมิกกี้เมาส์ อีกทั้งยังมีตัวละครแสนน่ารัก ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ท่านได้ถ่านรูป
3.โซน ADVENTURE ISLE
ดินแดนการผจญภัยที่ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดำบรรพ์ CASMP DISCOVERY พร้อมเชิญชวนให้ร่วมกันเดินสำรวจดินแดนที่แฝงไว้ด้วยความปริศนาและลึกลับ ลงเรือเข้าสู่ ROARING RAPIDS อุโมงค์ถ้ำปริศนาเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์ เป็นเครื่องเล่นแนว 4D บินชมธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างต่างๆทั่วโลก
  4.โซน TOMORROW LAND
ไฮไลท์เด่นของสวนสนุก ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคตเพื่อสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆพร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นที่มีจากวีดีโอเกมและภาพยนตตร์ไซไฟชื่อดัง TRON รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนต์ไฮเทค ซึ่งถูกขนานนามว่า LIGHTCYCLE POWER RUN สุดยอดรถไฟตีลั งกาที่ห้ามพลาด หรือ สาวกของ STAR WARS LAUCH BAY ที่จะได้ถ่ายรูปกับ DARTH VADER ตัวเป็นๆ
5.โซน GARDENS OF IMAGINATION
มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุก ทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฎิทินจีน สนุกสนานกับเครื่องเล่น FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING ELEPHANT
6.โซน TREASURE COVE
ธีมโจรสลัด โดยเนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง PIRATES OF THE CARIBBEAN-BATTLE FOR THE SUNKEN TREASURE เครื่องเล่นแนว 4D
7.โซน FANTASY LAND
สนุกสนานกับเมืองเทพนิยาย โซนที่ตั้งของปราสาทดิสนี่ย์ ที่มีชื่อว่า ENCHANTED STOURYBOOK CASTLE พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาจากตัวการ์ตูนชื่อดัง อาทิ สโนไวท์ ซินเดอเรล่า มิกกี้เมาส์ หมีพูห์ และโซนกิจกรรมอย่างเช่น ONCE UPON A TIME ADVANTURE เรื่องราวการผจญภัยในปราสาทดิสนี่ย์ พบเรื่องราวของสโนไวท์ ผ่านอแบบสามมิติ หรือ ALICE IN WONDERLAND MAZZ และเครื่องเล่นไฮไลท์คือ SEVEN DWARFS MINE TRAIN
อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานผู่ตง
สนามบินดอนเมือง
เวลา รายการท่องเที่ยว
03.35 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nokscoot เที่ยวบินที่ XW857
07.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จีน


ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->